Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

5. "Фізіологія і патофізіологія ендокринної системи"


672. Які патогенетичні основи неврогенної форми нецукрового діабету?
673. Які найбільш часті етіологічні чинники розвитку неврогенної форми нецукрового діабету?
674. Які із симптомів не властиві для нецукрового діабету?
675. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику нецукрового діабету?
676. Які функціональні проби використовують в діагностиці нецукрового діабету?
677. Які лікарські препарати використовують для лікування нецукрового діабету?
678. Яка можлива побічна дія аналогів антидіуретичного гормону?
679. Чим переважно визвана побічна дія антидіуретичних засобів?
680. Що лежить в основі розвитку синдрому Пархона?
681. Які лабораторні показники характерні для синдрому неадекватної продукції вазопресину?
682. Які клінічні ознаки найбільше характерні для синдрому неадекватної продукції вазопресину?
683. З якими захворюваннями слід проводити диференційнудіагностику синдрому неадекватної продукції вазопресину?
684. Які з лабораторних показників характерні для гіпергідропексичного синдрому?
685. Чи слід обмежувати вживання солі хворим з синдромом неадекватної продукції вазопресину?
686. Які із означених препаратів знижують секрецію вазопресину?
687. Функція яких відділів ендокринної системи первинно порушується при виникненні хвороби Іценка - Кушинга?
688. Які клінічні прояви надлишку мінералокортикоїдів?
689. Виключіть симптоми, що нехарактерні для проявів гіперандрогенізації у жінок:
690. Які із клінічних проявів не характерні для хвороби Іценка - Кушинга?
691. Чим зумовлено з'явлення "стрій" у хворих з хворобою Іценка - Кушинга?
692. Чим обумовлені зміни з боку лімфоїдної тканини у хворих на хворобу Іценка - Кушинга?
693. Що відрізняє ендокринно - обмінну форму гіпоталамічного синдрому від хвороби Іценка- Кушинга?
694. Якщо велика дексаметазонова проба позитивна, то це найімовірніше:
695. Які із препаратів зменшують секрецію АКТГ у хворих із хворобою Іценка - Кушинга?
696. При яких захворюваннях виявляється підвищена продукція соматотропіну?
697. Які ранні клінічні прояви спостерігаються при акромегалії?
698. Які із перелічених методів лікування хвороби Іценка - Кушинга можно віднести до патогенетичних?
699. Які порушення ліпідного обміну характерні для акромегалії?
700. Які зміни вуглеводного обміну характерні для акромегалії?
701. Які зміни лабораторних показників спостерігаються при акромегалії?
702. Яка реакція периферійних ендокринних залоз в початковій стадії розвитку акромегалії?
703. Які офтальмологічні зміни характерні для акромегалії?
704. З якою патологією слід проводити диференційну діагностику акромегалії?
705. З якою патологією слід диференціювати гігантизм?
706. У яких випадках правомірний діагноз "гігантизм"?
707. Гіпоталамо - гіпофізарна недостатність частіше є наслідком враження:
708. Які порушення вуглеводного обміну характерні для хворих з гіпопітуїтарним синдромом?
709. Які структури гіпоталамусу приймають участь у регуляції апетиту?
710. Як змінюється рівень соматотропіну у здорових людей при проведенні проби з глюкозою?
711. Як змінюється рівень соматотропіну у хворих акромегалією при проведенні проби з глюкозою?
712. Які із лабораторних показників найбільш інформативні при діагностиці акромегалії?
713. Які етіологічні фактори розвитку синдрома Пархона?
714. Які із лікарських препаратів можуть сприяти розвитку гіпергідропексичного синдрому?
715. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику синдрому Пархона?
716. Які із симптомів характерні для синдрому Пархона?
717. Які симптоми вказують на наявність водної інтоксикації?
718. Як змінюється базальна секреція гормону росту у дітей з ожирінням?
719. Випадіння сприйняття яких кольорів спостерігається найчастіше у хворих з пухлинами гіпофізу?
720. До яких наслідків призвидить гіперпродукція соматотропіну у дорослих осіб?
721. До яких наслідків призводить гіперпродукція соматотропіну у дітей?
722. До яких наслідків призводить гіперпродукція соматотропіну у підлітків (до закриття епіфізарних зон росту)?
723. Чим зумовлена гіперкальціємія у хворих акромегалією?
724. Чим можна пояснити наявність лактореї у хворих акромегалією?
725. В яких випадках можливе підвищення рівня соматотропіну у сироватці крові?
726. Які функціональні проби використовують при оцінці соматотропінпродукуючої функції гіпофізу?
727. У хворих з акромегалією рівень соматотропіну під впливом інсулінової гіпоглікемії:
728. Як змінюється рівень соматотропіну у хворих акромегалією після проби з навантаженням глюкозою?
729. Як змінюється циркадіанний ритм секреції соматотропіну у хворих акромегалією?
730. У здорових осіб у відповідь на введення тироліберіну секреція соматотропіну:
731. Як змінюється секреція соматотропіну у хворих акромегалією у відповідь на введення тироліберіну?
732. Яка можлива локалізація аденоми у хворих акромегалією?
733. Як впливає оргобромкраптин (парлодел) на секрецію соматотропіну у хворих акромегалією?
734. У хворих з гіпофізарним нанізмом інтелектуальний розвиток:
735. У хворих з гіпофізарним нанізмом статевий розвиток:
736. У хворих з гіпофізарним нанізмом репродуктивна функція:
737. Що лежить в основі психосоціального нанізму?
738. В нормі збільшення секреції гормону росту припадає на періоди:
739. Які показники більш інформативні при діагностиці недостатності гормону росту?
740. Для синдрому неадекватної секреції антидіуретичного гормону характерні всі ознаки окрім:
741. Який механізм лежить в основі розвитку спраги у хворих з нецукровим діабетом?
742. Які зміни кісткової тканини більш характерні для хвороби Іценка - Кушинга?
743. Які симптоми характерні для хвороби Симмондса?
744. Які препарати доцільно використовувати у хворих хворобою Симмондса?
745. Які гормони відносять до білкових за їх хімічною структурою?
746. Які гормони за хімічною структурою відносяться до стероїдів?
747. Яким гормоном властива негативна регуляція в системі гормон - рецептор?
748. Яким гормоном властива позитивна регуляція в системі гормон - рецептор?
749. Яку дію, крім впливу на функцію кори наднирників, має кортикотропін?
750. Яку дію проявляє тироліберин в організмі людини?
751. Які з гормонів регулюються механізмом подвійного зворотнього зв'язку?
752. Які гормони приймають участь у забезпеченні процесу лактації?
753. Яку дію в організмі виявляє мелатонін?
754. Де виробляються окситоцин та вазопресин?
755. Які з названих гормонів не виробляються у гіпофізі?
756. Де виробляється мелатонін?
757. При яких захворюваннях збільшується продукція кортикотропіну?
758. На які процеси безпосередньо впливає тиротропін?
759. Які з гормонів регулюють функцію гонад?
760. Де виробляється меланоцит - стимулюючий гормон?
761. Яка безпосередня дія лютеотропного гормону?
762. Яка безпосередня дія фолікулостимулюючого гормону?
763. Яка біологічна дія вазопресину?
764. Яка біологічна дія окситоцину?
765. Що характерне для вторинного гіпотирозу?
766. Патологія яких відділів нейроендокринної системи має місце при хворобі Симондса?
767. Які причини лежать в основі розвитку гіпопітуїтаизму?
768. Яка причина розвитку синдрома Шихана?
769. Які клінічні прояви недостатності соматотропіну?
770. Які клінічні прояви недостатності кортикотропіну?
771. Які зміни в загальному аналізі крові мають місце при хворобі Симмондса?
772. Які біохімічні показники крові найбільш характерні для хвороби Симмондса?
773. Які лабораторні показники характерні для парціального гіпопітуїтаризму з недостатністю секреції тиротропіну?
774. Які дослідження проводять для диференційної діагностики первинного та вторинного гіпогонадизму?
775. Які проби необхідно провести для оцінки функції гіпофізу?
776. Які із етиологічних факторів найчастіше зустрічаються при гіпоталамічних формах ожиріння?
777. Які із препаратів слід призначати в першу чергу при наявності гіпотирозу та гіпокортицизму?
778. При надлишку яких гормонів буде виявлятись гіперпігментація шкіри?
779. Яка безпосередня дія тиротропіну?
780. Які клінічні прояви недостатності гонадотропінів?
781. Які електролітні порушення найбільш характерні для хворих з пангіпопітуїтаризмом?
782. Враження яких ділянок мозку найбільш часто призводить до ожиріння?
783. Які найчастіші ознаки аліментарно - конституційного ожиріння?
784. Які клінічні особливості гіпоталамічних форм ожиріння?
785. Які етіологічні фактори сприяють розвитку аліментарно - конституційного ожиріння?
786. Які складові синдрому Пехкранца - Бабінського -Фреліха?
787. Які клінічні прояви адіпозо - генітальної дистрофії?
788. Які із медикаментів використовують для зменшення секреції кортикотропіну при хворобі Іценка - Кушинга?
789. Які гормональні показники характерні для хворих адіпозо - генітальною дистрофією?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів