Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

4. "Патологія гіпоталамо - гіпофізарної системи"


594. Як змінюється рівень соматотропного гормону у хворих акромегалією у відповідь на нагрузку глюкозою?
595. Чи доцільно використовувати бромкриптин у лікуванні хворих акромегалією?
596. Як змінюється рівень соматотропного гормону у здорових осіб у відповідь на нагрузку глюкозою?
597. Акромегалія у дітей поєднується з:
598. До ранніх ознак акромегалії у дітей відноситься:
599. Акромегалія у дітей розвивається частіше у віці:
600. Довжина тіла, що характеризує карликовий зріст у осіб чоловічої статі, становить:
601. Генетичні форми нанізму, частіше зумовлені:
602. Гіпофізарні карлики при народженні мають:
603. Затримка росту при гіпофізорному нанізмі, як правило, спостерігається у віці:
604. Секреція якого з тропних гормонів гіпофізу найчастіше не порушується при гіпофізарному нанізмі?
605. В лікуванні дітей хворих на нецукровий діабет надається перевага:
606. У хворих адіпозогенітальною дистрофією інтелект:
607. При адіпозогенітальній дистрофії відкладання жиру спостерігається переважно:
608. Для адіпозогенітальній дистрофії характерно:
609. Для синдрому Лоренса - Муна - Барде - Бідля характерна наявність:
610. У дітей з важкою формою хвороби Іценко - Кушинга з лікувальною метою використовується:
611. Перебіг нецукрового діабету у дітей молодшої вікової групи характеризується:
612. Найважливішою клінічною ознакою нецукрового діабету у дітей раннього віку є:
613. Хвороба Іценко - Кушинга у дітей характеризується:
614. При хворобі Іценко - Кушинга у дітей спостерігається:
615. Статеве оволосіння у підлітків з хворобою Іценко - Кушинга характеризується:
616. Стан вуглеводного обміну у дітей з хворобою Іценко - Кушинга:
617. Примордіальний нанізм характеризується:
618. В генезі розвитку примордіального нанізму лежит:
619. Чи можлива вагітність у дівчат, котрі страждають примордіальним нанізмом?
620. Псевдопримордіальний нанізм характеризується:
621. Диференційну діагностику примордіального нанізму слід проводити з:
622. З якою патологією може поєднуватись синдром Пархона?
623. Диференційну діагностику синдрома Пархона слід проводити з:
624. Яка з перерахованих ознак не характерна для синдрому Швартца - Барттера?
625. При синдромі ідіопатичних набряків рівень альдостерону в крові:
626. Водяна інтоксикація при синдромі Пархона проявляється:
627. Для синдрому Пархона характерно:
628. Ускладнення, що спостерігаються при лікуванні хворих на нецукровий діабет адіурекрином:
629. Чи можливе одужання хворого на нецукровий діабет під впливом адекватного лікування?
630. В яких випадках можливе одужання хворого на нецукровий діабет?
631. При нефрогенному нецукровому діабеті чутливість до вазопресину:
632. Чи зустрічаются випадки розвитку акромегалії в дитячому віці?
633. На який колір в першу чергу порушується сприйняття при розвитку бітемпоральної геміанопсії у хворого акромегалією:
634. Функція кори наднирників у хворих акромегалією:
635. Погіршення вуглеводного обміну при акромегалії зумовлене:
636. В яких випадках, окрім акромегалії, може спостерігатися підвищення рівня СТГ в сироватці крові?
637. Оцінку секреції СТГ не можна провести за допомогою проби:
638. У хворих акромегалією рівень СТГ у відповідь на інсулінову гіпоглікемію:
639. У відповідь на навантаження глюкозою у хворих акромегалією рівень СТГ:
640. Циркадіанний ритм секреції СТГ у хворих акромегалією характеризується:
641. Введения тироліберину у здорових призводить до:
642. У хворих акромегалією введення тироліберину:
643. Бромкриптин (парлодел) у хворих акромегалією:
644. У хворих гіпофізарним нанізмом розумовий розвиток, як правило:
645. Статевий розвиток у хворих гіпофізарним нанізмом:
646. Репродуктивна функція при гіпофізарному нанізмі:
647. Який вид діабету найчастіше зустрічається у хворих адипозо - генітальною дистрофією?
648. Що обумовлює поліфагію у хворих ожирінням?
649. Патогенез нанізму Ларона обумовлений:
650. Патогенез карликовості у африканських пігмеїв пов'язаний з:
651. Для гіпофізарного нанізму характерні:
652. При гіпофізарному нанізмі найменше страждає функція гіпофізу:
653. При нанізмі Ларона секреція СТГ у хворих:
654. Ефективність терапії карликовості за допомогою анаболічних стероїдів обумовлена:
655. Які з ознак характерні для синдрома Нельсона?
656. При синдромі Нельсона спостерігається порушення:
657. Гіперпігментація слизової оболонки порожнини рота при синдромі Нельсона носить:
658. Особливістю перебігу наднирникової недостатності при синдромі Нельсона є:
659. Корекція хронічної наднирникової недостатності при синдромі Нельсона потребує призначення:
660. Хвороба Іценко - Кушинга у дітей зустрічається переважно у віці:
661. Хвороба Іценко - Кушинга розвивається в дитячому віці:
662. Ожиріння у дітей з хворобою Іценко - Кушинга носить характер:
663. При розвитку хвороби Іценко - Кушинга в дитячому віці спостерігається:
664. Характерною ознакою хвороби Іценко - Кушинга у дітей є:
665. Рівень артеріальної гіпертензії у дітей з хворобою Іценко - Кушинга залежить від їх віку:
666. Найбільш характерною ознакою клінічного перебігу хвороби Іценко - Кушинга у дітей є:
667. У дітей з хворобою Іценко - Кушинга часто спостерігаються зміни очного дна в вигляді:
668. В який період доби спостерігається максимальна секреція кортикотропіну?
669. Який з перерахованих факторів, в першу чергу слід віднести до етіологічних в розвитку хвороби Іценко - Кушинга?
670. Назвіть механізм дії парлоделу:
671. Характерна картина оксісупраренограми при хворобі Іценко - Кушинга:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів