Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

3. "Патологія наднирників"


425. Яку функцію кори наднирників характеризує добова екскреція 17 - кетостероїдів з сечею?
426. Після проведення транссфеноїдальної аденомектомії хворому з хворобою Іценка - Кушинга йому слід призначати:
427. Добова екскреція з сечею 17 ОКС характеризує:
428. Які із препаратів найбільш раціонально призначити хворому гіпокортицизмом в поєднанні з гіпертонічною хворобою?
429. З метою диференційної діагностики хвороби та синдрому Іценко - Кушинга проводиться:
430. Мала дексаметазонова проба позитивна при:
431. Механізм дії хлодитану обумовлений:
432. Найбільш характерною ознакою андростероми у хлопчиків є:
433. Для андростероми характерний:
434. Найбільш характерним для вторинного гіпокортицизму, на відміну від первинного, є:
435. Який тип глікемічної кривої характерний для хвороби Аддісона?
436. В які години доби спостерігається найвищий рівень кортикостероїдів в крові?
437. Для синдрому Конна найхарактернішою ознакою є:
438. Автономність секреції альдостерону найбільш характерна для:
439. Який з ферментів приймає участь в перетворенні 11- дезоксикортикостерону в кортикостерон?
440. Яка з проб дозволяє виявити наявні функціональні резерви кіркової речовини наднирників?
441. Яка з проб дозволяє виявити потенціальні резерви кіркової речовини наднирників?
442. Про що можна думати, якщо збільшення екскреції 17- ОКС з сечею розпочинається лише з другого - третього дня після проби Лабхарта?
443. Яка добова доза дексаметазону необхідна для проведення малої проби?
444. Яка добова дозаметазону необхідна для проведення великої проби?
445. Для первинного гіперальдостеронізму найбільш характерним є:
446. Для гіпокортицизму характерні всі ознаки, окрім:
447. Якому виду променевої терапії слід віддавати перевагу в лікуванні хвороби Іценко - Кушинга?
448. Перевагою протонотерапії хвороби Іценко - Кушинга є:
449. В основі патогенезу хвороби Іценка - Кушинга лежить:
450. Характерна для хвороби Іценка - Кушинга м'язова слабкість зумовлена:
451. В патогенезі стероїдного діабету, який розвивається при хворобі Іценка - Кушинга відводиться важлива роль:
452. При легкій формі хвороби Іценка - Кушинга призначається лікування:
453. При середній формі тяжкості хвороби Іценка - Кушинга найчастіше проводиться:
454. При важкій формі хвороби Іценко - Кушинга лікування включає:
455. Чи є необхідність в призначенні замісної терапії кортикостероїдами пацієнтам,котрим була проведена одностороння адреналектомія в зв'язку з хворобою Іценка - Кушинга?
456. Замісна терапія кортикостероїдами призначається пацієнтам після проведеної односторонної адреналектомії в зв'язку з хворобою Іценка - Кушинга:
457. Медикаментозне лікування хвороби Іценка - Кушинга передбачає призначення:
458. Про що може свідчити низький рівень кортизолу в крові?
459. При вторинному гіпокортицизмі терапія мінералокортикоїдами:
460. Які із гормонів переважно виробляються в клубочковій зоні кори наднирників?
461. Які функціональні проби необхідно провести при диференційній діагностиці вторинного гіпокортицизму?
462. Яка реакція з боку АКТГ спостерігається у відповідь на вве дення кортиколіберіну у хворих із вторинним гіпокортицизмом?
463. Яка реакція з боку АКТГ спостерігається у відповідь на вве дення кортиколіберіну у хворих з гіпокортицизмом гіпоталамічного генезу?
464. Яку з проб необхідно провести для діагностики первинного гіпокортицизму?
465. Які гормони виробляються в пучковій зоні кори наднирника?
466. Які з означених гормонів не виробляються в сітчатій зоні наднирників?
467. Який вплив виявляють глюкокортикоїди на обмін натрію в організмі?
468. Який вплив виявляють глюкокортикоїди на обмін калію в організмі?
469. Який вплив виявляють глюкокортикоїди на обмін кальцію в організмі?
470. Через які конкретні механізми впливають глюкокортикоїди на регуляцію обміну кальцію в організмі?
471. Які статеві стероїди переважно утворюються в наднирниках осіб чоловічої статі?
472. Які статеві стероїди переважно утворюються в наднирниках осіб жіночої статі?
473. Які з попередників альдостерону виробляються виключно у клубочковому шарі наднирників?
474. Який вплив виявляють фізіологічні дози глюкокортикоїдів на вуглеводний обмін?
475. Які психічні зміни найчастіше відбуваються у хворих з гіперкортицизмом?
476. Яка взаємодія між глюкокортикоїдами та глюкагоном в процесі регуляції глюконеогенезу?
477. Як взаємодіють глюкокортикоїди з адреналіном в процесі регуляції глюконеогенезу?
478. Як впливають глюкокортикоїди на транспорт глюкози в периферійних тканинах?
479. Як впливають глюкокортикоїди на обмін амінокислот у периферійних тканинах?
480. Як впливають глюкокортикоїди на обмін у жировій тканині?
481. Виключіть патогенетичний механізм, що не приймає участі у розвитку остеопорозу при гіперкортицизмі:
482. Чи обов'язково зустрічаються ознаки мінералокортикоїдної недостатності при первинному гіпокортицизмі?
483. Чи характерні ознаки мінералокортикоїдної недостатності для вторинного та третинного гіпокортицизму?
484. Яка з клінічних ознак не характерна для синдрому Конна?
485. Які основні чинники приймають участь у порушенні обміну калію, призводячи до гіперкаліємії у хворих з наднирниковою недостатністю?
486. Чим визвана гіперпігментація шкіри у хворих на хворобу Аддісона?
487. Гіперпігментація яких ділянок тіла є найбільш патогномонічною для хвороби Аддісона?
488. Що лежить в основі розвитку артеріальної гіпотонії при хворобі Аддісона?
489. Гіперпігментація шкіри та слизових характерна для всіх означених станів, крім:
490. При яких враженнях не зберігається здатність наднирників виробляти мінералокортикоїди?
491. Які з порушень відіграють головну роль в розвитку аддісонічного кризу?
492. При якій патології найчастіше спостерігається гостра наднирникова недостатність?
493. При якій формі наднирникової недостатності частіше спостерігаються гіпоглікемічні реакції?
494. Який рівень тестостерону спостерігається в сироватці крові осіб жіночої статі з хворобою Аддісона?
495. Який рівень тестостерону спостерігається в сироватці крові осіб чоловічої статі з хворобою Аддісона?
496. Який із препаратів може спровакувати гостру наднирникову недостатність у хворого з гіпокортицизмом?
497. Чи є потреба змінювати дозу мінералокортикоїдів при лікуванні хвороби Аддісона в залежності від холодної чи жаркої пори року?
498. В який бік змінюється доза мінералокортикоїдів у хворих на хворобу Аддісона в жаркий період року?
499. В який період доби краще призначати дексаметазон чи преднізон при замісній терапії хвороби Аддісона?
500. Який рівень АКТГ буде свідчити про адекватність замісної терапії у хворих з хворобою Аддісона?
501. Який із приведених факторів є головним регулятором секреції альдостерону?
502. Як впливає активація ренін- ангіотензинової системи на секрецію альдостерону?
503. Як впливає гіперкаліємія на секрецію альдостерону?
504. Як впливає гіпокаліємія на секрецію альдостерону?
505. Які з препаратів можна використовувати при проведенні функціональних проб з подавленням АКТГ в діагностиці патології наднирників?
506. Чи слід враховувати положення тіла хворого при взятті проб для визначенні базального рівня альдостерону?
507. У якому напрямку змінюється рівень альдостерону в крові при зміні положення тіла обстежуваного з горизонтального на вертикальне?
508. Які з ведучих клінічних ознак можуть свідчити про первинний гіперальдостеронізм?
509. При якому рівні кортизолу маловірогідний діагноз гіпокортицизму (визначення проводиться вранці)?
510. При якому рівні кортизолу плазми, визначеному вранці, можливо запідозрити гіпокортицизм?
511. За допомогою яких клінічних тестів можна відрізнити первинну наднирникову недостатність від вторинної?
512. В який період доби слід визначати рівень кортизолу сироватки крові для оцінки стану системи гіпофіз- наднирники?
513. Як змінюється ритм секреції кортизону при зниженні функціональної активності системи гіпофіз - наднирники?
514. Як змінюється ритм секреції кортизолу при підвищені функціональної активності системи гіпофіз - наднирники?
515. Що лежить в основі зниження рівня трийодтироніну в сироватці крові хворих з гіперкортицизмом?
516. Як змінюється рівень вільного тироксину у хворих з гіперкортицизмом?
517. Як змінюється рівень загального тироксину у хворих з гіперкортицизмом?
518. Як змінюється секреція альдостерону у хворих з гіперкортицизмом?
519. Яку добову дозу дексаметазону використовують при проведенні "малого" дексаметазонового тесту при діагностиці хвороби Іценка- Кушинга?
520. Яка добова доза дексаметазону використовується при проведенні "великої" дексаметазонової проби при діагностиці хвороби Іценка- Кушинга?
521. Для синдрому Конна характерна:
522. Чи характерні набряки для синдрому Конна?
523. Яка активність реніну плазми спостерігається при синдромі Конна?
524. Який рівень активного реніну плазми при вторинному гіперальдостеронізмі?
525. При наявності андростероми у хлопчиків виникає:
526. Рівень гонадотропінів у хлопчиків з андростеромою:
527. При наявності фемінізуючої пухлини наднирників рівень гонадотропінів:
528. Як змінюється швидкість окостеніння скелету у дітей з наявністю естроми?
529. У дівчаток естрома проявляється у вигляді:
530. Естрома у хлопчиків проявляється у вигляді:
531. Який тип наслідування хромаффіном?
532. Що входить до складу "синдрому Сіппла"?
533. Які із клінічних ознак не характерні для хромаффіном?
534. В діагностиці хромаффіном використовують слідуючі функціональні проби, окрім:
535. Які із препаратів протипоказані при лікуванні хвороби Аддісона?
536. Чи завжди адекватно відображує функцію кори наднирників визначення екскреції 17- ОКС, 17- КС?
537. Які із указаних клінічних симптомів не характерні для гострої наднирникової недостатності у дітей?
538. Який рівень гонадотропінів спостерігається у дітей з андростеромою?
539. Який рівень гонадотропінів спостерігається у дітей з фемінізуючою пухлиною наднирників?
540. Екскреція яких метаболітів з сечею буде змінюватись у хворих із секс - стероїд продукуючими пухлинами наднирників?
541. Низькі дози адреналіну викликають слідуючі зміни в функції серцево - судинної системи окрім:
542. Яку дію виявляють катехоламіни у відношенні до обміну вуглеводів?
543. Як впливають катехоламіни на обмін ліпідів?
544. Чи можливе протікання гострої наднирникової недостатності без проявів гіпотонічної реакції?
545. Чи впливають глюкокортикоїди на механізми, що задіяні у синтезі катехоламінів у мозковому шарі наднирників?
546. Де переважно синтезується адреналін?
547. Які із катехоламінів переважно виявляються в екстраадреналових хромаффінних клітинах?
548. Як впливають катехоламіни на синтез холестерину?
549. Як впливають катехоламіни на обмін натрію в організмі?
550. Як впливають катехоламіни на обмін кальцію в організмі?
551. Чи характерна ортостатична гіпотонія для хворих з феохромоцитомою?
552. Які лікарські препарати, не використовуються в лікуанні феохромоцитоми?
553. Гіпокаліємія - це обов'язкова клінічна ознака синрому Конна?
554. Рівень яких електролітів крові і в якому напрямку змінюється при проведенні проби із спіронолактоном при діагностиці синдрому Конна?
555. Який із препаратів використовують в якості патогенетичного засобу при лікуванні хвороби Іценка- Кушинга?
556. Для хвороби Аддісона найбільш характерна:
557. При якій патології наднирників не спостерігається гіперпігментація шкіри?
558. Як зміниться рівень альдостерону у відповідь на нагрузку хлоридом натрію при наявності синдрому Конна?
559. Яке із ускладнень метаболічного характеру часто спостерігається після видалення феохромоцитоми?
560. Вкажіть ранні лабораторні ознаки системного остеопорозу у хворих з легкою формою хвороби Іценка - Кушинга:
561. У хворого з наднирниковою недостатністю спостерігаються головні болі, дефекти полів зору. Для якої форми наднирникової недостатності це найбільш характерно?
562. Що лежить в основі хвороби Іценка- Кушинга?
563. Чому при проведенні функціональних проб при обстеженні хворих з патологією наднирників використовують саме дексаметазон?
564. Із перелічених міроприємств виключіть ті, які не є необхідними при виведенні хворого із аддісонічного кризу:
565. При проведенні замісної терапії гіпокортицизму в який час краще призначати вечірній прийом глюкокортикоїдів?
566. При двохразовому прийомі глюкокортикоїдів як розподіля ється добова доза між прийомами?
567. Які препарати глюкокортикоїдів краще використовувати при лікуванні гіпокортицизму?
568. Чи слід виключати прийом мінералокортикоїдів при лікуванні хворих з первинною наднирниковою недо статністю при наявності у них есенціальної гіпертонії?
569. Як підготувати хворого з проявами наднирникової недостатності до хірургічної операції?
570. У якому триместрі вагітності хворим з аднирниковою недостатністю потрібно збільшити дози глюкокортикоїдів?
571. Як змінюється терапія у вагітних з наднирниковою недостатністю при наявності раннього токсикозу вагітності?
572. Із приведених клінічних ознак гіпоренінемічного гіпоальдо стеронізму не є характерною:
573. В чому полягає суть псевдогіпоальдостеронізму?
574. Чи є відмінності у клінічних проявах гіпоальдостеронізму та псевдогіпоальдостеронізму?
575. Які з приведених гормональних показників не характерні для псевдогіпоальдостеронізму?
576. Які із електролітних порушень не характерні для псевдогіпоальдостеронізму?
577. Яке лікування проводиться хворим з псевдогіпоальдостеронізмом?
578. Чи є різниця в рівні кортизолу плазми та екскреції 17-ОКС при АКТГ-ектопованому синдромі, хворобі Іценка-Кушинга та синдромі Кушинга?
579. Які гормональні відмінності відрізняють АКТГ-ектопований синдром від хвороби Іценка- Кушинга?
580. В який бік змінюється секреція тиреотропного гормону у хворих з гіперкортицизмом?
581. Як змінюється рівень трийодтироніну в сироватці хворих з гіперкортицизмом?
582. Які відмінності у рівні гормонів відрізняють первинний гіпокортицизм від вторинного?
583. Які зміни рівня альдостерону будуть у відповідь на нагрузку хлоридом натрію у здорової людини?
584. Як зміниться рівень альдостерону у відповідь на нагрузку хлоридом натрію при наявності синдрому Конна?
585. Яке із ускладнень метаболічного характеру часто спостерігається після видалення феохромоцитоми?
586. Вкажіть ранні лабораторні ознаки системного остеопорозу у хворих з легкою формою хвороби Іценка- Кушинга:
587. Які із глюкокортикоїдів мають найменшу властивість затримувати натрій в організмі?
588. В яких зонах відмічається зменшення оволосіння у хворих на хворобу Аддісона?
589. Чи являється втрата маси тіла симптомом характерним для хвороби Аддісона?
590. Для дітей з хворобою Аддісона найчастіше характерна:
591. Які із глюкокортикоїдів мають найменшу властивість затримувати натрій в організмі?
592. Які відмінності у рівні гормонів відрізняють первинний гіпокортицизм від вторинного?
593. Які зміни рівня альдостерону будуть у відповідь на нагрузку хлоридом натрію у здорової людини?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів