Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

2. "Патологія інкреторного апарату підшлункової залози"


256. Який із показників має інформативність при оцінці секреторної функції підшлункової залози у хворих діабетом 1 типу, який лікується інсуліном?
257. При якому захворюванні найбільш виражене зниження кількості рецепторів до інсуліну?
258. Який з гормонів шлунково - кишкового тракту найбільш впливає на регуляцію секреції інсуліну?
259. В патогенезі інсулінорезистентності найважливішу роль відіграють:
260. В патогенезі цукрового діабету 1 типу найважливішу роль відіграє:
261. Який з гормонів найбільше пригнічує секрецію інсуліну?
262. Чи характерний для інсуліну циркадіанний ритм секреції?
263. Яка з тканин є найбільш інсулінозалежною?
264. При дефіциті інсуліну найбільш активуються процеси:
265. Дія інсуліну на вуглеводний обмін характеризується всім нижче означеним, окрім:
266. Найбільш характерна дія фізіологічних доз глюкагону :
267. Найбільш характерною ознакою цукрового діабету 1 типу є:
268. Діабетична нейропатія супроводжується порушенням чутливості, в першу чергу:
269. Яка з ранніх ознак найбільш характерна для діабетичної нефропатії?
270. Для гіпоглікемічної коми найбільш характерна:
271. Для діабетичної кетоацидотичної коми найбільш характерними клінічними ознаками є:
272. Для молочно - кислої коми найбільш характерними клінічни ми ознаками є:
273. Чи можливий розвиток ліпоатрофій у місцях, віддалених від місць ін'єкцій інсуліну?
274. Найбільш вірогідною причиною стійкої тахікардії у хворих на цукровий діабет 1 типу є:
275. Толерантність до глюкози знижена при:
276. Найбільш характерним проявом уражень нирок при цукровому діабеті є:
277. Який з видів нейропатії найчастіше зустрічається у хворих на цукровий діабет?
278. Найбільш характерне ураження органів зору у хворих на цукровий діабет:
279. Чи буде це свідчити на користь лактацидозу, якщо рівень лактату крові - 1.9 ммоль\л, рН крові 7.25, співвідношення лактат\піруват 10:1
280. При затяжній гіпоглікемії у дітей краще використовувати:
281. Із переліку невідкладних міроприємств при лікуванні набряку мозку виключіть ті, які на вашу думку не відповідають принципам лікування цього стану:
282. Чи можливе суб'єктивне відчуття хворим "гіпоглікемії" при рівні цукру крові 10.5 ммоль\л?
283. Яка дієта показана хворому в стані діабетичного кетоацидозу?
284. Для синдрому Сільвестріні - Корди не характерна наявність:
285. Яка добова калорійність їжі повинна бути у хворого на цукровий діабет при наявності ожиріння 2 ступеня?
286. Чи можна розцінювати стан хворого як компенсований, якщо середньодобовий рівень глікемії у нього в межах до 9 ммоль\л, глюкозурія - 2%, мають місце гіпоглікемії?
287. Корекцію рівня калію при лікуванні діабетичного кетоацидозу, якщо його концентрація в крові 5.0ммоль\л, найкраще проводити:
288. Дихання Куссмауля характерне для слідуючих станів:
289. В чому полягає невідкладна допомога при розвитку набряку мозку?
290. Використання грубоволокнистих вуглеводів у дієті хворого діабетом сприяє:
291. Інсулінорезистентність може спостерігатись у всіх нижче перерахованих випадках, окрім:
292. Котрий із вказаних препаратів інсуліну має коротку дію?
293. Котрий із препаратів інсуліну має середню продовженість дії?
294. Який з перерахованих інсулінів має подовжену ( на протязі доби) дію?
295. Вкажіть найбільш адекватний показник стану компенсації цукрового діабету:
296. Який із клінічних симптомів не характерний для гіпоглікемії, що виникла у хворого діабетом?
297. При яких станах спостерігається гіперінсулінізм?
298. Вторинний цукровий діабет найчастіше зустрічається при патології:
299. Для ліквідації приступу гіпоглікемії, окрім глюкози, найбільш ефективним є введення:
300. Як називається пухлина, що складається із D - клітин підшлункової залози?
301. Яка причина зниження добової дози інсуліну у хворих з діабетичною нефропатією при розвитку ниркової недостатності?
302. Який основний тип спадковості характерний для хворих на цукровий діабет 1 типу?
303. Який основний тип спадковості характерний для хворих на цукровий діабет 2 типу?
304. Найбільш вірогідним антигеном НLA - системи, з котрим пов'язана генетична схильність до розвитку діабету 1 типу є:
305. Котрий із перерахованих антигенів HLA - системи можна вважати протекторним у відношенні розвитку цукрового діабету 1 типу?
306. Інсулін найповільніше всмоктується, якщо він введений в ділянку:
307. Інсулін найшвидше всмоктується, якщо він введений в ділянку:
308. Що є головним біологічним стимулятором секреції інсуліну?
309. Які із вказаних гормонів є найбільш активними антагоністами інсуліну у його впливі на вуглеводний обмін?
310. Які єфекти проявляє інсулін в регуляції білкового обміну?
311. Чи схильні хворі на цукровий діабет до розвитку контрактури Дюпюітрена?
312. Яка основна патофізіологічна відмінність цукрового діабету 1 типу від діабету 2 типу?
313. Яка основна патофізіологічна відмінність цукрового діабету 2 типу від діабету 1 типу?
314. Які з перерахованих факторів можуть впливати на результати перорального тесту толерантності до глюкози?
315. При якому захворюванні найбільш вірогідний розвиток симптоматичного цукрового діабету?
316. Вкажіть який рівень глюкози в крові характеризує порушення толерантності до вуглеводів?
317. Характерними ознаками діабету 1 типу є:
318. Найважливішою ознакою діабетичної ангіопатії сітківки є:
319. Найважливішою ознакою простої діабетичної ретинопатії є:
320. Найхарактернішою ознакою діабетичної проліферативної ретинопатії є:
321. Для 1 стадії діабетичної нефропатії не характерне:
322. Нирковий кровообіг при 1 стадії діабетичної нефропатії:
323. Мікроальбумінурія як клінічний симптом у хворих з діабетичною нефропатією вперше з'являється:
324. Який із вікових періодів дитини найбільше загрозливий в плані розвитку діабетичних ускладнень?
325. При яких станах показники мікроальбумінурії можуть бути сфальсифіковані?
326. Найбільш характерною ознакою доклінічної стадії діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок є:
327. Ознакою функціональної стадії ангіопатії нижніх кінцівок є:
328. Ознаками, що характеризують органічну стадію діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок, є:
329. Чи можливий розвиток діабету 2 типу у підлітків?
330. Що лежить в основі розвитку синдрому хронічного передозування інсуліну?
331. Характерними клінічними ознаками синдрому Сомоджі є все означене, окрім:
332. Які із комерційних препаратів інсуліну відносять до інсулінових аналогів?
333. Який з препаратів найбільш підсилює дію інсуліну?
334. Який з препаратів найбільш послаблює дію інсуліну?
335. В процесі біосинтезу інсуліну найважливішу роль відіграють іони:
336. Клінічно діабетична ентеропатія може проявитись у вигляді:
337. При декомпенсації цукрового діабету рівень глікемії на протязі доби складає:
338. Яка основна дія препаратів нікотинової кислоти?
339. Який з перерахованих препаратів раціональніше призначити при наявності геморагій на очному дні при діабетичній ретинопатії?
340. Який вид дієти показаний для хворих із 1 та 2 ступінню діабетичної нефропатії?
341. Який з симптомів найбільш адекватно характеризує наявність вегетативної полінейропатії у хворого на цукровий діабет?
342. Синдром Моріака характеризується усіма ознаками, окрім:
343. Для синдрому Нобекура не характерна наявність:
344. При яких захворюваннях, окрім цукрового та нецукрового діабету, може спостерігатись поліурія?
345. Найбільш характерним ураженням шкіри при декомпенсованому цукровому діабеті є:
346. Для феномена Дана - Зуброди не характерні?
347. Найбільш характерним симптомом діабетичної дистальної полінейропатії ніг є:
348. Чи можна призначати В - адреноблокатори хворим з діабетичною вегетативною кардіопатією з недостатністю кровообігу?
349. Який з сечогінних засобів найбільш раціонально призначити хворому з діабетичною кардіопатією і недостатністю кровообігу?
350. Найбільш характерним проявом гіперосмолярної коми є:
351. Який з препаратів доцільно призначати хворому з 2 стадією діабетичної ретінопатії?
352. Який з перерахованих препаратів доцільно призначати хворому з діабетичною мікроангіопатією нижніх кінцівок?
353. Які з перерахованих препаратів показані при лікуванні дистальної діабетичної нейропатії?
354. Який з перерахованих препаратів найбільш ефективний при діабетичному гепатозі?
355. Які з приведених препаратів використовуються при лікуванні діабетичної кетоацидотичної коми?
356. Який з препаратів найбільш раціонально використовувати поряд з введенням глюкози при лікуванні гіпоглікемічної коми?
357. Який з препаратів поряд з інсуліном слід призначити в першу чергу при лікуванні гіперосмолярної коми?
358. Які з препаратів використовуються при лікуванні молочнокислої коми у хворих на цукровий діабет?
359. Який гіпотензивний препарат є засобом вибору в лікуванні діабетичної нефропатії?
360. Які препарати доцільні при лікуванні діабетичної ентеропатії?
361. До яких ускладнень може призвести введення великої кількості розчину соди?
362. Який з перерахованих препаратів слід призначити хворому на цукровий діабет для нормалізації артеріального тиску при лактацидемічній комі?
363. Побічний ефект, який може спостерігатись у хворих на цукровий діабет при прийманні В - адреноблокаторів:
364. При молочно - кислій комі окрім інсуліну показане введення:
365. Який з показників відображає функціональний стан острівцевого апарату у хворого, що приймає інсулін?
366. Фактори розвитку інсулінорезистентності при кетоацидозі:
367. При якому стані найбільше підвищується секреція інсуліну?
368. Яка орієнтовна добова доза інсуліну в розрахунку на 1 кг маси тіла у хворого з вперше виявленим цукровим діабетом при наявності кетоацидозу?
369. Яка орієнтовна добова доза інсуліну в розрахунку на 1 кг маси тіла у дитини з вперше виявленим цукровим діабетом при відсутності кетоацидозу?
370. Який механізм підвищення чутливості до інсуліну після гіпоглікемічної коми?
371. Як впливають простагландини на секрецію інсуліну?
372. Які препарати раціональніше призначити хворому на цукровий діабет при наявності тахікардії і гіпертензії?
373. Фізіологічні дози глюкагону викликають:
374. Тактика боротьби з інсулінорезистентністю у хворих на цукровий діабет 1 типу, які отримують інсулін продовженої дії включає:
375. Призначення розчину гідрокарбонату натрію при діабетичному кетоацидозі показано:
376. Для гіперосмолярної коми характерні ознаки, окрім:
377. При якому ендокринному захворюванні можливий розвиток негазового ацидозу?
378. При діабетичному кетоацидозі нормальний рівень калію у сироватці крові завжди адекватно відображає його концентрацію у клітинах?
379. Дитину 6 років з явищами "гострого живота", t° -38.5°, ознаками обезвоження і наявністю кетонових тіл в сечі потрібно:
380. Рівень глікозильованого гемоглобіну, що характеризує добру компенсацію цукрового діабету :
381. Які ізпродуктів багатих калієм можна рекомендувати для вживання хворим на цукровий діабет?
382. Рівень постпрандіальної глікемії при компенсації цукрового діабету не повинен перевищувати:
383. Який із показників електролітів крові буде орієнтовно свідчити про наявність гіперосмолярного синдрому?
384. Який з гіпотензивних препаратів більш доцільно призначити хворому на цукровий діабет з гіпертонічною хворобою при наявності у нього симптомів вегетативної кардіальної діабетичної нейропатії?
385. Який максимальний темп зниження глікемії допустимий при лікуванні діабетичного кетоацидозу?
386. Із перелічених симптомів для набряку головного мозку не характерні
387. Який з гормонів може приймати участь в патогенезі діабетичної нефропатії?
388. Вкажіть найважливіші патогенетичні фактори розвитку діабетичної ангіопатії:
389. Які фактори впливають на всмоктування інсуліну, введеного підшкірно, у хворого в стані діабетичного кетоацидозу?
390. Які зміни очного дна свідчать на користь проліферативної стадії ретинопатії?
391. Який з симптомів свідчить в першу чергу про наявність діабетичної нейропатії сечового міхура?
392. Транзиторні порушення зору у хворих на цукровий діабет вірогідніше всього пов'язані з:
393. Рівень фруктозаміну в крові може бути показником глікемії на протязі:
394. Підсилення потовиділення у верхній половині тулуба у хворих на цукровий діабет свідчить про:
395. Який з симптомів найбільш характерний для діабетичної остеоартропатії?
396. Чи можливий прояв симптомів гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 1 типу при рівні цукру в крові 5 - 10 ммоль/л?
397. Який з препаратів володіє найбільш вираженим антиоксидантним ефектом?
398. Перевагу якому з препаратів слід надати для покращення (нормалізації) ліпідного обміну у дітей, хворих на цукровий діабет?
399. Якому з препаратів слід віддати перевагу для досягнення нормалізації мікроциркуляції у хворого з діабетичною ангіопатією?
400. Які із інсулінів найчастіше можуть викликати алергічну реакцію?
401. При переводі хворого, що лікувався свинячим інсуліном, на людський доза останього:
402. Найбільш очищеними інсулінами є:
403. Який з названих вірусів володіє найбільшою тропністю до В - клітин підшлункової залози?
404. Найбільш характерною рентгенологічною картиною при діабетичній нейроартропатії є:
405. Який головний вплив соматостатину на секрецію гормонів підшлункової залози?
406. В патогенезі розвитку діабетичної стопи мають значення такі фактори, як:
407. Яка з лабораторних ознак найбільш характерна для лактацидозу?
408. У хворого з діабетичним кетоацидозом у стані коми інсулін краще вводити:
409. Які варіанти інсулінорезистентності можуть спостерігатись при цукровому діабеті?
410. Який з показників глікемії найбільш інформативний при проведенні орального тесту толерантності до вуглеводів?
411. Для яких тканин найбільш характерна висока активність сорбітолового шляху обміну глюкози?
412. Для діабетичної аміотрофії найбільш патогномонічним симптомом є:
413. Діабетична нейропатія може проявлятись:
414. Для синдрома Кімельстіль - Уілсона найбільш характерним є:
415. Назвіть характерні для цукрового діабету ураження шкіри:
416. Які курорти на Україні показані для лікування хворих на цукровий діабет?
417. Який із показників найбільш адекватно характеризує стан компенсації цукрового діабету 1 типу?
418. У хворого з діабетичним кетоацидозом на фоні лікування рівень глюкози крові знизився до 14,0 ммоль/л. В цьому випадку доцільно додатково призначати:
419. При введенні розчину соди хворому з діабетичним кетоацидозом слід додатково ввести:
420. Ягодам яких рослин властива цукрознижуюча дія?
421. Найбільш виражену цукровознижуючу дію мають зерна злакової культури:
422. У пацієнта 16 років, який хворіє цукровим діабетом 8, років при зміні положення тіла з горизонтального в вертикальне виникає відчуття запаморочення. Це найбільш імовірно:
423. Про що найбільш вірогідно може свідчити тахікардія, яка виникає у стані спокою у пацієнта, що хворіє діабетом 10 років?
424. Вегетативна нейропатія у хворих цукровим діабетом може проявитись:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів