Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


21. Дитяча ендокринологія

1. "Патологія щитовидної залози"


1. Які з активних гормонів переважно виробляються фолікулярними клітинами щитовидної залози?
2. Фізіологічні дози тиреоїдних гормонів в організмі викликають:
3. Які з перерахованих досліджень характеризують гормоносинтезуючу функцію щитовидної залози?
4. Який із радіоізотопних методів дослідження функції щитовидної залози можливо використовувати при обстеженні дітей?
5. В щитовидній залозі синтезуються переважно:
6. Під безпосереднім впливом якого гормону відбувається біосинтез тиреоїдних гормонів?
7. Якими клітинами щитовидної залози виробляється кальцітонін?
8. Продуктом перетворення якого гормону є реверсивний Т3?
9. Де переважно відбувається перетворення Т3 в реверсивний Т3?
10. Який з перерахованих продуктів біосинтезу гормонів щитовидної залози можна вважати прогормоном?
11. Де синтезується тиреотропін?
12. Де синтезується тиреоліберин?
13. При нормальному рівні ТТГ в крові хворим ендемічним зобом лікувальна доза тироксину призначається з розрахунку:
14. Чи має секреція тиреотропіну добовий ритм?
15. Із приведеного переліку виключіть симптоми, які не характерні для вродженого гіпотирозу:
16. При лікуванні гіпотирозу діти молодшої вікової групи, в порівнянні з дітьми старшого віку, потребують дози L-тироксину на 1 кг маси тіла:
17. В якому періоді ембріогенезу щитовидна залоза плода починає поглинати йод?
18. Який вид фолікулярного епітелію щитовидної залози може спостерігатись при її гіперфункції?
19. Який з йодомістких гормонів щитовидної залози є гормонально неактивним?
20. Циркадний ритм секреції ТТГ характеризується максимальним її підвищенням:
21. Який метод діагностики раку щитовидної залози вважається найбільш адекватним?
22. Гіперфункція щитовидної залози при дифузному токсичному зобі зумовлена:
23. Найчастішою аномалією щитовидної залози є:
24. Яке з перерахованих досліджень використовуються для диференційної діагностики між неврозом і дифузним токсичнимзобом?
25. Який з перерахованих препаратів найбільше впливає на поглинання J 131 щитовидною залозою?
26. Дані тонкоголкової пункційної біопсії характерні для аутоімунного тироідиту:
27. Лікування ендемічного дифузного зобу, як правило:
28. При якому з захворювань, або станів найбільш виражене уповільнення часу ахілового рефлексу?
29. У хворої аутоімунним тироїдитом в стані субклінічного гіпотирозу наступила вагітність.Чи потребує вона лікування і якого?
30. З якою метою проводиться сканування щитовидної залози?
31. Тактика підбору замісної гормональної терапії гіпотирозу в молодому віці і у дітей:
32. При якому захворюванні порушується контроль функції щитовидної залози з боку гіпоталамо- гіпофізної системи?
33. В якому віці більш доцільна пролонгована медикаментозна терапія дифузного токсичного зобу, а оперативне лікування проводиться лише по показанням?
34. Як довго може проводитися антитироїдна терапія дифузнотоксичного зобу при умові досягнення і збереження еутироїдно-го стану у дітей?
35. Які ускладнення спостерігаються при лікуванні тиреостатиками групи імідазолу?
36. На основі яких симптомів Ви запідозрите наявність гіпокортицизму у хворого дифузним токсичним зобом?
37. Максимальна секреція ТТГ спостерігається:
38. Який із вказаних видів порушень ритму найбільш характерний для дифузного токсичного зобу?
39. Ендокринна офтальмопатія може поєднуватись з:
40. За допомогою якого з тестів проводиться диференційна діагностика між первинним і вторинним гіпотирозом?
41. Яке дослідження найбільш інформативне при проведенні диференційної діагностики між вторинним і третинним гіпотирозом?
42. Для яких захворювань щитовидної залози не характерна аутоімунна агресія?
43. При зобі Хашимото щитовидна залоза:
44. При якому із приведених захворювань щитовидної залози у дітей можуть спостерігатись прояви епіфізарного дизгенезу?
45. Характерною особливістю перебігу тиротоксикозу в підлітковому віці є:
46. Яке дозрівання у підлітків, хворих дифузним токсичним зобом?
47. При підгострому тироїдиті з клінікою вираженого тиротоксикозу найбільш раціональне призначення:
48. Які із перерахованих методів дослідження є найбільш інформативними в діагностиці нейроендокринної офтальмопатії?
49. Чи обов'язково нейроендокринна офтальмопатія розвивається на фоні тиротоксикозу?
50. Можливі функціональні стани щитовидної залози при нейроендокринній офтальмопатії?
51. Вроджений гіпотиреоз характеризується:
52. При лікуванні гіпотирозу у дітей препаратом вибору є:
53. У дитини 6 років виявлено зоб 1-Б ступеня. Залоза еластичної консистенції, безболісна. Які із перелічених обстежень не являються обов'язковими у даному випадку?
54. Віддалені наслідки впливу ізотопів радіоактивного йоду на щитовидну залозу в результаті аварії на ЧАЕС:
55. При обстеженні у 8-річної дитини виявлено вузол щи-товидної залози. Можлива лікувальна тактика в даному випадку:
56. Вкажіть найбільш характерне порушення імунного статусу при дифузному токсичному зобі:
57. Назвіть найважливіше показання для призначення глюкокортикоїдів при лікуванні аутоімунного тироїдіту:
58. Чи доцільно використовувати глюкокортикоїдні препарaти у дітей з гострими проявами тиротоксикозу?
59. Який показник є найбільш адекватним при диференційній діагностиці гіпертирозу, що виникає на фоні аутоімунного ти-роїдиту, від дифузного токсичного зобу?
60. У хворого дифузним токсичним зобом 3 ступені на фоні приймання 6 таблеток мерказолілу досягнутий еутироідний стан, але зоб збільшився, став щільнішим. Яка тактика подальшого лікування?
61. Які ускладнення дифузного токсичного зобу можуть спостерігатись в дитячому віці?
62. Які зміни загального аналізу крові можуть виявлятись при дифузному токсичному зобі?
63. Які зміни загального аналізу крові можуть виявлятись при гіпотиреозі?
64. Як протікає статеве дозрівання у підлітків з тиротоксикозом?
65. Тиростатики мають слідуючий вплив на продукцію гормонів щитовидної залози:
66. У дитини з тиротоксикозом виявлено підвищений рівень кальцію крові. Це може бути наслідком:
67. Збільшення секреції тиреотропіну характерне для:
68. Усі нижче перелічені хвороби мають аутоімунне походження, окрім:
69. На основі якого дослідження можна деференціювати ендемічний зоб від спорадичного?
70. Найбільш характерним видом анемії, яка розви-вається у хворих гіпотиреозом є:
71. Адренергічні нерви впливають на функцію щито-видної залози завдяки:
72. Із перелічених тиростатиків який має периферичну дію (блокує конверсію Т4 в Т3)?
73. Для гіпотиреозу найбільш характерним є:
74. Що переважно визначає тяжкість тиреотоксикозу?
75. Найбільш інформативним дослідженням при вузлового зобі є:
76. Яка з ознак не характерна для тиреотоксичної аденоми?
77. Чи може у дітей з тиротоксикозом підвищуватись рівень лужної фосфатази?
78. Підвищення якого гормону в крові характерно для медулярної аденокарциноми щитовидної залози?
79. Найбільш характерним проявом медулярної карциноми щитовидної залози є:
80. Який із видів злоякісних пухлин щитовидної залози може супроводжуватись клінікою тиротоксикозу?
81. Наявність офтальмопатії характерно лише для дифузного токсичного зобу?
82. Який з критеріїв найбільш адекватний в корекції дози тиреоїдних гормонів при лікуванні зобу Хашимото?
83. При прогресуванні тиротоксичній офтальмопатії у хворого з компенсованим тиротоксикозом на фоні приймання мерказолілу в першу чергу слід:
84. Який найбільш оптимальний період для оперативного лікування дифузного токсичного зобу при наявності важких уражень печінки і серця?
85. Симпатоадреналові реакції при дифузному токсичному зобі, в першу чергу, зумовлені:
86. Серед приведених найбільш ефективним методом лікування ендокринної офтальмопатії є:
87. При якому з видів раку щитовидної залози спостерігається активне поглинання J 131?
88. Який з перелічених білків найбільш активно зв'язує тироксин?
89. При якій формі раку щитовидної залози найбільш доцільне лікування за допомогою J 131?
90. Головним показанням для лікування дифузного токсичного зобу за допомогою J 131 є:
91. Найбільш характерне статеве порушення у жінок, з первинним гіпотирозом:
92. Найбільш часті статеві порушення у жінок, що страждають дифузним токсичним зобом, є:
93. Які запальні захворювання щитовидної залози можуть супроводжуватись клінікою тиротоксикозу?
94. Який з перерахованих факторів найчастіше може провокувати розвиток тиротоксичного кризу?
95. Найбільш характерною ознакою гіпотироїдної форми ювенільної струми є:
96. Найвірогідніша причина розвитку синдрому Шмідта:
97. При підготовці хворого дифузним токсичним зобом для лікування J 131 необхідно призначити:
98. Синдром Шмідта включає:
99. Характерним для вродженного гіпотирозу залишається підвищенний рівень ТТГ в крові після народження дитини на-протязі:
100. Головний біологічний ефект тиротропіну полягає в:
101. Головною причиною галактореї при гіпотирозі є:
102. При резистентності до антитироїдної терапії, хворим дифузним токсичним зобом слід призначити:
103. Яке з ускладнень найчастіше спостерігається при довгостроковому прийманні йодистих препаратів?
104. Рівень натрію в крові при тиротоксичному кризі змінюється у напрямку:
105. Головна фармакологічна дія мерказолілу:
106. Підвищенний рівень ТТГ в сироватці крові не свідчить на користь гіпотирозу у випадках:
107. Яка з проб використовується з метою диференційної діагностики між неврозом і дифузним токсичним зобом?
108. Який найважливіший патогенетичний механізм лежить в основі порушень функції органів кровообігу при дифузному токсичному зобі?
109. Які з перерахованих патогенетичних механізмів лежать в основі збільшення щитовидної залози при дифузному токсичному зобі?
110. Назвіть головний патогенетичний механізм, що ле-жить в основі схуднення хворих при дифузному токсичному зобі:
111. Ознакою недостатності наднирників у дітей, хворих дифузним токсичним зобом є:
112. Важливою особливістю клінічного прояву дифузного токсичного зобу у дітей є:
113. Чи характерний розвиток офтальмопатії при токсичній аденомі:
114. Який час ахілового рефлексу свідчить на користь клінічної форми гіпотирозу?
115. Який час ахілового рефлексу свідчить на користь тиротоксикозу?
116. Основне показання для призначення рифатироїну:
117. Ультразвукове дослідження щитовидної залози в першу чергу використовується для:
118. Найважливіша особливість структури ультразвукового зображення щитовидної залози при аутоімунному тироїдиті:
119. Особливості ультразвукового зображення кисти в щитовидній залозі:
120. Який об'єм оперативного втручання необхідний при фолікулярному раці щитовидної залози Т1NоMо?
121. Яка максимальна протяжність дії тироксину після його відміни?
122. Субтотальна резекція щитовидної залози у дітей з дифузним токсичним зобом, ускладненим ендокринною офтальмопатією, повинна проводитись:
123. Як довго може спостерігатись тиреотоксикоз у новонародженого, мати якого хворіє дифузним токсичним зобом?
124. Про що може свідчити нормальний рівень тироксину крові при злегка підвищеному рівні тиротропіну?
125. Чи виключає відсутність антитироїдних антитіл діагноз аутоімунного тироїдиту?
126. Причина, котра може в першу чергу призвести до розвитку гострої серце вої недостатності під час струмектомії у хворих дифузним токсичним зобом:
127. Найчастіша причина розвитку ранього післяопераційного гіпотирозу:
128. Причиною розвитку пізнього післяопераційного гіпотирозу є:
129. В якій з вікових груп щитовидна залоза найбільш уразлива до руйнуючої дії радіації?
130. Рак щитовидної залози з підвищеною секрецією тиреоїдних гормонів частіше виникає у:
131. Найбільш критичним періодом для нормального розвитку головного мозку дитини, коли необхідний достатній рівень тироїдних гормонів є:
132. Хворим, які знаходяться в гіпотиреоїдній комі протипоказано:
133. Для хвороби Пламмера не характерне:
134. При розвитку лейкопенії в процесі лікування дифузного токсичного зобу у дітей слід призначати:
135. Яка безпосередня причина безпліддя при первинному гіпотиреозі?
136. Статеве дозрівання при гіпотиреозі:
137. Одним із самих ранніх симптомів дифузного токсичного зобу у дітей є:
138. Головний механізм антитиреоїдного ефекту глюкотироїдів характеризується:
139. В якому випадку найбільше змінюється секреція тиреоїдних гормонів?
140. З якою з пухлин найчастіше поєднується вузловий зоб?
141. Класична картина вродженого нерозпізнаного гіпотиреозу у дітей проявляється в 5 - 6 місячному віці:
142. Чим може бути обумовлений розвиток ятрогенного тиротоксикозу?
143. Який з видів дистопії щитовидної залози зустрічаються найчастіше?
144. Визначити важкість зобної ендемії при частоті ураження населення -10%, коефіцієнті Ленца- Бауера - 1:8 і частоті вузлових форм зоба 5%:
145. Визначити важкість зобної ендемії при коефіцієнті Ленца- Бауера - 1:2, частоті ураження населення - 60% і частоті вузлових форм зоба 20%:
146. Негативна дія В - адреноблокаторів на плід у хворих дифузним токсичним зобом обумовлена:
147. Чи впливає парлодел на секрецію ТТГ гіпофізу і реакцію тиротрофів на тиреоліберин?
148. Який артеріальний тиск найбільш характерний для неускладненої форми дифузного токсичного зобу?
149. Який метод діагностики найбільш інформативний при ектопованому зобі?
150. Яка середня добова потреба організму людини в йоді?
151. Основна частина тироїдних гормонів в крові знаходиться у зв'язаному стані з:
152. Чи є інформативним вивчення йодпоглинаючої функції щитовидної залози в районі зобної ендемії?
153. Найчастішим ускладненням струмектомії у дітей є:
154. Який з органів людини, окрім щитовидної залози, найактивніше накопичує йод?
155. Основний механізм дії тиростатичних препаратів обумовлений:
156. Який головний недолік дослідження йодпоглинаючої функції щитовидної залози?
157. Чи завжди у хворих тиротоксичним серцем з миготливою тахіарітмією спостерігається фазовий синдром гіпердинамії?
158. В якому випадку показано проведення проби з тироліберином?
159. При проведенні стимуляційної проби з ТТГ у пацієнта виявлено підвищення поглинання Na J 131 щитовидною залозою на 50% в порівнянні із початковими цифрами. Як оцінити функціональний стан щитовидної залози у даного пацієнта?
160. Визначення рівня антитіл до мікросомальної фракції є найбільш важливим для діагностики:
161. Які з препаратів не слід призначати хворому дифузним токсичним зобом, що одержує антитироїдну терапію (мерказоліл), при супутній інфекції?
162. На фоні лікування дифузного токсичного зобу мерказолілом розвилась лейкопенія. Що в першу чергу слід зробити?
163. В яких випадках знання періодів ембріогенезу щитовидної залози є важливе для клінічної практики?
164. Який найбільш інформативний вид пальпації щитовидної залози з метою виявлення загрудинного зобу?
165. Чи можна поєднувати перхлорат калію з препаратами йоду?
166. Струмогени відсутні в:
167. Який з лікарських препаратів може попередити розвиток зобогенного ефекту тиреостатиків при лікуванні дифузного токсичного зобу?
168. Яка з лікарських рослин найбільш ефективна в лікуванні дифузного токсичного зобу?
169. В яких випадках підвищення ТТГ крові не може бути ознакою гіпотирозу?
170. Чи підлягає, як правило, оперативному лікуванню дифузний не токсичний зоб?
171. З якою метою призначається подовжений курс лікування тироїдними гормонами після субтотальної струмектомії в зв'язку з наявністю злоякісної пухлини щитовидної залози?
172. Який із видів раку щитовидної залози по своєму перебігу може бути віднесений до найбільш благоприємного?
173. Які найбільш характерні зміни спостерігаються при ендемічному зобі?
174. Які основні ознаки кретинізму?
175. Для синдрому Пендреда характерне:
176. Чим характеризується так званий "гірський зоб"?
177. Чим характеризується колоїдний зоб?
178. Найбільш типовим проявом ендемічного зобу є:
179. Для гіпотиреозу характерна наявність:
180. При важкій формі зобної ендемії індекс Ленца- Бауера становить:
181. Коефіцієнт напруження зобної ендемії (показник М.Г.Коломійцевої) у дітей при тяжкій формі ендемії становить:
182. Коефіцієнт напруження зобної ендемії (показник М.Г.Коломійцевої) у дорослих при тяжкій формі ендемії становить:
183. Чим обумовлений так званий "периферійний" гіпотиреоз?
184. Синдром низького вмісту Т3 в крові обумовлений:
185. Дефіцит тироїдних гормонів при гіпотирозі проявляється:
186. Чим, в першу чергу, обумовлений набряк тканин і органів при гіпотирозі?
187. Клінічний перебіг вторинного гіпотирозу характеризується:
188. При якій патології щитовидної залози спостерігаєтьсяпозитивний синдром Хертога - Леві?
189. Яка тактика лікування ранніх післяопераційних і післярадіойодних гіпотирозів середньої важкості?
190. Аутоімунна природа гіпотиреозу характерна для:
191. Дефіцит тироїдних гормонів приводить до порушення:
192. Порушення водно - сольового обміну при гіпотирозі обумовлено:
193. Чим характеризується синдром Шмідта?
194. У дітей, хворих гіпотиреозом, спостерігається порушення розвитку переважно:
195. В основі патогенезу гіпотироїдної коми лежить:
196. Ранній минучий післяопераційний гіпотиреоз обумовлений:
197. Ранній післяопераційний гіпотироз розвивається:
198. Ранній пострадіойодний гіпотироз розвивається не пізніше:
199. Раннім симптомом гіпотирозу є:
200. Який з В - адреноблокаторів найбільш ефективний при лікуванні миготливої арітмії у хворих дифузним токсичним зобом?
201. Синдром Кохера - Дебре - Семеленя при гіпотиреозі частіше розвивається:
202. Для трийодтиронінового тиреотоксикозу характерне:
203. Синдром Кохера - Дебре - Семеленя характеризується:
204. Які лікарські препарати повинні вводитись в першу чергу при лікуванні гіпотироїдної коми?
205. При лікуванні гіпотироїдної коми для боротьби з гіпотермією слід віддати перевагу:
206. Якому із тироїдних препаратів слід віддати перевагу при лікуванні гіпотироїдної коми?
207. Який з критеріїв найбільш інформативний для оцінки ефективності замісної терапії первинного гіпотирозу?
208. Затримка розумового розвитку у дітей з вродженим гіпотиреозом проявляється у вигляді:
209. Порушення статевого розвитку у дітей при вродженому гіпотиреозі характеризується:
210. Найбільш раціональним дослідженям для діагностики загрудинного зобу є:
211. Можливі шляхи впливу літію на функцію щитовидної залози:
212. Використання препаратів йоду при лікуванні хворих дифузним токсичним зобом обмежене через:
213. Для гіпотиреозу не характерне :
214. Лікування вродженного чи набутого гіпотиреозу у дітей проводиться:
215. Найбільш вірогідний провокуючий фактор, що сприяє маніфестації скритного гіпотирозу в явний клінічний:
216. Найбільш вірогідним провокуючим фактором в розвитку тиреотоксичного кризу у хворого дифузним токсичним зобом є:
217. Протипоказаннями для призначення анаприліну при дифузному токсичному зобі є:
218. Небажаним наслідком приймання В - адреноблокаторів при лікуванні дифузного токсичного зобу є:
219. Можливий наслідок швидкої відміни В - адреноблокаторів при лікуванні хворих дифузним токсичним зобом:
220. Який вид імунітету може порушуватись при аутоімуному тироїдиті?
221. Який з препаратів раціональніше призначити хворому аутоімунним тиреоїдитом при різкому збільшенні щитовидної залози і підвищенні титру антитіл?
222. У хворого дифузним токсичним зобом на фоні лікування виникла гіпертермія і біль в горлі. З яким із препаратів це може бути пов'язане?
223. У хворого на фоні лікування дифузного токсичного зоба виникли риніт і кон'юнктивіт. З яким із препаратів це може бути пов'язано?
224. Виключіть із переліку наведених ознак ті, які не характерні для вторинного гіпотирозу:
225. Які із перелічених препаратів можуть спровокувати розвиток гіпотироїдної коми у хворого з гіпотирозом?
226. Чутливість до тироїдних гормонів найбільш підвищена:
227. Передозування тиреоїдних гормонів супроводжується:
228. Які невідкладні стани можуть виникати при дифузному токсичному зобі?
229. Провідною ознакою недостатності вилочкової залози і наднирників у дітей, хворих дифузним токсичним зобом, є:
230. Клінічні ознаки тампонади серця при гіпотиреоїдній комі:
231. В якому віці найчастіше зустрічається гіпотиреоз?
232. У хворого з ознаками тиреотоксикозу розміри щитовидної залози зменшені, поглинання радіоактивного йоду знижене, рівень тиреоглобуліну в сироватці крові знижений. Ваш діагноз:
233. Чи показані глюкокортикоїдні препарати хворим з важкою формою дифузного токсичного зобу?
234. При якому захворюванні щитовидної залози може виникати гінекомастія?
235. Які варіанти гормональних показників можуть зустрічатись у хворих з тиротоксикозом?
236. У хворого з вираженими ознаками тореотоксикозу виявляється високий титр антитіл до йодидпероксидази. Ваш попередній діагноз?
237. При призначенні В - блокаторів хворим з дифузним токсичним зобом перевагу слід віддавати:
238. Найбільш часті ускладнення дифузного токсичного зобу у дитячому віці:
239. Гіпертиреоз у дитячому віці може спостерігатись при більшості наведених патологічних станів, окрім:
240. Чим відрізняються лабораторні показники хворих дифузним токсичним зобом (хвороба Грейвса) від показників хворих з токсичною аденомою щитовидної залози (хвороба Пламмера)?
241. У новонародженої дитини у віці 3 дні виявлено підвищення рівня ТТГ у 5 разів. Це характерно для:
242. Чим може бути обумовлений розвиток гіпертиреозу у новонародженого?
243. Які із показників найбільш адекватно відображають достатність замісної терапії при лікуванні гіпотирозу?
244. Які із периферійних гормонів найбільш адекватно відображають адекватність замісної терапії при лікуванні гіпотирозу?
245. Подавлення периферійної конверсії Т4 в Т3 пов'язано з призначенням всіх лікарських препаратів окрім:
246. Молода жінка захворіла тиротоксикозом в 3 триместрі вагітності. Найбільш доцільне лікування в даному випадку:
247. Які обстеження слід провести у хворого, прооперованого в зв'язку з тиротоксикозом, якщо в нього спостерігається субнормальний рівень тироксину у сироватці крові?
248. У дітей з дифузним токсичним зобом передчасний фізичний розвиток поєднується з:
249. Шлунково - кишкові розлади у дітей з дифузним токсичним зобом в порівнянні з дорослими хворими зустрічається:
250. Екзофтальм у дітей хворих дифузним токсичним зобом має особливості:
251. Лікування дифузного токсичного зобу тиреостатиками призводить до покращення показників імунітету:
252. В лікуванні дифузно - токсичного зобу у дітей перевагу слід віддати:
253. На розвиток гіпокортицизму у дітей з дифузним токсичним зобом вказує:
254. Яка найважливіша особливість клінічного прояву дифузного токсичного зобу у дітей?
255. Новонародженим з гіпотиреозом з лікувальною метою призначають тироксин в дозі:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів