Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

7. "Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів"


310. Зазначте алергени, спроможнi викликати розвиток круглорiчного алергiчного ринiту:
311. Зазначте основний медiатор алергiчного запалення при алергiчному ринiтi:
312. Зазначте тривалiсть прояву симптомiв хронiчного алергiчного ринiту:
313. Зазначте природнi шляхи проникнення алергену в органiзм при алергiчному ринiтi:
314. Якi захворювання вiдзначаються частiше усього в сiмейному анамнезi при алергiчному ринiтi:
315. Зазначте вiк у якому частiше усього починається алергiчний ринiт:
316. Зазначте характерну виразнiсть назальної обструкцiї при хронiчному алергiчному ринiтi:
317. Зазначте виразнiсть ринореї при алергiчному ринiтi в умовах контакту з алергеном:
318. Як часто при алергiчному ринiтi розвивається аносмiя?
319. Якi змiни спостерiгаються в аналiзi кровi при алергiчному ринiтi?
320. Як змiнюється вмiст Ig E у сироватцi кровi при алергiчному ринiтi?
321. Охарактеризуйте виразнiсть шкiряних проб iз специфiчними алергенами при алергiчному ринiтi:
322. Охарактеризуйте виразнiсть провокацiйних назальних тестiв при алергiчному ринiтi стосовно специфiчного алергену:
323. Як змiнюється вмiст специфiчного Ig E при алергiчному ринiтi?
324. Якi групи медикаментозних препаратiв застосовуються при лiкуваннi алергiчного ринiту?
325. На якi клiнiчнi симптоми алергiчного ринiту ефективно впливають антигiстамiннi препарати?
326. Яка ефективнiсть специфiчної гiпосенсибiлiзацiї при алергiчному ринiтi?
327. Зазначте основну клiнiчну ознаку гострого алергiчного ларингiту?
328. Зазначте тривалiсть перебiгу хронiчних алергiчних ларингiтiв?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів