Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

6. "Принципи лікування алергічних захворювань"


281. Лiкування хворих з алергiчними захворюваннями повинно бути:
282. Спектр лiкувальних i профiлактичних заходiв при алергiчних захворюваннях повинен формуватися з урахуванням:
283. Вiдзначте класичний для алергологiї засiб терапiї i профiлактики:
284. Етiотропна терапiя алергiчних захворювань передбачає:
285. Патогенетична терапiя алергiчних захворювань передбачає:
286. Особливе значення при проведеннi патогенетичної терапiї в iмунологiчнiй стадiї розвитку алергiчного захворювання має:
287. Iмунотерапiя алергiчних захворювань може бути:
288. Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя вперше була запропонована:
289. Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя мiстить у собi варiанти:
290. Найбiльш ефективними засобами специфiчного лiкування алергiчних захворювань є:
291. Механiзм гiпосенсибiлiзацiї обумовлений /згiдно основних гiпотез/:
292. Найбiльш ефективна специфiчна гiпосенсибiлiзацiя при лiкуваннi:
293. Iснуючi схеми специфiчної гiпосенсибiлiзацiї суворо забороняють застосування iнших методiв лiкування алергiчних захворювань:
294. Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя показана в тих випадках:
295. Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя протипоказана при:
296. При полiвалентнiй алергiзацiї специфiчну гiпосенсибiлiзацiю проводять:
297. При полiвалентнiй алергiї до пилкових алергенiв, що включає амброзiю i полин, гiпосенсибiлiзацiю проводять:
298. При проведеннi класичної специфiчної гiпосенсибiлiзацiї алергени вводять:
299. Розробленi засоби гiпосенсибiлiзацiї шляхом введення алергену:
300. Специфiчну гiпосенсибiлiзацiю починають проводити використовуючи:
301. Алергометричне титрування проводять для:
302. Специфiчну гiпосенсибiлiзацiю можна проводити:
303. Специфiчну гiпосенсибiлiзацiю можуть проводити:
304. Для проведення специфiчної гiпосенсибiлiзацiї використовуються:
305. Час прояву шкiряних реакцiй при специфiчнiй гiпосенсибiлiзацiї залежить вiд:
306. При реагiновому типi алергiчнi реакцiї виявляються через:
307. При iмунокомплексному типi алергiчнi реакцiї виявляються через:
308. При клiтинному типi алергiчнi реакцiї виявляються через:
309. Елiмiнацiйна терапiя це:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів