Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

4. "Інфекційна алергія"


207. Чи всi iнфекцiї викликають розвиток iнфекцiйної алергiї?
208. До яких алергенiв збудника формується iнфекцiйна алергiя?
209. При якому з перерахованих iнфекцiйних захворювань алергiчнi реакцiї можуть мати значення в патогенезi захворювання?
210. Яка роль антитiл при бактерiальнiй алергiї?
211. Якi умови сприяють формуванню гiперчутливостi уповiльненого типу при iнфекцiйних захворюваннях?
212. Що визначає особливостi алергiзацiї органiзму при протозойних iнфекцiях?
213. Який тип реакцiї переважає при формуваннi гiперчутливостi до грибiв?
214. Зазначте, пiсля яких перерахованих нижче захворювань може розвитися алергiя до грибiв?
215. При яких патологiчних станах може розвитися алергiя до грибiв?
216. Якi види терапiї застосовуються при лiкуваннi алергiї до грибiв?
217. Чи проводять провокаційні діагностичні тести для дiагностики iнфекцiйної алергiї?
218. Чи може розвитися сенсибiлiзацiя негайного типу до:
219. Чи можуть збудники iнфекцiйних захворювань або продукти їхньої життєдiяльностi спровокувати розвиток алергiчних процесiв в органiзмi?
220. Алергiя, що iндукована збудниками iнфекцiйного захворювання, клiнiчно може виявлятися:
221. "Якi захворювання вiдносяться до iнфекцiйно-алергiчних?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів