Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

22. "Вікові особливості алергічних захворювань"


1016. Зазначте вiк, у якому частiше всього розвивається полiноз:
1017. У якому вiцi частiше всього розвивається алергiчний ринiт?
1018. Для якого вiку найбiльш характерний розвиток бронхiальної астми з гiпертонiчним синдромом /"волога астма"/?
1019. Кліренс теофiлiну у дорослих в порiвняннi з дiтьми:
1020. Зазначте, у якому вiцi частiше всього розвивається атопiчний дерматит?
1021. Коли за звичай виявляється атопiчний дерматит у грудних дiтей?
1022. Здатність організму до сенсибiлiзації найбiльше виражена:
1023. Медикаментозна алергiя розвивається найчастiше у вiцi:
1024. Частота розвитку сироваткової хвороби вище у:
1025. Перебіг сироваткової хвороби тяжчий у:
1026. У якому вiцi частiше зустрiчається харчова алергiя?
1027. Чи можливо спонтанне одужання дiтей, якi страждають на харчову алергiю?
1028. Зазначте вiк, у якому частiше всього розвивається анафiлактичний шок:
1029. Алергiчна реактивнiсть обумовлена:
1030. Яка частота розвитку полiнозу у дiтей, якi мають спадково обумовлену алергiчну конституцiю?
1031. З вiком клiнiчний перебiг алергологiчних захворювань:
1032. Яка питома вага алергологiчних захворювань, якi розвиваються на фонi спадково обумовленої схильностi до алергiї?
1033. У якому вiцi вiдзначається найбiльш неспецифiчна реактивнiсть у дiтей?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів