Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

21. "Анафілактичний шок"


991. Анафiлактичний шок викликають:
992. Якi медикаментознi препарати найчастiше викликають анафiлактичний шок?
993. Якi антибiотики найбiльш часто викликають анафiлактичний шок?
994. З препаратiв пенiцилiнового ряду анафiлактичний шок найчастiше викликає:
995. Анафiлактичний шок частiше всього розвивається при:
996. Чи можливий розвиток анафiлактичного шоку при першому введеннi препаратiв пенiцилiнового ряду?
997. Можливiсть розвитку анафiлактичного шоку:
998. Можливiсть розвитку анафiлактичного шоку найбiльш висока при застосуваннi лiкарських препаратiв:
999. Можливiсть розвитку анафiлактичного шоку:
1000. Анафiлактичний шок частiше розвивається:
1001. В основi патогенезу анафiлактичного шоку лежать реакцiї:
1002. У патогенезi анафiлактичного шоку головна роль належить:
1003. Чи впливають особливостi фармакологiчної дiї медикаментозного алергену на розвиток анафiлактичного шоку?
1004. Короткий перiод часу вiд моменту введення препарату до розвитку клiнiчної картини анафiлактичного шоку є прогностично:
1005. Основними клiнiчними проявами анафiлактичного шоку є:
1006. Основною системою, що реагує, при анафiлактичному шоку є:
1007. Функцiя серця при анафiлактичному шоку змiнюється внаслiдок:
1008. Гемодинамiчнi розлади, характернi для анафiлактичного шоку:
1009. Пiсля перенесеного анафiлактичного шоку в найближчi часи i днi повторення клiнiчних проявiв шоку:
1010. Анафiлактичний шок необхiдно диференцiювати з:
1011. Для надання першої необхiдної допомоги при анафiлактичному шоку засобами вибору є:
1012. Стан готовностi до розвитку анафiлактичного шоку можна виявити:
1013. Профiлактика анафiлактичного шоку здiйснюється шляхом:
1014. Зазначте основну клiнiчну ознаку, що вiдрiзняє епiлептичний напад вiд клiнiчних проявiв анафiлактичного шоку:
1015. Яка клiнiчна ознака не характерна для анафiлактичного шоку?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів