Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

16. "Атопiчний дерматит"


742. Якi Ви знаєте синонiми дiагнозу "атопiчний дерматит"?
743. Вкажiть етiологiчнi фактори атопiчного дерматиту:
744. У патогенезi атопiчного дерматиту мають значення переважно:
745. У патогенезi атопiчного дерматиту головну роль відіграють антитiла:
746. Атопiчний дерматит успадковується по:
747. Теорiя блокування адренергiчних рецепторiв при атопiчному дерматитi передбачає блокаду:
748. Атопiчний дерматит клiнічно може проявлятися:
749. У грудних дiтей симптоми атопiчного дерматиту за звичай проявляються:
750. Для атопiчного дерматиту характернi шкiрнi елементи:
751. Основнi морфологiчнi елементи при атопiчному дерматитi:
752. Прояви атопiчного дерматиту у бiльшостi випадкiв з вiком:
753. Вогнища ураження при атопiчному дерматитi в основному локалiзуються:
754. При атопiчному дерматитi спостерiгається:
755. Головною турботою хворих при атопiчному дерматитi є:
756. Хворих на атопiчний дерматит свербiж турбує бiльше:
757. При встановленнi дiагнозу "атопiчний дерматит" треба враховувати наступнi симптоми та синдроми:
758. Найчастiше ускладнення атопiчного дерматиту:
759. Атопiчний дерматит необхiдно диференцiювати з:
760. Для себорейного дерматиту характернi:
761. Для сверблячки характернi:
762. Дiагностичне значення iммунологiчних тестiв при атопiчному дерматитi:
763. Дiєта в лiкуваннi атопiчного дерматиту:
764. Специфiчна iмунотерапiя при атопiчному дерматитi:
765. При атопiчному дерматитi доцiльно застосовувати iмуномодуляцiю:
766. При лiкуваннi атопiчного дерматиту, глюкокортикоїди показанi:
767. Вплив антигiстамiнних препаратів першого поколiння на перебiг процесу при атопiчному дерматитi:
768. Вплив антигiстамiнних препаратів другого поколiння на перебiг процесу при атопiчному дерматитi:
769. Антигiстамiнні препарати першого поколiння при лiкуваннi атопiчного дерматиту:
770. Антигiстамiнні препарати 2 поколiння при лiкуваннi атопiчного дерматиту:
771. При атопiчному дерматитi бiльш прийнятний одяг:
772. Санаторно-курортне лiкування при атопiчному дерматитi бажане:
773. Якi Ви знаєте синонiми дiагнозу "атопiчний дерматит"?
774. Якi Ви знаєте синонiми дiагнозу "атопiчний дерматит"?
775. Якi Ви знаєте синонiми дiагнозу "атопiчний дерматит"?
776. Якi Ви знаєте синонiми дiагнозу "атопiчний дерматит"?
777. Якi Ви знаєте синонiми дiагнозу "атопiчний дерматит"?
778. Основнi морфологiчнi елементи при атопiчному дерматитi:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів