Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

15. "Ангiоневротичний набряк"


728. Переважна локалiзацiя набряку Квiнке:
729. Небезпечнi для життя локалізації набряку Квiнке:
730. Серед всiх локалiзацiй набряку Квiнке на гортань припадає приблизно:
731. Задишка при ангiоневротичному набряку гортанi легкого та середнього ступеня важкостi носить характер:
732. Задишка при важкому ангiоневротичному набряку з розвитком стенозу гортанi III - IV ступеня носить характер:
733. Для клiнічної картини ангiоневротичного набряку III - IV ступеня характерно:
734. Для клiнічної картини спадкового ангiоневротичного набряку характернi:
735. Прямим патогенетичним лабораторним показником спадкового ангiоневротичного набряку є:
736. Реакцiя Праусниця-Кюстнера завжди негативна у хворих на:
737. Ангiоневротичний набряк необхiдно диференцiювати з:
738. Ангiоневротичний набряк гортанi можуть iмiтувати:
739. При гострих проявах ангiоневротичного набряку гортанi (за виключенням спадкового) слід застосовувати:
740. Для спадкового ангiоневротичного набряку характерно:
741. У патогенезi набряку Квiнке відіграють велику роль антитiла, що вiдносяться до iмуноглобулінiв:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів