Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

12. "Екзогенний алергічний альвеоліт"


652. Екзогенний алергiчний альвеоліт можуть викликати:
653. Джерелом мiкроорганізмiв, що викликають екзогенний алергiчний альвеоліт є:
654. Вкажiть основнi типи алергiчних реакцiй, що обумовлюють розвиток екзогенного алергiчного альвеолiту:
655. Вкажiть найчастiший шлях попадання до органiзму алергену, що викликає розвиток екзогенного алергiчного альвеолiту:
656. Який розмiр часток, що вдихуються, найчастiше викликає розвиток екзогенного алергiчного альвеолiту:
657. Чи можна екзогенний алергiчний альвеоліт вiднести до професiйних захворювань?
658. Екзогенний алергiчний альвеоліт - це:
659. Гострий екзогенний алергiчний альвеоліт виникає пiсля контакту з алергеном через :
660. Чи характерний для гострого екзогенного алергiчного альвеолiту кашель:
661. Чи вiдмiчається при гострому екзогенному альвеолiтi задишка?
662. Шкiрнi покрови та слизовi оболонки при гострому екзогенному алергiчному альвеолiтi:
663. При гострому екзогенному альвеолiтi температура тiла хворого, як правило:
664. Чи характерний для гострого екзогенного алергiчного альвеоліту больовий синдром:
665. Чи вiдмiчаються при гострому екзогенному алергiчному альвеолiтi симптоми загального характеру: слабкiсть, нежить, нудота, серцебиття, головний бiль та iн.?
666. Аускультативно у легенях хворого на гострий екзогенний алергiчний альвеоліт вислуховується:
667. При рентгенологiчному обстеженнi хворих на гострий екзогенний алергiчний альвеоліт можуть спостерiгатися:
668. Якi змiни у клiтинному складi периферичної кровi можуть бути при гострому екзогенному алергiчному альвеолiтi?
669. Абревiатурою Rfo позначається:
670. Вкажiть рентгенологiчнi ознаки хронiчного екзогенного алергiчного альвеолiту:
671. Гранульома в гострiй фазi екзогенного алергiчного альвеолiту формується пiсля контакту з алергеном через:
672. Гранульома в гострiй фазi экзогенного алергiчного альвеолiту зникає через :
673. Чи характерна картина "сотових легень" при хронiчному екзогенному алергiчному альвеолiтi?
674. Вкажiть, з якими з нижчеперелiчених захворювань екзогенний алергiчний альвеоліт має схiднi клiнічнi ознаки:
675. Найбiльш ефективний спосiб лiкування хворих на гострий екзогенний алергiчний альвеоліт це:
676. При лiкуваннi хворих на екзогенний алергiчний альвеоліт, що викликаний грибами, методом вибору є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів