Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

10. "Еозинофільні пневмонії"


617. До легеневих еозинофілiй вiдносяться: синдром Лефлера, лiкарськi iнфiльтрати легень, тропiчна еозинофілiя, туберкульоз легень, алергiчний бронхолегеневий аспергільоз, ядушний варiант узелкового периартерiiту:
618. Вкажiть, якi з нижчеперелiчених патологій не вiдносяться до легеневих еозинофiлiй?
619. Легеневi еозинофілiї- це ряд захворювань, об'єднаних спiльними ознаками:
620. Якi ознаки є спiльними для легеневих еозинофiлiй?
621. Вкажiть, які з нижчеперелічених чинникiв можуть вiдiгравати роль в етіології легеневого еозинофільного iнфільтрату:
622. Як називаються бiлки еозинофілiв, що викликають розвиток пiзньої фази алергiчної реакцiї?
623. Вкажiть, якi з нижчеперелічених клiтин не можуть виробляти еозинофiльний хемотаксичний фактор:
624. Найбiльш характерна клінічна картина при летючому еозинофільному iнфiльтратi:
625. При фiзикальному обстеженні грудної клiтки хворих на летючий легеневий iнфільтрат:
626. При дiагностицi летючого легеневого iнфiльтрату основне значення має:
627. При синдромi Лефлера iнфiльтрат у легеневiй тканинi спостерігається протягом:
628. Вкажiть, з якими з нижчеперелiчених захворювань у синдрому Лефлера є схожість клiнічних та клiніко-рентгенологiчних ознак:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів