Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

1. "Предмет та основні завдання алергології. Медичні, соціальні та економічні аспекти."


1. У якому роцi в Українi в номенклатурi лiкарських спецiальностей був введений фах "Алергологiя та iмунологiя":
2. Якi номенклатури лікарських спецiальностей видiленi в якостi самостiйних за фахом "Алергологiя та iмунологiя" наказом № З України №168 вiд 21 листопада 1991р.?
3. Спецiальнiстю якого фаху є лабораторна iмунологiя?
4. Алергологiя як наука виникла в:
5. Алергологiя - це:
6. Зазначте основнi роздiли алергологiї:
7. У яких країнах найбiльш iстотно збiльшується кiлькiсть алергiчних захворювань?
8. Серед якого контингенту населення особливо iстотно збiльшується кiлькiсть алергiчних захворювань?
9. Зазначте основнi причини росту алергiчних захворювань?
10. Визначте основнi задачi алергологiчних кабiнетiв:
11. Зазначте основнi задачi медичної деонтологiї:
12. Вiдзначте основнi професiйнi задачi лiкаря-алерголога:
13. Чи є соцiальною проблемою алергiчнi захворювання у високорозвинених країнах?
14. Яка поширенiсть алергiчних захворювань, в середньому, у високорозвинених країнах?
15. По загальних прогнозах, у даний час намiчається тенденцiя алергiчної захворюваностi:
16. Назвiть основнi соцiальнi чинники, що сприяють розвитку алергiчних захворювань?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів