Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

1. "Предмет та основні завдання алергології. Медичні, соціальні та економічні аспекти."
2. "Теоретичні основи алергології."
3. "Алергія, викликана неінфекційними алергенами"
4. "Інфекційна алергія"
5. "Принципи діагностики алергічних захворювань"
6. "Принципи лікування алергічних захворювань"
7. "Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів"
8. "Поліноз."
9. "Бронхіальна астма та астматичний стан."
10. "Еозинофільні пневмонії"
11. "Алергічний бронхолегеневий аспергильоз"
12. "Екзогенний алергічний альвеоліт"
13. "Алергічний кон'юнктивіт"
14. "Кропив'янка"
15. "Ангiоневротичний набряк"
16. "Атопiчний дерматит"
17. "Контактний алергічний дерматит"
18. "Медикаментозна алергія та її прояви"
19. "Сироваткова хвороба"
20. "Харчова алергія та її прояви"
21. "Анафілактичний шок"
22. "Вікові особливості алергічних захворювань"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів