Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

9. "Хвороби накопичення"


519. До якої групи захворювань відноситься хвороба Гоше
520. Які клітини є субстратними при хворобі Гоше
521. До якої групи хвороб накопичення відноситься хвороба Гоше
522. До якої групи хвороб накопичення відноситься хвороба Німана-Піка
523. Який клінічний синдром має місце при хворобі Гоше, але відсутній при хворобі Німана-Піка?
524. Який метод лікування є найбільш перспективним при хворобі Гоше
525. Який метод лікування хвороби Німана-Піка є найбільш перспективним
526. Які клітини є субстратними при хворобі Німана-Піка
527. Яка природжена генетична аномалія пов'язана з більш ніж десятиразовим підвищенням ризику захворювання гострим лейкозом
528. На малюнку представлені
529. Наявність в ПУНКТАТІ СЕЛЕЗІНКИ клітин, представлених на малюнку, свідчить про
530. На представленій спленограмі
531. Терапія вибору при хворобі Гоше:
532. До якої групи захворювань відноситься хвороба Німана-Піка?
533. Який вид обміну порушений при хворобі Німана-Піка?
534. Клінічні особливості хвороби Німана-Піка:
535. Клінічна картина вісцеральної форми хвороби Німана-Піка:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів