Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

7. "Порушення системи гемостазу"


313. Генетичний дефект при гемофілії А передається по типу:
314. Спадковий дефект при гемофілії А передається:
315. Гострі гемартрози при гемофілії А найчастіше вражають суглоби:
316. Вторинний ревматоїдний синдром при гемофілії А характеризується поразкою суглобів:
317. Ниркоподібні кровотечі у хворих на гемофілію А можуть виникати:
318. Генетичний дефект при хворобі Віллебранда передається по типу:
319. Найбільш частий спадковий дефект структури фактору VІІІ при хворобі Віллебранда:
320. Функціональна дефектність тромбоцитів при хворобі Віллебранда виявляється в:
321. Основний патогенетичний метод лікування хвороби Віллебранда:
322. Генетичний дефект при гемофілії В передається по типу:
323. Які показники уніфікованої коагулограми можуть бути використані для діагностики гемофілії:
324. Які показники уніфікованої коагулограми можуть бути використані для діагностики хвороби Віллебранда:
325. Основні методи трансфузійної терапії гемофілії В:
326. Форма імунної тромбоцитопенії, що найчастіше зустрічається в клінічній практиці:
327. Основний діагностичний принцип ідіопатичної (аутоімунної) тромбоцитопенічної пурпури:
328. Клінічні форми прояву геморагічного синдрому ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури:
329. Розступеня селезінки при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі в порівнянні з нормальними:
330. Кількість мегакаріоцитів кісткового мозку при імунній формі ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури:
331. Кількість мегакаріоцитів при неімунній формі ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури:
332. Основні методи патогенетичної терапії гетероімунних форм тромбоцитопенічної пурпури:
333. Основні методи патогенетичної терапії трансімунних форм тромбоцитопенічної пурпури:
334. Основні методи патогенетичної терапії аутоімунної форми тромбоцитопенічної пурпури:
335. Основні методи патогенетичної терапії аллоімунних форм тромбоцитопенічної пурпури:
336. Генетичний дефект при тромбастенії Гланцмана передається по типу:
337. Основний спадковий патогенетичний дефект при хворобі Гланцмана:
338. Клінічні форми прояву геморагічного синдрому при хворобі Гланцмана:
339. Лабораторні зміни у хворих на хворобу Гланцмана:
340. Основний патогенетичний механізм анемії при свинцевій інтоксикації:
341. Клінічні форми прояву геморагічного синдрому при передозуванні гепарину:
342. Які показники уніфікованої коагулограми можуть бути використані для діагностики передозування гепарином:
343. Дефіцит якого фактору згортання крові зумовлює геморагічний синдром при терапії антикоагулянтами непрямої дії:
344. Основні методи патогенетичної терапії геморагічного синдрому, зумовленого антикоагулянтами непрямої дії:
345. Найчастіше ДВЗ-синдром розвивається при наступних патологічних процесах:
346. Основні коагулологічні порушення в патогенезі ДВЗ-синдрому:
347. Назвіть послідовність основних стадій ДВЗ-синдрому /І - гіпокоагуляція, ІІ - гіперкоагуляція, агрегація тромбоцитів, ІІІ - перехідна, ІV - відновна/:
348. Коагулологічна діагностика ранніх стадій ДВЗ-синдрому:
349. Коагулологічна діагностика ІІІ-ї стадії ДВЗ-синдрому:
350. Кількісні зміни периферичної крові, найбільш характерні для ДВЗ:
351. Найбільш часті "органи-мішені" при ДВЗ:
352. Добові дози гепарину /ОД/, що використовуються для лікування І-ї стадії ДВЗ-синдрому:
353. Добові дози гепарину, що використовуються для лікування 2-ї стадії ДВЗ-синдрому /ОД на добу/:
354. Добові дози гепарину /ОД на добу/, що використовуються в ІІІ-й стадії ДВЗ-синдрому:
355. Які дози інгібіторів протеаз /трасілол, контрикал та ін./ використовуються для лікування ДВЗ в фазі глибокої коагуляції /ОД/:
356. Препарати, що використовуються в якості дезагрегантів при ДВЗ:
357. Методи гравітаційної хірургії, що використовуються при ДВЗ:
358. Геморагічний синдром при хворобі Рандю-Ослера найчастіше проявляється кровотечами:
359. Основні патогенетичні фактори при геморагічному васкуліті /хвороба Шенлейн-Геноха/:
360. Найчастіша локалізація висипу при геморагічному васкуліті на шкірі:
361. Характер геморагічного висипу на шкірі при хворобі Шенлейн-Геноха:
362. Препарати, що використовуються для лікування геморагічного васкуліту:
363. Методи гравітаційної хірургії, що використовуються при геморагічному васкуліті:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів