Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

6. "Фізіологія системи гемостазу"


281. Фактори судинно-тромбоцитарного компоненту гемостазу
282. Фактори тромбоцитарного компоненту гемостазу:
283. Фактори плазмового компонента гемостазу:
284. Фактори плазмового компонента гемостазу:
285. Послідовність тромбоцитарних реакцій при первинному судинно-тромбоцитарному гемостазі /адгезія-1, агрегація-ІІ, реакція вивільнення-ІІІ/:
286. До природних антикоагулянтів відносяться:
287. Фактори фібрінолітичної системи крові:
288. Кров'яні активатори профібринолізу:
289. Тканинні активатори профібринолізу
290. Методи дослідження резистентності судинної стінки:
291. Методи дослідження проникності судинної стінки:
292. Методи визначення функціонального стану тромбоцитів:
293. Методи визначення процесу коагуляції І-ї фази згортання крові:
294. Методи визначення процесу коагуляції ІІ-ї фази згортання крові:
295. Методи визначення ІІІ-ї фази процесу згортання крові:
296. Методи визначення стану протизгортуючої системи крові:
297. Методи визначення стану фібрінолітичної системи крові:
298. Методи експрес-діагностики тромбозу і ДВЗ-синдрому:
299. До якого класу імуноглобулінів відносять антитіла до VІІІ фактора згортання крові:
300. Через який час захворювання на гемофілію з'являються антитіла до VІІІ фактору згортання крові :
301. При яких станах можуть з'являтися аутоантитіла до VІІІ фактору крові:
302. Основна причина появи аутоантіл до VІІІ фактору згортання крові:
303. Основний патогенетичний механізм анемій при хронічних захворюваннях:
304. Межі коливань часу згортання крові /метод Лі-Уайта/ у дітей 14 років /хв./:
305. Межі коливань часу рекальцифікації крові /метод Бергергоф- Долі/ у дітей 14 років /сек./:
306. Межі коливань протромбінового індексу /%/ у дітей 14 років:
307. Межі коливань вмісту фібриногену в плазмі /г/л/ у дітей 14 років:
308. Межі коливань ретракції кров'яного згустку /%/ у дітей 14 років:
309. Межі коливань толерантності плазми до гепарину /хв./ у дітей 14 років:
310. Межі коливань фібрінолітичної активності крові у дітей 14 років /%/:
311. Межі коливань часу кровотечі /за Дюке/ у дітей 14 років /хв./:
312. Межі коливань тромбінового часу /за Перліком/ у дітей 14 років /сек./:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів