Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

4. "Нормальні показники клітинного складу кісткового мозку"


181. Межі коливань вмісту ретикулярних клітин (%) у мієлограмі дітей 14 років:
182. Межі коливань вмісту недиференційованих бластів /%/ в мієлограмі дітей 14 років:
183. Межі коливань вмісту мієлобластів /%/ у мієлограмі дітей 14 років:
184. Межі коливань вмісту нейтрофільних промієлоцитів /%/ у пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
185. Межі коливань вмісту нейтрофільних мієлоцитів /%/ у пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
186. Межі коливань вмісту нейтрофільних метамієлоцитів /%/ у мієлограмі дітей 14 років:
187. Межі коливань вмісту паличкоядерних нейтрофілів /%/ у пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
188. Межі коливань вмісту сегментоядерних нейтрофілів /%/ у мієлограмі дітей 14 років:
189. Межі коливань вмісту всіх нейтрофільних гранулоцитів /%/ у пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
190. Межі коливань вмісту еозинофільних гранулоцитів /%/ всіх генерацій в мієлограмі дітей 14 років:
191. Межі коливань вмісту базофільних гранулоцитів в мієлограмі дітей 14 років /%/:
192. Межі коливань вмісту еритробластів /%/ в пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
193. Межі коливань вмісту пронормоцитів /%/ в мієлограмі дітей 14 років:
194. Межі коливань вмісту базофільних нормоцитів /%/ в пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
195. Межі коливань вмісту поліхроматофільних нормоцитів /%/ в мієлограмі дітей 14 років:
196. Межі коливань вмісту оксифільних нормоцитів /%/ в пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
197. Межі коливань вмісту всіх еритроїдних елементів /%/ в мієлограмі дітей 14 років:
198. Межі коливань вмісту лімфоїдних елементів /%/ в пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
199. Межі коливань вмісту моноцитів /%/ в мієлограмі дітей 14 років:
200. Межі коливань вмісту плазматичних клітин /%/ в пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
201. Межі коливань кількості мієлокаріоцитів (*10^9/л):
202. Межі коливань кількості мегакаріоцитів (*10^9/л) в пунктаті кісткового мозку дітей 14 років:
203. Лейко-еритробластичне співвідношення в мієлограмі дітей 14 років:
204. Індекс дозрівання еритрокаріоцитів кісткового мозку дітей 14 років:
205. Індекс дозрівання нейтрофілів кісткового мозку дітей 14 років:
206. Клітина-родоначальник лімфопоезу знаходиться в:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів