Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

3. "Морфологічна характеристика еритроцитів"


117. Основна причина появлення сфероцитозу:
118. Морфологічна характеристика еритроциту-дегмациту:
119. Патогенез виникнення еритроцитів-дегмацитів:
120. Захворювання, при яких в периферичній крові найчастіше спостерігаються еритроцити-дегмацити:
121. Морфологічна характеристика еритроцита-есентроцита:
122. Патогенез виникнення еритроцитів-есентроцитів:
123. При якій анемії а периферичній крові найчастіше зустрічаються еритроцити-есентроцити:
124. Морфологічна характеристика еритроцита-шистоцита:
125. Патогенез виникнення еритроцитів-шистоцитів:
126. При якій патології в периферичній крові зустрічаються еритроцити-шистоцити:
127. Патогенез виникнення "хвостатих" еритроцитів:
128. При якій патології в периферичній крові зустрічаються "хвостаті" еритроцити":
129. Морфологічна характеристика конвертоподібних еритроцитів:
130. Патогенез виникнення конвертоподібних еритроцитів:
131. При якій патології в периферичній крові зустрічаються конвертоподібні еритроцити:
132. Патогенез виникнення філаментозних форм еритроцитів (дрепаноцитів):
133. При яких станах в мазках периферичної крові зустрічається аглютинація еритроцитів:
134. Патогенез виникнення аглютинатів еритроцитів при приготуванні мазків крові:
135. Утворення монетних стовпчиків еритроцитів при приготуванні мазків крові пов'язано з:
136. При яких захворюваннях в мазках крові часто зустрічаються монетні стовпчики еритроцитів:
137. Морфологічна характеристика еритроцитів-ксероцитів:
138. Нормохромні еритроцити найчастіше зустрічаються при:
139. Гіпохромні еритроцити найчастіше зустрічаються при:
140. Основний патогенетичний механізм утворення гіпохромних овалоцитів:
141. Гіперхромні еритроцити найчастіше зустрічаються при:
142. Бластерні еритроцити найчастіше зустрічаються при:
143. Морфологія еритроцитів-дакріоцитів:
144. Основний патогенетичний механізм утворення дакріоцитів:
145. Бластерні еритроцити-дакріоцити найчастіше зустрічаються при:
146. Морфологія акантоцитів:
147. Основний патогенетичний механізм утворення акантоцитів:
148. Акантоцити найчастіше зустрічаються при:
149. Морфологія еритроцитів-ехіноцитів (реп'яхові клітини):
150. Основний патогенетичний механізм утворення ехіноцитів:
151. Ехіноцити найчастіше зустрічаються при:
152. Основний патогенетичний механізм утворення стоматоцитів:
153. Стоматоцити найчастіше зустрічаються при:
154. Пойкілоцитоз - це стан, при якому спостерігається:
155. Анізоцитоз - це стан, при якому спостерігається:
156. Легкий ступінь анізоцитозу спостерігається при кількості анізоцитів (на 100 еритроцитів):
157. Середній ступінь анізоцитозу спостерігається при кількості анізоцитів (на 100 еритроцитів):
158. Тяжкий ступінь анізоцитозу спостерігається при кількості анізоцитів (на 100 еритроцитів):
159. Нормохромія еритроцитів згідно параметра МСHС:
160. Гіпохромія еритроцитів легкого ступеню (згідно параметра МСHС):
161. Гіпохромія еритроцитів середнього ступеня (згідно параметра МСHС):
162. Гіпохромія еритроцитів тяжкого ступеня (згідно параметра МСHС):
163. Параметр МСV відображає:
164. Нормальні значення МСV для хлопчиків 14 років:
165. Нормальні значення МСV для дівчаток 14 років:
166. Мікроцитоз тяжкого ступеня (згідно параметру МСV):
167. Мікроцитоз помірного ступеня (згідно параметру МСV):
168. Мікроцитоз легкого ступеня (згідно параметру МСV) у хлопчиків 14 років:
169. Мікроцитоз легкого ступеня (згідно параметру МСV) у дівчаток 14 років:
170. Макроцитоз легкого ступеня (згідно параметру МСV) у хлопчиків 14 років:
171. Макроцитоз легкого ступеня (згідно параметру МСV) у дівчаток 14 років:
172. Макроцитоз помірного ступеня (згідно параметру МСV) :
173. Макроцитоз тяжкого ступеня (згідно параметру МСV):
174. Параметр МСHС відображає:
175. Патогенез утворення еритроцитів-макроцитів:
176. При яких станах в крові частіше зустрічаються еритроцити-макроцити:
177. Патогенез утворення тонких еритроцитів (лептоцитів):
178. Патогенез мікроцитозу:
179. Патогенез утворення монетних стовпчиків еритроцитів:
180. При яких набутих станах частіше зустрічаються мішенеподібні еритроцити:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів