Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

15. "Основи клінічної трансфузіології"


1054. Одноразова доза кроводачі, загальновизнана у всьому світі:
1055. Яка кількість антигенів, еритроцитів у людини?
1056. Кількість антигенів у людини (по всіх системах):
1057. Про що свідчить наявність в сироватці крові антитіл до антигена системи резус?
1058. Скільки необхідно виконати індивідуальних проб на сумісність при гемотрансфузіях?
1059. Що виявляє позитивна холодова проба на індивідуальну сумісність при гемотрансфузіях?
1060. Що виявляє позитивна теплова проба на сумісність при гемотрансфузіях?
1061. Яке значення в трансфузійній практиці має різновид антигена А?
1062. Яке значення має умовний розподіл осіб на резус-позитивних і резус-негативних?
1063. Чому не визначають перед трансфузією групи крові по системах Келл-Челлано, Мп, Ss, Даффі і інш.?
1064. Найбільш часті причини невдач при трансплантації органів і тканин?
1065. Терміни зберігання еритроцитарної маси при температурі + 4 градуса на консерванті глюгицир:
1066. Граничні терміни зберігання заморожених еритроцитів:
1067. Допустимий час зберігання відмитих еритроцитів:
1068. Оптимальна температура зберігання відмитих еритроцитів (градусів за Цельсієм):
1069. Кількість крові, необхідної для виконання біологічної проби:
1070. Чи потрібне проведення біологічної проби при трансфузії плазми?
1071. Про що свідчить позитивна біологічна проба?
1072. Що необхідно зробити при позитивній біологічній пробі?
1073. Що можна виявити при макроскопічному дослідженні консервованої крові?
1074. Переваги еритроцитарної маси в порівнянні з суцільною кров'ю?
1075. Головні переваги відмитих еритроцитів:
1076. Яка трансфузія крові найбільш безпечна?
1077. У яких випадках виправдано переливання суцільної крові?
1078. Чому не відбуваються ускладнення при переливанні до 500 мл О (І) групи крові хворим з А (ІІ) і В (ІІІ) групами?
1079. Які початкові клінічні симтоми ускладнення, пов'язаного з переливанням крові несумісної за системою АВО?
1080. Основні показання до застосування свіжозамороженої плазми:
1081. Причини обмеження показань до застосування прямого переливання крові:
1082. Переваги методу аутогемотрансфузій перед переливанням донорської крові:
1083. На чому заснована лікувальна дія плазмаферезу?
1084. Які трансфузійні середовища можуть надати оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі?
1085. Які препарати стимулюючої дії краще рекомендувати для лікування гіпорегенераторних захворювань, що мають в'ялий перебіг?
1086. Які трансфузійні препарати краще усувають порушення мікроциркуляції?
1087. Основна задача трансфузійної терапії при гострій крововтраті:
1088. По спрямованості лікувальної дії, до яких препаратів відноситься поліглюкін?
1089. До яких препаратів по спрямованості лікувальної дії відноситься реополіглюкін?
1090. До яких препаратів відноситься желатиноль?
1091. Яка лікувальна дія розчину Рингера
1092. До якої групи препаратів відноситься аміностерил
1093. До якої групи препаратів відноситься полідез?
1094. До осмодіуретиків відносяться:
1095. До препаратів гемодинамічної дії відносяться:
1096. До дезінтоксокаційних препаратів відносяться
1097. До яких препаратів відноситься лактосол?
1098. До білкових гидролізатів відносяться:
1099. До розчинів амінокислот відносяться:
1100. Основна задача трансфузійної терапії опікового шоку?
1101. Основні препарати для трансфузійної терапії опікового шоку?
1102. Які методи дезінтоксикації відносяться до хірургічних?
1103. Розчини для керованої гемодилюції:
1104. Оптимальний спосіб проведення гемотрансфузії:
1105. У якій кількості вводиться поліглюкін для біологічної проби?
1106. Кращий препарат для лікування стафілококового сепсису:
1107. Чи показана гемотрансфузія при хронічній залізодефіцитній анемії?
1108. Основний метод лікування гемофілічного кризу при гемофілії А:
1109. Оптимальні дози кріопреципітату (ОД на 1 кг маси тіла) при лікуванні гемофілії А, при невеликих кровотечах:
1110. Спдітей 14 років введення кріопреципітату:
1111. Препарати для лікування гемофілії В:
1112. Період активності антигемофільного глобуліну - VІІІ фактора:
1113. Період активності ІХ фактору:
1114. При якому терміні зберігання консервованої крові в ній зберігається активність тромбоцитів?
1115. Показання до застосування фібриногену:
1116. Термін зберігання ліофілізованого фактору VІІІ:
1117. Оптимальна температура зберігання кріопреципітату (градусів за Цельсієм)
1118. Препарати для лікування гемофілії С:
1119. Доза плазми, що вводиться при гемофілії С:
1120. Частота введення плазми при гемофілії С:
1121. Кількість плазми, що допускається для взяття у донорів:
1122. Ознаки посттрансфузійної реакції легкого ступеня:
1123. Ознаки посттрансфузійної реакції важкого ступеня:
1124. Найбільш оптимальний метод трансфузійної терапії гемофілії В
1125. Препарати, що використовуються як дезагреганти при ДВЗ-синдромі
1126. Що таке свіжоцитратна кров?
1127. Терміни зберігання в кімнатних умовах свіжоцитратної крові:
1128. Оптимальні терміни переливання свіжоцитратної крові:
1129. Оптимальна температура зберігання консервованої крові (градусів за Цельсієм)
1130. Оптимальні терміни зберігання консервованої крові:
1131. Терміни зберігання еритроцитарної маси придатної для трансфузії:
1132. Що таке еритроцитна завись?
1133. Терміни зберігання еритроцитарної зависі:
1134. Відмиті еритроцити - це:
1135. Негемолітичні посттрансфузійні ускладнення можливі при трансфузії:
1136. Негемолітичні посттрансфузійні ускладнення проявляються:
1137. Алергічна реакція під час трансфузійної терапії проявляється:
1138. Лікування анафілактичного шоку повинно бути спрямовано:
1139. Основні мірі профілактики не гемолітичних ускладнень:
1140. Зараження реципієнта інфекційними захворюваннями можливо при трансфузіях:
1141. При трансфузії еритроцитної маси, відмитих еритроцитів, збідненої лейкоцитами та тромбоцитами, найбільш вірогідні наступні посттрансфузійні ускладнення:
1142. При трансфузії концентрату тромбоцитів вірогідні наступні посттрансфузійні ускладнення:
1143. Посттрансфузійні не гемолітичні ускладнення при гемотрансфузії, несумісної за антигенами лейкоцитів та тромбоцитів, можуть мати місце тільки при наявності в крові хворого:
1144. Чим розчинюють фібриноген?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів