Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

13. "Лейкемоїдні реакції"


993. До яких захворювань відносять лейкемоїдні реакції?
994. Псевдобластна реакція, як правило:
995. Реакція промієлоцитарного типу спостерігається при яких захворюваннях?
996. Картина крові при реакції промієлоцитарного типу:
997. Картина крові при лейкемоїдній реакції мієлоїдного типу:
998. Які зміни в лейкоцитарній формулі викликають гострі запальні і інфекційні захворювання?
999. Лейкемоїдна реакція при екзогенних і ендогенних інтоксикаціях:
1000. Зміни в крові при гострій крововтраті:
1001. Зміни в крові при злоякісних новоутвореннях:
1002. Яка лейкемоїдна реакція спостерігається при лікуванні кортикостероїдами?
1003. Найбільш часті зміни в крові у вагітних:
1004. Лейкемоїдна реакція, що найчастіше зустрічається при колагенових захворюваннях:
1005. При паразитарних захворюваннях найбільш часті лейкемоїдні реакції:
1006. Інфекціний мононуклеоз супроводжується реакцією:
1007. . До яких захворювань відноситься інфекційний мононуклеоз?
1008. Картина крові при інфекційному мононуклеозі:
1009. Походження мононуклеарів:
1010. Зміни в крові при хворобі котячої дряпини:
1011. Картина крові при інфекційному лімфоцитозі:
1012. Найбільш часті зміни в аналізі крові при коклюші:
1013. Зміни в аналізі крові при туберкульозі:
1014. Тип лейкемоїдної реакції при інфекційному лімфоцитозі:
1015. Який тип лейкемоїдної реакції спостерігається при вітряній віспі?
1016. Зміни в аналізі крові при епідемічному гепатиті:
1017. Чим характеризується набута цитомегаловірусна інфекція у дітей
1018. Чим характеризується клінічна картина природженої цитомегаловірусної інфекції
1019. Картина крові при впливі іонізуючого випромінювання
1020. Лейкемоїдна реакція якого типу спостерігається при отруєнні сульфаніламідами
1021. Гематологічні зміни при вірусній пневмонії:
1022. Картина крові при лейкемоїдній реакції еозинофільного типу:
1023. Діагноз ідіопатичного гіпереозинофільного синдрому ставиться на підставі
1024. Основні органи-мішені при ідіопатичному гіпереозинофільному синдромі
1025. Основним методом лікування гіпереозинофільного синдрому є
1026. Ізоімунна нейтропенія новонароджених зумовлена
1027. Трансімунна нейтропенія новонароджених спостерігається
1028. Ізоімунні стани новонароджених зумовлені наявністю у матері антитіл до клітин дитини, що відносяться до
1029. Трансімунні стани новонароджених зумовлені наявністю в крові матері антитіл до клітин крові, що відносяться до
1030. Основним методом лікування циклічної нейтропенії
1031. Представлена картина кісткового мозку характерна для
1032. На малюнку представлені
1033. На наявній спленограмі представлено скопичення
1034. Представлена цитограма ПУНКТАТА СЕЛЕЗІНКИ спостерігається при
1035. На малюнку представлено


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів