Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

12. "Анемії"


653. Термін перебування ретикулоцитів в кістковому мозку:
654. Справжній ретикулоцитоз це:
655. Планоцитоз - це:
656. Пойкілоцитоз - це:
657. Поліхроматофілія еритроцитів є показником:
658. Шизоцитоз - це:
659. Базофільна пунктація еритроцитів характерна для:
660. Акантоцитоз спостерігається при:
661. Еліптоцитоз спостерігається при:
662. Стоматоцитоз зустрічається при:
663. Мікросфероцитоз спостерігається при:
664. Мішенеподібні еритроцити найбільш характерні для:
665. Ретикулоцитоз є показником:
666. Наявність тілець Жоллі і кілець Кебота в еритроцитах звичайно спостерігається при:
667. Анемії - це:
668. НОРМОЦИТИ представлені на малюнку
669. МІКРОЦИТИ представлені на малюнку
670. МЕГАЛОЦИТИ представлені на малюнку
671. ОВАЛОЦИТИ представлені на малюнку
672. СЕРПОВИДНІ ЕРИТРОЦИТИ представлені на малюнку
673. МІШЕНЕВИДНІ ЕРИТРОЦИТИ представлені на малюнку
674. АКАНТОЦИТИ представлені на малюнку
675. На малюнку представлені
676. На малюнку представлені
677. На малюнку представлені
678. На малюнку представлені
679. На малюнку представлені
680. На малюнку представлені
681. На малюнку представлені
682. СТОМАТОЦИТИ представлені на малюнку
683. На малюнку представлена картина крові при
684. Представлена картина кісткового мозку характерна для анемії
685. На малюнку представлена картина периферичної крові при
686. Час виявлення лабораторних ознак гострої постгеморагічної анемії:
687. Час появи ретикулоцитарного кризу після гострої крововтрати:
688. Гостра постгеморагічна анемія є:
689. Невідкладні лікувальні заходи після гострої крововтрати:
690. Визначення поняття гіпохромної анемії:
691. Для арегенераторної анемії характерно:
692. Основна причина розвитку залізодефіцитної анемії у дівчаток 14 років:
693. Вплив ахілії на всмоктування заліза:
694. Сидеропенічний синдром при залізодефіцитній анемії проявляється:
695. Для якого виду анемії характерний сидеропенічний синдром?
696. Зміни в крові при хронічній залізодефіцитній анемії:
697. Колірний показник при залізодефіцитній анемії коливається в межах:
698. Для хронічної залізодефіцитної анемії характерний вміст ретикулоцитів:
699. Розміри еритроцитів при залізодефіцитній анемії:
700. Вміст заліза в сироватці крові при хронічній залізодефіцитній анемії:
701. Добова потреба заліза у дітей раннього віку:
702. Добова потреба заліза у підлітків:
703. Яке залізо краще всмоктується?
704. Для якого захворювання характерне різке зниження коефіцієнта насиченості трансферином при нормальному вмісті сироваткового заліза?
705. У кого частіше спостерігається ювенільний хлороз?
706. Колірний показник при ювенільному хлорозі
707. Форми еритроцитів, що найчастіше зустрічаються при ювенільному хлорозі
708. Кількість лейкоцитів при ювенільному хлорозі:
709. Концентрація заліза в сироватці при ювенільному хлорозі:
710. Причина розвитку ювенільного хлорозу:
711. Пізній хлороз частіше спостерігається:
712. Симптом, що найчастіше зустрічається при пізньому хлорозі:
713. Колірний показник при пізньому хлорозі складає:
714. Переважна морфологія еритроцитів у хворих на пізній хлороз:
715. Характерні біохімічні особливості у хворих на пізній хлороз:
716. Які клітини переважають в кістковому мозку при хлорозі:
717. Нормальний вміст кільцевих сидеробластів у кістковому мозку:
718. Основною характерною особливістю периферичної крові новонароджених є:
719. Терміни розвитку ранньої залізодефіцитної анемії у доношених дітей:
720. Терміни розвитку ранньої залізодефіцитної анемії у недоношених дітей:
721. Профілактична доза заліза при проведенні феротерапії у доношених дітей складає:
722. Доза заліза при проведенні феротерапії при залізодефіцитній анемії у новонароджених складає:
723. Нормальний вміст феритину у дитини:
724. Чи можлива корекція дефіциту заліза дієтою:
725. Чи показані гемотрансфузії при залізодефіцитній анемії?
726. Принципи лікування залізодефіцитних анемій:
727. Тривалість лікування препаратами заліза хворих на залізодефіцитні анемії:
728. Які препарати заліза є пролонгованими?
729. Час появи ретикулоцитарного кризу після початку терапії при залізодефіцитній анемії:
730. У яких випадках необхідні трансфузії еритроцитарної маси при залізодефіцитній анемії:
731. У яких випадках залізодефіцитної анемії показані глюкокортикоїдні гормони?
732. При захворюваннях яких органів можливий розвиток В12- фолієво-дефіцитної анемії?
733. Патологічні зміни в кровотворних клітинах при В12-дефіцитній анемії пов'язані з:
734. Картина крові при мегалобластній анемії:
735. Морфологічні особливості еритроцитів при мегалобластній анемії:
736. Особливості лейкограми при мегалобластній анемії:
737. Кількість ретикулоцитів при мегалобластній анемії:
738. Час появи ретикулоцитарного кризу при терапії хвороби Адісона-Бірмера:
739. Для чого необхідно обов'язково дослідити кількість ретикулоцитів при В12-фолієво-дефіцитній анемії?
740. У якому віці найбільш часто розвивається В12-фолієво-дефіцитна анемія?
741. Симптом, що найчастіше зустрічається при В12-фолієво-дефіцитній анемії:
742. Найбільш типові морфологічні ознаки мегалобластів?
743. У чому виявляється асинхронізм дозрівання ядра і цитоплазми мегалобласта?
744. Характерні морфологічні ознаки клітини Гюзе:
745. Кількість мієлокаріоцитів при В12-фолієводефіцитній анемії:
746. Співвідношення лейко/еритро в кістковому мозку при В12-дефіцитній анемії:
747. Аналіз шлункового вмісту при В12-дефіцитній анемії звичайно виявляє:
748. Клінічні прояви дефіциту вітаміну В12:
749. Вміст заліза в сироватці крові при В12-дефіцитній анемії:
750. Найбільш вірогідний патогенез неврологічних порушень при дефіциті вітаміну В12:
751. Найбільш ранніми ознаками фунікулярного мієлозу при хворобі Адісон-Бірмера є:
752. Терміни зникнення неврологічної симптоматики при лікуванні В12-фолієво-дефіцитній анемії:
753. Температура тіла при В12-дефіцитній анемії в період загострення:
754. При В12-дефіцитній анемії ураження нервової системи проявляється ураженням:
755. Вміст порфірина в крові при В12-дефіцитній анемії:
756. Вміст білірубіну в сироватці крові при В12-дефіцитній анемії:
757. Курс лікування при дефіциті вітаміну В12 продовжується:
758. Доза вітаміну В12 при загостренні В12-дефіцитної анемії:
759. Тривалість курсу терапії вітаміном В12 при фунікулярному мієлозі:
760. Дози вітаміну В12 при лікуванні фунікулярного мієлозу:
761. Колірний показник при В12-дефіцитній анемії:
762. Есенциальна епітеліопатія (синдром Іммерслунд-Гресбека) характерна для:
763. Які лікарські засоби найчастіше викликають розвиток В12-дефіцитної анемії:
764. Патогенез природженої мегалобластної анемії пов'язаний з:
765. Картина кісткового мозку при хворобі Імерслунд-Гресбека характеризується:
766. Чи показані трансфузії еритроцитів при В12-дефіцитній анемії:
767. Найбільш ефективним при лікуванні В12-дефіцитної анемії є:
768. Чи показана фолієва кислота при лікуванні дефіциту вітаміну В12?
769. Найбільш часте ускладнення терапії кобаламіном:
770. Термін зникнення гіперсегментації нейтрофільних гранулоцитів при лікуванні В12-дефіцитної анемії:
771. Патогенез мегалобластної анемії при хворобі Імерслунда-Гресбека пов'язаний з:
772. Клінічна картина при СПРУ складається з:
773. У яких продуктах харчування вміст фолієвої кислоти найбільш високий:
774. Місце всмоктування фолієвої кислоти:
775. Патогенез змін у кровотворних органах при фолієво-дефіцитній анемії пов'язаний з:
776. Які захворювання найчастіше приводять до розвитку фолієво-дефіцитної анемії?
777. Чи спостерігається поразка сосочків язика при дефіциті фолієвої кислоти?
778. ендокринопатія при спру виражається в:
779. Кольорний показник при спру складає:
780. Чи показані гемотрансфузії при спру?
781. Кількість ретикулоцитів при фолієво-дефіцитній анемії:
782. Осмотична резистентність еритроцитів при фолієво-дефіцитній анемії:
783. Прогноз при фолієво-дефіцитній анемії:
784. Час нормалізації вмісту гемоглобіну при В12 фолієво-дефіцитній анемії звичайно складає:
785. Колірний показник при фолієво-дефіцитній анемії:
786. Час зменшення підвищеної концентрації заліза у хворих В12 фолієво-дефіцитній анемій:
787. Вміст лактатдегідрогенази при В12 фолієводефіцитній анемії:
788. Вміст ретикулоцитів при спадковому піропойкілоцитозі:
789. При аутоімунній гемолітичній анемії селезінка збільшена у:
790. При аутоімунній гемолітичній анемії печінка збільшена у:
791. В основі патогенезу природженої піридоксиндефіцитної анемії:
792. Лабораторні критерії природженої піридоксиндефіцитної анемії:
793. Вміст сидеробластів при природженій піридоксиндефіцитної анемії в кістковому мозку:
794. При лікуванні піридоксиндефіцитної анемії і більший ефект надає:
795. Патогенез набутих піридоксиндефіцитних анемій укладається в:
796. Картина крові при дефіциті фолієвої кислоти:
797. При фолієводефіцитній анемії фунікулярний мієлоз спостерігається у хворих:
798. У кого частіше спостерігається анемія внаслідок дефіциту фолієвої кислоти?
799. Який метод фарбування мегалобластів застосовується для проведення диференціальної діагностики вітаміну В12 і фолієвої кислоти?
800. Оптимальні дози фолієвої кислоти при лікуванні фолієводефіцитної анемії
801. Причина розвитку анемії Якш-Гайєма
802. Поява базофільно-пунктованих еритроцитів характерно для:
803. Картина крові при анемії внаслідок аліментарної дистрофії
804. Картина крові при анаеробній інфекції
805. Морфологічні зміни еритроцитів при анемії внаслідок раневої інфекції:
806. Колірний показник при анемії внаслідок раневої інфекції:
807. Вміст заліза в сироватці крові при анемії внаслідок раневої інфекції:
808. Змінення крові при нирковій недостатності характеризується:
809. Основний патогенетичний чинник хвороби Мінковського-Шоффара:
810. Картина крові при хворобі Мінковського-Шоффара:
811. Колірний показник при хворобі Мінковського-Шоффара:
812. Основні клінічні ознаки природженої мікросфероцитарної анемії:
813. Морфологія еритроцитів при хворобі Мінковського-Шоффара:
814. Розміри еритроцитів при хворобі Мінковського-Шоффара:
815. Товщина еритроцитів при хворобі Мінковського-Шоффара складає:
816. Найбільш характерна кількість ретикулоцитів при природженій мікросфероцитарній анемії:
817. Осмотична резистентність еритроцитів при природженому мікросфероцитозі:
818. Термін життя еритроцитів при природженому мікросфероцитозі:
819. Зміни крові після гемолітичної кризи при хворобі Мінковського-Шоффара характеризуються:
820. Найбільш ефективне лікування хвороби Мінковського-Шоффара:
821. Основний патогенетичний механізм при спадковому еліптоцитозі:
822. Які клінічні ознаки спостерігаються при еліптоцитозі?
823. Осмотична резистентність еритроцитів при спадковому еліптоцитозі:
824. Вміст ретикулоцитів при спадковому еліптоцитозі:
825. При яких захворюваннях може спостерігатися симптоматичний еліптоцитоз?
826. Найбільш ефективний метод лікування при природженому еліптоцитозі:
827. Спадковий стоматоцитоз - це група аномалій еритроцитів, пов'язана з:
828. Осмотична резистентність еритроцитів при спадковому стоматоцитозі:
829. Рівень гемоглобіну у хворих на спадковий стоматоцитоз поза кризою складає:
830. Діагностика спадкового стоматоцитозу заснована на:
831. Вміст калію і натрію в еритроцитах при спадковому стоматоцитозі:
832. У яких випадках проводиться лікування спадкового стоматоцитозу?
833. Спадковий піропойкілоцитоз - це гемолітична анемія, пов'язана:
834. При якій температурі (градус Цельсія) в нормі наступає деформація еритроцитів?
835. Вміст гемоглобіну при спадковому піропойкілоцитозі в період кризи звичайно складає:
836. Кількість ретикулоцитів при спадковому піропойкілоцитозі в період кризи складає:
837. Картина крові при спадковому піропойкілоцитозі характеризується:
838. Патогенез спадкового акантоцитозу пов'язаний з:
839. При захворюваннях яких органів можливо поява в крові "шпоро-клітинних" еритроцитів?
840. Час появи гемолізу внаслідок прийому медикаментів при дефіциті Г-6-ФДГ:
841. Чим зумовлена руйнування еритроцитів при дефіциті Г-6-ФДГ
842. Клінічні особливості фавизму виявляються при:
843. Час вияву симптомів фавизму:
844. Лабораторні показники при анеміях, пов'язаних з дефіциту Г-6-ФДГ:
845. Найбільш точний метод діагностики дефіциту активності Г-6-ФДГ:
846. Характерний час захворювання фавизмом:
847. Серповидноклітинна анемія зумовлена:
848. Основні патогенетичні зміни при серповидноклітинній анемії:
849. Домінуючі клінічні прояви серповидноклітинної анемії:
850. Картина крові при серповидноклітинній анемії:
851. Морфлогічні особливості еритроцитів при серповидноклітинній анемії:
852. Найбільш простий і доступний метод діагностики серповидноклітинної анемії:
853. Найбільш характерний симптом серповидноклітинної анемії у дітей:
854. Які види ензимопатій еритроцитів частіше за все виявляються в періоді новонародженості?
855. Яка ензимопатія еритроцитів асоціюється з прогресуючою нейром'язовою дистрофією
856. У яких випадках спостерігаються клінічні зміни при гетерозиготній формі гемоглобінопатії S?
857. Основні прояви при поєднанні гетерозиготної форми серповидноклітинної анемії з бета-таласемією:
858. Лікування серповидноклітинної анемії:
859. Основний патогенетичний чинник розвитку таласемій:
860. Лікування альфа-таласемії:
861. У якому віці найчастіше проявляється клінічна картина таласемії:
862. Характерні зміни кісток скелету при таласемії:
863. Колірний показник при таласемії:
864. Картина крові при таласемії:
865. Представлена на малюнку картина крові характерна для
866. Представлена картина крові характерна для анемії при
867. На малюнку представлена картина при
868. На малюнку представлена картина при
869. Представлена на малюнку картина крові характерна для
870. Патогенетичний чинник розвитку аутоімунних гемолітичних анемій:
871. Клінічні вияви бета-таласемії:
872. Патогенез аутоімунної гемолітичній анемії перебуває у:
873. Патогенез трансімунної гемолітичній анемії:
874. Картина при придбаній гемолітичній анемії:
875. Колірний показник при аутоімунній гемолітичній анемії коливається в межах:
876. Кількість тромбоцитів при аутоімунній гемолітичній анемії:
877. Вміст білірубіну при аутоімунній гемолітичній анемії у більшості хворих коливається в межах:
878. ШОЕ у більшості хворих аутоімунною гемолітичною анемією:
879. Початок аутоімунної гемолітичній анемії з тепловими гемаглютинінами звичайно:
880. Вміст гемоглобіну при аутоімунній гемолітичній анемії з тепловими гемолізинами в межах:
881. Характерною особливістю аутоімунної гемолітичної анемії з тепловими гемолізинами є:
882. Вміст білірубіну при аутоімунній гемолітичній анемії з тепловими гемолізинами:
883. Показання до спленектомії при аутоімунній гемолітичній анемії:
884. Чи запобігає спленектомія гемолітичним кризам при анемії, викликаній гемолізинами?
885. Лабораторні ознаки природженої метгемоглобінопатії:
886. Діагностика набутої апластичної анемії заснована на виявленні:
887. Діагностика аутоімунної гемолітичної анемії заснована на:
888. Патогенетичні фактори при хворобі Маркіафави-Мікелі:
889. Температура тіла при загостренні гемолітичної анемії з неповними тепловими аглютинінами (градус Цельсія):
890. При яких формах набутих гемолітичних анемій спостерігається більш виразне збільшення розмірів селезінки:
891. При якій набутій гемолітичній анемії спостерігаються мікроциркуляторні розлади:
892. Пряма проба Кумбса використовується для визначення наявності антитіл:
893. Непряма проба Кумбса використовується для визначення наявності антитіл:
894. У яких випадках аутоімунної гемолітичної анемії можлива негативна пряма проба Кумбса?
895. Діагностика аутоімунної гемолітичної анемії з тепловими гемолізинами заснована:
896. Діагностика хвороби Маркіафави-Мікелі заснована:
897. Для якого виду гемолітичної анемії характерна наявність двофазних гемолізинів Доната-Ландштейнера?
898. Основний метод лікування аутоімунних гемолітичних анемій
899. Основне місце утворення антиеритроцитних антитіл при гемолітичній анемії:
900. Інтенсивність жовтяниці при набутій гемолітичній анемії:
901. У яких випадках показані імунодепресанти для лікування гемолітичної анемії?
902. Ефективність спленектомії при аутоімунній гемолітичній анемії з повними холодовими аглютинінами:
903. Найбільш ефективний вид терапії гемолітичній анемії з повними холодовими аглютинінами:
904. Причина підвищеного руйнування перелитих еритроцитів при набутій гемолітичній анемії:
905. Критерії клініко-гематологічної ремісії набутої гемолітичної анемії:
906. Найбільш інформативні тести для визначення посиленої гемолітичної активності селезінки:
907. До якої групи анемій відноситься вітамін-Е-дефіцитна анемія
908. Яка морфологія еритроцитів характерна при вітамін-Е-дефіцитної анемії
909. У якому віці наступає гемоліз при вітамін-Е-дефіцитній анемії?
910. Картина крові при анемії внаслідок аліментарної дистрофії:
911. Характер анемії при глибокому білковому дефіциті:
912. Картина крові при анаеробній інфекції
913. Лабораторні ознаки парціальної червоноклітинної аплазії:
914. Патогенез парціальної червоноклітинної аплазії пов'язаний з:
915. Колірний показник при парціальної червоноклітинній гіпоплазії кісткового мозку:
916. Який вид терапії є найбільш ефективним при парціальній червоноклітинній аплазії?
917. Який вид терапії є найбільш ефективним при анемії типу Фанконі?
918. В якому віці частіше розвивається анемія Фанконі?
919. Характерна картина кістковомозкового пунктата при анемії Фанконі:
920. Вміст заліза в сироватці крові при парціальній червоноклітинній аплазії:
921. У якому віці найчастіше розвивається хвороба Даймонд-Блекфана?
922. Картина крові при анемії Даймонд-Блекфана:
923. Мієлограма при анемії Даймонд-Блекфана характеризується:
924. Найбільш вірогідний патогенетичний механізм розвитку анемії Даймонд-Блекфана:
925. Найбільш ефективний вид терапії при анемії Даймонд-Блекфана:
926. У якому віці найчастіше розвивається анемія типу Ерліха?
927. Клінічні прояви анемії типу Ерліха:
928. Картина крові при анемії типу Ерліха:
929. Колірний показник при анемії типу Фанконі:
930. Який синдром переважає в клінічній картині при набутій апластичній анемії?
931. Картина крові при апластичній анемії:
932. Картина кісткового мозку при апластичній анемії:
933. Основним діагностичним методом для апластичних анемій є
934. Основний вид терапії набутої апластичної анемії:
935. Яке класифікаційне найменування має гемолітична хвороба новонароджених відносно імунного механізму гемолізу
936. Який груповий конфлікт дає найбільш виражену клініку гемолітичної хвороби новонароджених
937. Основна причина розвитку гемолізу у новонароджених при резус-конфлікті:
938. Критичний рівень непрямого білірубіна, при якому розвивається ядерна жовтяниця плоду:
939. Вміст гемоглобіну при важкій формі гемолітичної хвороби новонародженого звичайно складає:
940. Критерії діагностики ступеня тяжкості гемолітичної хворобі новонароджених:
941. При І ступеню тяжкості гемолітичної хвороби новонароджених діагностичні критерії:
942. ІІ ступінь тяжкості гемолітичної хвороби новонароджених характеризується наступними клініко-лабораторними показниками:
943. ІІІ ступінь тяжкості гемолітичної хвороби новонароджених характеризується наступними клініко-лабораторними показниками:
944. Діагноз гемолітичної хвороби новонародженого заснований на:
945. Картина крові новонародженого при резус-конфлікті:
946. Прогноз при гемолітичній хворобі плоду і новонародженого з універсальним набряком:
947. Лікування гемолітичної хвороби новонароджених:
948. Умови розвитку гемолітичної хвороби новонароджених за рідкісними антигенами еритроцитів
949. Яке захворювання вимагає диференціальної діагностики з гемолітичною хворобою новонароджених по резус-конфлікту
950. З яким захворюванням необхідно диференціювати гемолітичну хворобу новонароджених по АВО-конфлікту
951. Яка гемолітична анемія періоду новонародженості більш властива недоношеним новонародженим?
952. Чим відрізняється синдром Кригера-Найара І та ІІ типу
953. Найбільш часта причина розвитку пароксизмальної холодової гемоглобінурії:
954. Які антитіла викликають гемоліз при пароксизмальній холодовій гемоглобінурії?
955. Інтервал між переливаннями крові при гемолітичній хворобі новонароджених:
956. Лікування пароксизмальної холодової гемоглобінурії:
957. Лабораторні ознаки хвороби Маркіафави-Мікелі:
958. Основний патогенетичний чинник хвороби Маркіафави-Мікелі:
959. Найбільш характерна клінічна ознака хвороби Маркіафави-Мікелі:
960. Найбільш часта причина смерті при хворобі Маркіафави-Мікелі:
961. Вміст гемоглобіну при хворобі Маркіафави-Мікелі:
962. Колірний показник при пароксизмальній нічній гемоглобінурії:
963. Осмотична резистентність еритроцитів при хворобі Маркіафави-Мікелі:
964. Рівень ретикулоцитів при хворобі Маркіафави-Мікелі:
965. Основний вид терапії хвороби Маркіафави-Мікелі:
966. Патогенез маршової гемоглобінурії:
967. Найбільш частий симптом при маршовій гемоглобінурії:
968. Патогенез гемолізу при опіковій хворобі:
969. По класифікації Гельмейєра ретикулоцити при залізодефіцитній анемії представлені:
970. Лабораторні ознаки природженої метгемоглобінемії
971. Клінічні прояви метгемоглобінемії
972. Оптимальний метод лікування метгемоглобінемії
973. Які хронічні анемії найбільш ефективно лікуються еритропоетином?
974. Зміни в крові при нирковій недостатності характеризуються
975. Імуносупресори, що використовуються для терапії придбаної апластичної анемії важкого ступеню тяжкості
976. Найбільш ефективна терапія набутих апластичних анемій
977. Який механізм гемолізу при ангіопатичних гемолітичних анеміях
978. При яких станах відмічається мікроангіопатична гемолітична анемія
979. Метод лікування мікроангіопатичної гемолітичної анемії після операції на серці
980. Вид гемолізу при мікроангіопатичних гемолітичних анеміях
981. Локалізація пошкоджень судин мікроциркуляції при гемолітико-уремічному синдромі
982. Яка клінічна картина домінує при гемолітико-уремічному синдромі
983. Які зміни периферичної крові характерні для гемолітико-уремічного синдрому
984. Принципи лікування гемолітико-уремічного синдрому
985. Чим проявляється геморагічний синдром при гемолітико-уремічному синдромі
986. Генез тромбоцитопеній при гемолітико-уремічному синдромі
987. Морфологічні особливості еритроцитів при гемолітико-уремічному синдромі
988. Ретикулоцитарна реакція при гемолітико-уремічному синдромі
989. У якому віці частіше зустрічається гемолітико-уремічний синдром
990. Які захворювання передують розвитку гемолітіко-уремічного синдрому у дітей раннього віку?
991. Основні патогенетичні методи терапії хвороби Мошковіц:
992. При хворобі Мошковіц переважно уражаються судини:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів