Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

11. "Злоякісні лімфоми"


556. Неходжкінські лімфоми - це:
557. ВОЗ класифікація лімфоїдних пухлин базується на аналізі даних:
558. ВОЗ класифікація лімфоїдні пухлини поділяє на:
559. ВОЗ класифікація В-клітинні лімфоїдні пухлини поділяє на:
560. ВОЗ класифікація Т-клітинних і НК-клітинних лімфоїдних пухлин виділяє:
561. ВОЗ класифікація лімфоїдні пухлини із зрілих В- і Т-клітин поділяє на:
562. І стадія неходжкінських лімфом (Апп Аrbоr) передбачає :
563. ІІ стадія неходжкінських лімфом (Апп Аrbоr) передбачає:
564. ІІІ стадія неходжкінських лімфом (Апп Аrbоr) передбачає:
565. ІV стадія неходжкінських лімфом (Апп Аrbоr) передбачає:
566. V стадія неходжкінських лімфом (Апп Аrbоr) передбачає:
567. Щоб відрізнити злоякісну лімфому від низькодиференційованої карциноми в патологічних клітинах визначають:
568. В-клітинний хронічний лімфолейкоз та лімфоцитарна лімфома із малих В-лімффоцитів на мембранах експресують:
569. Лімфоплазмоцитарна лімфома (імуноцитома) уражує:
570. Характерний тип клітин при злоякісній неходжкінській лімфоплазмацитарній лімфомі:
571. Характерний тип клітин при лімфомі із клітин мантійної зони:
572. Субстрат пухлини при волосатоклітинному лейкозі:
573. Імунофенотип, що найчастіше зустрічається при лімфоцитарних і пролімфоцитарних злоякісних лімфомах:
574. Субстрат лімфоми Беркіта/лейкозу із клітин Беркіта:
575. Характерна транслокація для лімфоми Беркіта/лейкозу із клітин Беркіта
576. Характерні клінічні ознаки Т-клітинного пролімфоцитарного лейкозу:
577. Субстрат пухлини у хворих на лейкоз із великих грануловмістних лімфоцитів:
578. Особливості периферичної крові при неходжкінських лімфомах:
579. Який гістологічний варіант неходжкінських лімфом згідно з термінологією класифікації Rаррароrt домінує в дитячому віці?
580. Який гістологічний варіант неходжкінських лімфом згідно з Кильською класифікацією домінує у дітей?
581. Який гістологічний варіант НХЛ домінує у дітей?
582. Якого походжения частіше за все зустрічаються злоякісні клітини при НХЛ у дітей?
583. Який морфологічний варіант клітин при НХЛ частіше за все зустрічається у дітей?
584. З яким варіантом НХЛ асоційований L3 морфологічний тип субстратних клітин?
585. Яка локалізація пухлини при Т-лінійній НХЛ зустрічається частіше за все?
586. Яка найбільш типова локалізація пухлини при В-зрілоклітинній НХЛ?
587. Які критерії поширеності пухлинного процесу, необхідні для віднесення НХЛ до 1 стадії згідно з класифікацією Мерфі?
588. Які критерії поширеності процесу при НХЛ ІV стадії по класифікації Мерфі?
589. Виявлення якого антигену на поверхні пухлинних клітин вважається патогномонічним для великоклітинної анапластичної лімфоми?
590. Який вид терапії є оптимальним для лікування неходжкінських лімфом у дітей?
591. Лімфогранулематоз - це клональна проліферація:
592. Класичні клітини Рід-Штернберга (Березовського-Штернберга):
593. Вікові піки захворюваності при лімфогранулематозі:
594. Гістологічний варіант лімфогранулематозу з лімфоїдним переважанням характеризується:
595. Гістологічний тип лімфогранулематозу при якому, крім лімфоцитів є гістіоцити, еозинофіли, нейтрофіли, фібробласти, плазматичні клітини, дільниці склерозу, некрозу і клітини Березовського-Штернберга:
596. Гістологічний тип лімфогранулематозу при якому в препараті є лімфоцити, клітини Березовського-Штернберга, тяжи колагену і дільниці склерозу правильної округлої форми:
597. Гістологічний тип лімфогранулематозу, при якому в препараті є клітини Березовського-Штернбрега, фібробласти, незначна кількість лімфоцитів:
598. Гістологічний тип лімфогранулематозу, при якому в препараті пухлина представлена ретикулярними клітинами, клітинами Березовського-Штернберга, незначною кількістю лімфоцитів, вираженим фіброзом, тяжами колагену:
599. Який з гістологічних варіантів відповідає І-ой стадії лімфогранулематозу?
600. Який з гістологічних варіантів відповідає ІІ-ій стадії лімфогранулематозу?
601. Який з гістологічних варіантів лімфогранулематозу відповідає ІІІ-й стадії?
602. Який гістологічний варіант лімфогранулематозу відповідає ІV-й стадії?
603. Лімфогістіоцитарний варіант найчастіше зустрічається в клінічних стадіях лімфогранулематозу:
604. ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ діагностується за наявності в пунктаті кісткового мозку
605. На малюнку представлено ПУНКТАТ СЕЛЕЗІНКИ за
606. В якій з клінічних стадій лімфогранулематозу зустрічається нодулярний склероз:
607. В якій з клінічних стадій лімфогранулематозу найчастіше зустрічається змішаноклітинний варіант?
608. У якій з клінічних стадій хвороби Ходжкіна найчастіше зустрічається варіант лімофоїдного виснаження:
609. У якій з клінічних стадій лімфогранулематозу зустрічається ретикулярний варіант?
610. У якому відсотку випадків лімфогранулематоз виявляється у вигляді збільшення периферичних лімфатичних вузлів:
611. На ранніх стадіях лімфогранулематозу найбільш характерними змінами гемограми є:
612. На ранніх стадіях лімфогранулематозу найбільш характерними біохімічними змінами є:
613. Яка з клінічних стадій лімфогранулематозу характеризується ураженням лімфатичних вузлів по обидві сторони діафрагми:
614. Яка з клінічних стадій лімфогранулематозу характеризується ураженням лімфатичних вузлів однієї області:
615. Яка з клінічних стадій характеризується генералізованим збільшенням периферичних лімфовузлів:
616. Яка з клінічних стадій лімфогранулематозу характеризується ураженням двох і більш областей лімфатичних вузлів по одну сторону діафрагми:
617. Для якої стадії лімфогранулематозу характерне екстранодальне ураження:
618. Арабська цифра в клінічній класифікації лімфогранулематозу (1, 2, 3 і т.д.) свідчить про:
619. Що означає римська цифра (І, ІІ, ІІІ, ІV) в клінічній класифікації хвороби Ходжкіна:
620. Що означає буква А в клінічній класифікації лімфогранулематозу:
621. Що означає буква Б в клінічній класифікації лімфогранулематозу:
622. Буква "а" в клінічній класифікації лімфогранулематозу означає:
623. Буква "б" в клінічній класифікації лімфогранулематозу означає:
624. Клінічні ознаки В-симптомів при лімфогранулематозі:
625. Біохімічні ознаки інтоксикації при лімфогранулематозі:
626. Буква "Е" в клінічній класифікації лімфогранулематозу означає:
627. Буква "S" в клінічній класифікації хвороби Ходжкіна означає:
628. Пухлинне ураження печінки в клінічній класифікації лімфогранулематозу позначається буквою:
629. Ураження шкіри і підшкірної клітковини в клінічній класифікації лімфогранулематозу позначається буквою:
630. Пухлинне ураження кісток при хворобі Ходжкіна в клінічній класифікації позначається буквою:
631. Специфічне ураження кісткового мозку при лімфогранулематозі в клінічній класифікації позначається буквою:
632. Несприятливі прогностичні ознаки при хворобі Ходжкіна:
633. Прогностично сприятливим гістологічним варіантом лімфогранулематозу є:
634. Перший віковий пік захворюваності лімфогранулематозом наступає в:
635. Який гістологічний варіант лімфогранулематозу частіше за все спостерігається у дітей до 10 років?
636. Який гістологічний варіант лімфогранулематозу частіше зустрічається у підлітків?
637. Який гістологічний варіант лімфогранулематозу частіше реєструється в препубертатний?
638. Який гістологічний тип лімфогранулематозу частіше корелює з ізольованим ураженням шийних лімфовузлів?
639. Який гістологічний тип лімфогранулематозу частіше корелює з ураженням середостіння?
640. Який гістологічний варіант лімфогранулематозу частіше корелює з поширеним процесом?
641. Який характер збільшення лімфовузлів відмічається при лімфогранулематозі?
642. Яка група лімфатичних вузлів частіше залучається до патологічного процесу у дітей і підлітків при лімфогранулематозі?
643. Яке дослідження є абсолютно необхідним для підтвердження діагнозу лімфогранулематозу
644. Який метод лікування лімфогранулематозу у дітей є оптимальним?
645. Які схеми і сполучення хіміопрепаратів є оптимальними для лікування первинних хворих на лімфогранулематоз дітей ?
646. Які схеми є оптимальними для лікування рецидивів і резистентних форм лімфогранулематозу?
647. Сумарна доза променевої терапії на зони ураження при лімфогранулематозі складає /Гр/:
648. Сумарна доза променевої терапії в зонах профілактичного опромінювання при лімфогранулематозі складає /Гр/:
649. Який режим терапії найбільш ефективний для лікування хвороби Ходжкіна з благоприємним прогнозом:
650. Який режим терапії найбільш ефективний для лікування хвороби Ходжкіна з проміжним прогнозом:
651. Який принцип терапії хвороби Ходжкіна найбільш ефективний для лікування з неблагоприємним прогнозом::
652. При виявленні в ПУНКТАТІ СЕЛЕЗІНКИ клітин, представлених на малюнку, встановлюють діагноз


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів