Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

1. "Нормальне кровотворення"


1. Родоначальною клітиною кровотворної системи є:
2. До якого класу схеми кровотворення відносяться стовбурові клітини
3. Які клітини в схемі кровотворення відносяться до ІІ класу
4. Які клітини в схемі кровотворення відносяться до ІІІ класу
5. До якого класу схеми кровотворення відносяться бластні клітини - родоначальники рядів
6. Дозріваючі клітини відносяться до класу:
7. Клітина - родоначальник мієлоїдного ряду
8. Клітина - родоначальник моноцитарно - макрофагального паростка
9. Клітина - родоначальник еритроїдного ряду
10. Клітина - родоначальник тромбоцитопоезу
11. Які клітини є попередниками плазматичних клітин
12. Де утворюються лімфоїдні клітини
13. До яких клітин відноситься фібробласт?
14. В період внутрішньоутробного розвитку топографічно виділяють етапи гемопоезу:
15. Мезобластичний етап внутрішньоутробного розвитку виникає в:
16. Мезобластичний етап внутрішньоутробного розвитку кровотворної системи виникає на:
17. Внутрішньоутробний гемопоез в печінці виникає на:
18. Внутрішньоутробний гемопоез в селезінці виникає з:
19. Внутрішньоутробний гемопоез в кістковому мозку виникає з:
20. Внутрішньоутробний гемопоез в селезінці припиняється на:
21. Внутрішньоутробне кістковомозкове кровотворення виникає на:
22. Внутрішньоутробна закладка епітеліального тимуса відбувається на:
23. Перші лімфатичні вузли виникають на:
24. Найбільш ранніми гемопоетичними клітинами внутрішньоутробного гемопоезу є:
25. Мегакаріобласти виявляються у ембріона на:
26. Лімфоцити виявляються у ембріона на:
27. Жирові клітини в діафізах довгих трубчастих кісток появляються у дітей віком:
28. ЛІМФОБЛАСТИ представлені на малюнку
29. МАЛІ ЛІМФОЦИТИ представлені на малюнку
30. ШИРОКОПЛАЗМОВІ ЛІМФОЦИТИ представлені на малюнку
31. ПАЛИЧКОЯДЕРНІ ЕОЗИНОФІЛИ представлені на малюнку
32. СЕГМЕНТОЯДЕРНІ ЕОЗИНОФІЛИ представлені на малюнку
33. ПОЛІСЕГМЕНТОВАНІ ЕОЗИНОФІЛИ представлені на малюнку
34. На малюнку представлені ЕОЗИНОФІЛИ
35. На малюнку представлені ЕОЗИНОФІЛИ
36. На малюнку представлені ЕОЗИНОФІЛИ
37. На малюнку представлені
38. На малюнку представлені
39. На малюнку представлені
40. На малюнку представлені
41. На малюнку представлені
42. На малюнку представлені
43. На малюнку представлені
44. ПАЛИЧКОЯДЕРНІ НЕЙТРОФІЛИ представлені на малюнку
45. СЕГМЕНТОЯДЕРНІ НЕЙТРОФІЛИ представлені на малюнку
46. На малюнку представлені
47. На малюнку представлені
48. На малюнку представлені
49. На малюнку представлені
50. На малюнку представлені
51. На малюнку представлені
52. На малюнку представлені
53. На малюнку представлено
54. Представлений на малюнку стернальний пунктат характерний для


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів