Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

9. "Розділ ІХ.Рак печінки, жовчних протоків та жовчного міхура, рак підшлункової залози, дванадцитипалої кишки"


737. Найбільш часто первинний рак печінки розвивається на фоні
738. До складу гепатодуоденальної зв'язки входять такі елементи, КРІМ
739. Початкова маса печінки і її функції можуть бути відновлені, якщо залишена частина органу по масі складає не менше
740. При виконанні ПДР найбільш фізіологічним є така послідовність вшивання в тонку кишку шлунка, жовчного протоку і хвоста підшлункової залози
741. Гістологично розрізняють усі перераховані форми раку підшлункової залози, КРІМ:
742. Занурення кукси підшлункової залози в тонку кишку "кінець в кінець" двома рядами заглибних швів відомий як метод
743. Розвиток первинного раку печінки найбільш часто відбувається на фоні таких захворювань, КРІМ:
744. Найбільш часто злоякісні новоутвори печінки у дітей спостерігаються у віці
745. Кількість хворих, що живуть 5 років після ПДР із приводу раку тіла і хвоста підшлункової залози складає:
746. Активність лужної фосфатази у хворих раком підшлункової залози в порівнянні з хворими хворобою Боткіна
747. Кількість випадків, при яких спостерігається локалізація раку в головці підшлункової залози
748. Панкреатоентероанастомоз з укутуванням кукси залози петлею порожньої кишки відомий як метод
749. Метастази раку печінки всередині органу поширюються, в основному, по
750. Які дані обстеження найменш інформативні в діагностиці первинного раку печінки?
751. Кісти підшлункової залози на початку розвитку протікають
752. Радіоізотопне сканування підшлункової залози найбільш ефективно здійснювати радіоактивним:
753. Частота тотальної поразки раком підшлункової залози становить:
754. Розвитку первинного раку печінки притаманні усі перераховані клінічні симптоми, крім:
755. Афлотоксини це:
756. У хворих на рак жовчного міхура жовчнокам'яна хвороба визначається у випадках, що складають
757. Рак жовчного міхура виявляється на стадіях:
758. При наявності поліпів на слизовій жовчного міхура виявлених УЗД хірургічне лікування:
759. Серед лабораторних даних в крові найбільш інформативними у шворих на рак підшлункової залози має визначення вмісту:
760. Первинному раку печінки найбільш часто передує цирроз
761. Серед хворих на рак печінки лікованих хірургічно, нейкращі шанси на видалення мають особи у віці:
762. У хворих на метастатичне враження печінки лужна фосфаза підвищена у:
763. У хворих на рак підшлункової залози враження регіонарних вузлів метастазами становить:
764. Рак підшлункової залози вражає метастазами печінку у
765. Променева терапія хворих на рак підшлункової залози дозволяє зменшити розмір пухлини у:
766. Середня тривалість життя хворих на рак підшлункової залози становить місяців:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів