Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

7. "Розділ VІІ. Рак шлунка"


572. Фактор С5 означає, що діагноз раку шлунка встановлено
573. ДО недифференційованих раків шлунка відносяться всі перераховані форми, КРІМ
574. У розвитку раку шлунка інгібуючу дію мають перераховані компоненти харчування, КРІМ
575. Інгібіцію канцерогенезу в шлунку аскорбінова кислота здійснює за рахунок
576. Ізольоване ураження раком передньої стінки шлунка спостерігається в
577. При інфільтративній формі росту раку шлунка передопераційна хіміотерапія
578. При наявності метастазу Шніцлера гастректомія
579. Анастомотичний отвір у перенісших резекцію шлунка по Більрот 2 - це
580. Гастродуоденальний анастомоз "кінець в кінець" з цілим просвітом шлунка що звужений відомий як анастомоз по
581. Передній попередуободовий на довгій петлі гастроеюноанастомоз з ушитою куксою шлунка запропонований
582. Задній попередуободовий на довгій петлі гастроеюноанастомоз з ушитою куксою шлунка запропонував
583. Попередуободовий тотальний гастроеюноанастомоз по типу "кінець кукси шлунка в бік кишки" антиперистальтично запропонував
584. Позадуободовий гастроеюноанастомоз У - подібний кінець нижньої третини кукси шлунка в бік ушитої кишки запропонований
585. При гастректомії в модифікації Гофмана передбачається
586. Пластика шлунка петлею тонкої кишки по Генлею передбачає
587. Пластика шлунка ділянкою поперечної ободовов кишки з анастомозом кінець у кінець стравоходу та 12-палої кишки з трансплантантом відома як методика
588. При наявності сформованого піддіафрагмального абсцесу виявленого на 16-18 добу післяопераційного періоду, рекомендується
589. При дисемінації на очеревині раку шлунка найбільш ефективне введення в черевну порожнину
590. При некрозі кукси шлунка рекомендується
591. Рак шлунка найбільш часто метастазує у:
592. Кількість основних гістологічних форм раку шлунка відповідно до класифікації Лоуренса
593. При карциноіді стінки шлунка показане
594. Раку шлунка можуть передувати всі перераховані форми гастритів, КРІМ
595. У основі розвитку хвороби Менетріє лежать
596. Гастректомію вважав обов'язковою операцією при будь-якій локалізації пухлини в шлунку
597. При раку середньої третини шлунка показана
598. Видалення великого сальника вважав НЕ ОБОВ'ЯЗКОВИМ при гастректомії:
599. Гастродуоденоанастомоз 12-палої кишки з ушитою на дві третини куксою шлунка з боку внликої кривини відомий як анастомоз по
600. Обробка кукси 12-палої кишки: перший ряд швів - вузликами всередину, другий ряд швів - серозно-м'язеві шви, відомий як спосіб
601. Попередуободовий тотальний гастроентероанастомоз по типу кінець кукси шлунка в бік кишки з брауновским анастомозом запропонував
602. Позадуободовий гастроентероанастомоз на короткій петлі з верхньою третиною кукси шлунка в бік кишки запропонував
603. При гастректомії по Гіляровичу стравосхідно-кишковий анастомоз накладається
604. Анастомоз 12-п.кишки і кишкового трансплантату "кінець в кінець", а кукси шлунка в бік трансплантату це операція:
605. Гастростома гофруванням конуса шлунка кисетними швами з утворенням апоневротичного гніта це операція:
606. При нерізко вираженому синдромі привідної петлі після резекціі шлунка по Більрот-ІІ, обумовленим надлишковими розмірами привідної петлі рекомендується
607. Після паліативних субтотальних резекцій при наявності метастазів у печінці найбільш доцільно
608. Эпітелізація виразкованої форми пухлини шлунка під впливом противиразкової терапії
609. Класифікація раку шлунка по Борману передбачає
610. Кількість випадків позитивноі реакціі на кров у калі серед хворих на рак шлунка становить:
611. Генетична схильність до розвитку раку шлунка
612. Серед перерахованих станів слизової шлунка найбільш небезпечним, з погляду розвитку раку шлунка, являєтся
613. Комбіновані операції з приводу раку шлунка - це операції, виконані
614. При наявності пухлинного асциту радикальна операція з приводу раку шлунка
615. Кут оперативної дії при виконанні проксимальної субтотальної резекції шлунка збільшують за рахунок
616. Передній гастроентероанастомоз, виконаний на довгій петлі з браунівским соустям це операція по:
617. Позадуободовий задній вертикальний гастроентероанастомоз відомий як ГЕА по
618. Мобілізація селезінки і хвоста підшлункової залози для зближення кукси шлунка з 12-палою кишкою здійснюється по методу
619. При операції Більрот-ІІ, гастроентероанастомоз нижньої третини кукси шлунка з кишкою, розсіченоі в поперечному напрямку запропонував
620. Вперше успішну гастректомію з приводу раку з ставохідно-дуоденальним анастомозом виконав
621. Синдром відвідної петлі після резекції шлунка по Більрот-ІІ обумовлений
622. Із зшиваючих апаратів для шва слизових оболонок кукси шлунка та стравоходу при резекції кардії з приводу раку найбільш зручний
623. Вертикальний стравосхідно-шлунковий анастомоз після резекції кардії з приводу раку являє собою шов
624. Створення гастростоми утворенням каналу з конуса передньої стінки шлунка шляхом інвагінації кисетними швами по методу
625. Післяопераційна летальність після гастректомії із приводу раку шлунка


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів