Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

6. "Розділ VІ. Новоутворення грудної порожнини та межистіння"


486. Субплеврально-верхушечну форму периферичного раку легень найбільш важко диференціювати з
487. Радикальна операція при раку легень обов'язково передбачає
488. Променеве лікування необхідно призначати після операції з приводу раку легень
489. При І-ІІ стадіях дрібноклітинного раку легень методом вибору повинно бути
490. Для поліпшення результатів радикального лікування раку легень найбільш доцільні з ад'ювантних методів
491. При "бескультьовому" методі опрацювання бронха
492. При верхній лобектомії з циркулярною резекцією головного і проміжного бронхів
493. Дренажі з плевральної порожнини варто видалити
494. Для кращого загоєння кукси бронха доцільно
495. Показання для комбінованого лікування раку легень з передопераціним опроміненням:
496. Операція на легенях вважається небезпечною при цифрових даних основних показників функціонального стану:
497. Класифікація раку легень по стадіях заснована на таких критеріях
498. Ендогенні чинники ризику для раку легень
499. У якій /яких/ проекції /проекціях/ повинна бути виконана флюорографія
500. Крім загальновідомих "загальних" і "легеневих" симптомів рак легень може виявлятися
501. До радикального лікування при раку легень варто відносити
502. Показанням до комбінованої пневмонектомії являється
503. Післяопераційну хіміотерапію необхідно призначати:
504. При ІІІ стадії дрібноклітинного раку легень методом вибору в лікуванні повинно бути
505. Найбільш ефективний препарат, використовуваний у схемах хіміотерапії дрібноклітинного раку легень
506. Типову або радикальну пневмонектомію виконують при всіх перерахованих ситуаціях, КРІМ
507. Верхня лобектомія з циркулярною або клиновидною резекцією головного і проміжного бронхів показана при
508. При задньо-боковому плевральному доступі
509. Методика опрацювання кукси бронха по Суіту полягає в:
510. При верхній лобектомії зліва разом із долею можуть видалятися всі перераховані лімфовузли, КРІМ
511. Дренаж із плевральної порожнини після пульмонектомії необхідно видалити через добу, якщо екссудат
512. При разряженні, що не утримується, у плевральній порожнині після часткової резекції легені необхідно:
513. Тривалість лікування хворого після пульмонектомії обумовлена
514. При підозрі на бронхіальний свищ необхідно терміново
515. Хірургічне лікування при дрібноклітинному раку легень показане
516. Кількісним показником легеневої вентиляції являється тест
517. Показник МОД складає 170%. Ступінь легеневої недостатності при цьому
518. Які контингенти осіб складають групи підвищеного ризику для раку легень
519. З якою патологією необхідно спрямовувати хворих на онко- пульмонологічну комісію
520. Крім загальновідомих "загальних" і "легеневих" симптомів рак легені може виявлятися
521. Цитологічне дослідження мокроти при підозрі на рак легень
522. До радикального лікування при раку легень варто відносити
523. Радикальна операція при раку легені обов'язково передбачає
524. Найбільш частими і небезпечними ускладненнями під час операціі на легенях є
525. Основний чинник прогнозу для виживаності хворих раком легень після радикального хірургічного лікування це:
526. Абсолютними показаннями до променевої терапії при раку легень варто вважати
527. Абсолютні онкологічні протипоказання до операції на легенях при раку:
528. Термін "комбінована" операція при раку легені передбачає
529. Нижню лобектомію /типову/ при раку НЕ РОБЛЯТЬ при
530. Топографія елементів кореня правої легені:
531. Топографія елементів кореня лівої легені і його внутріміждольової частини:
532. У післяопераційному періоді після часткової резекції легені при неускладненому плині дренажі в плевральній порожнині залишаються на
533. Показання до виписки хворого із стаціонару після пульмонектомії:
534. Післяопераційна летальність після операцій з приводу раку легені в сучасних клініках:
535. Основна функція легеневого подиху:
536. Клінічні ознаки легеневої недостатності ІІ ступеня:
537. Причини легеневої недостатності при ателектазі легені:
538. Для профілактики остеоміеліту грудини в результаті стеріотомії під час операції й у після операційному періоді доцільно
539. Результат пункційної біопсії пухлини міжстіння негативний. На пневмомедіастінографії вона окаймляється газом. Необхідно:
540. Ліву плечеголовну вену частіше припадає резецірувати при
541. Для переднього міжстіння сама характерна пухлина:
542. При новоутворах переднього міжстіння, двохстороннє розташованих, оптимальною є
543. У передньому відділі міжстіння розташовані структури, з яких можуть розвитися первинні пухлини міжстіння
544. Самостійне хірургічне лікування при злоякісних пухлинах міжстіння найкраще при
545. Часткове подовжне розсічення грудини з наступним поперечним на рівні ІІ межребер'я - це доступ по
546. У верхньому відділі середнього міжстіння розташовані структури, патологія яких симулює пухлини міжстіння
547. Задня медіастінотомія без відкриття плевральної порожнини - це доступ
548. Верхня горизонтальна площина, що відокремлює верхній поверх міжстіння від середнього проходить
549. Нижня горизонтальна площина, що відокремлює середній поверх міжстіння від нижнього проходить
550. Задня фронтальна площина, що відокремлює середне міжстіння від заднього проходить
551. Протипоказання до хірургічного лікування пухлин міжстіння
552. Променева терапія в якості невідкладного лікування показана при пухлинах міжстіння:
553. У середньому відділі міжстіння розташовані структури, із яких можуть розвитися первинні пухлини міжстіння
554. Операція Гарлока полягає в
555. Пальпація через ліву плевру дозволяє оцінити стан стравоходу
556. Синдром Пламмера-Вінсона характеризується
557. Загальноприйнятою операцією при раку средньогрудного відділу стравоходу є:
558. Обсяг резекції при операції Л'юіса включає
559. Операція вибору при раку нижньогрудного відділу стравоходу
560. Особливостями лімфогенного метастазування раку стравоходу є:
561. З доброякісних новотворів стравоходу до раку частіше всього призводять
562. Якій градації Т по системі ТNМ відповідає пухлина розмірами менше 5 см по довжині стравоходу, що звужує його просвіток без нестравохідного поширення
563. Оптимальною методикою проведення передопераційної променевої терапії при раку стравоходу являється
564. Оптимальною операцією при гастроезофагеальному раку, що уражає весь шлунок, являється
565. При раку нижньої третини стравоходу методом вибору лікування являється
566. Методом вибору в лікуванні кардіоезофагеального раку являються
567. Довжина стравоходу в дорослої людини складає
568. Верхня третина грудного відділу стравоходу відповідає
569. У якому відділі стравоходу частіше всього розвивається рак
570. Основним методом діагностики раку стравоходу являється
571. Найбільш оптимальний метод променевої терапії, застосовуваний при раку стравоходу


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів