Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

5. "Розділ V. Пухлини голови та шиї."


457. Рак органів порожнини рота метастазує переважно
458. Поділ верхньочелюстної пазухи на сегменти дозволяє
459. При лікуванні раку гортані ІІІ стадії найбільш ефективно
460. У паліативних цілях при раку щитовидної залози добова доза тіреоідіну складає у дорослого
461. Папілярна цистаденома щитовидної залози відноситься до
462. Іксобразний розтин для висічення клітковини і лімфоузлів шиї відомий як розтин
463. Найбільш частий симптом раку порожнини рота на початковому етапі
464. Кількість сегментів верхньочелюстної пазухи
465. Брахіогенні раки шиї виходять з
466. Комбіноване лікування раку щитовидної залози показано, якщо пухлина
467. П'ятилітня виживаємість хворих раком щитовидної залози (високодиференцийовані форми) складає при Т3
468. Морфологічно 94% злоякісних новоутворів порожнини рота складають
469. При лікуванні злоякісних новотворів порожнини рота найбільш ефективно використання
470. П'ятилітня виживаємість хворих раком І-ІІ стадії губи складає
471. Символом N2 у хворих раком щитовидної залози позначають:
472. Рак верхньої губи серед злоякісних новотворів цієї локалізації складає
473. Злоякісні пухлини голови та шиї частіше виникають у:
474. Імунодефіцит у хворих на злоякісні пухлини голови та шиї корелює з:
475. Якщо пухлина шиї існує більше 7 років, то етіологічно вона обумовлена:
476. Яка визначаеться стадія захворювання при пухлинах голови та шиї у 3 см:
477. Кількість хворих на рак слизової оболонки, отримавших радикальне лікування, що пережили 5-ть років становить:
478. Найкращий прогноз при локалізації пухлини на язику:
479. При ураженні мигдаликів низькодиференційований рак складає:
480. Пять років після радикального лікування з приводу злоякісних новоутворень мигдаликів живе хворих:
481. Серед пухлин коловушної залози доброякісна змішана пухлина складає:
482. При виконанні радикальної шийної лімфаденектомії обов'язково залишають:
483. Призначення радіоактивного йоду при лікуванні багатовузлового зобу:
484. Псамозні тільця це:
485. Сумарна осередкова доза близькофокусної рентгенотерапії раку нижньої губи складає (Гр)


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів