Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

4. "Розділ.ІV. Методи лікування злоякісних пухлин. Передопераційна підготовка та післяопераційне ведення."


334. До умовно радикальних відносять операції
335. Комбіноване лікування - це
336. Концентрація магнію (Мg+) у плазмі крові здорової людини довівнює ммоль/л:
337. Резектабельність - це
338. Центральний венозний тиск у нормі складає (мм водяного стовпа)
339. Падіння центрального венозного тиску (ЦВД) до 20 мм вод.ст. і нижче свідчить про:
340. При середньому ступені крововтрати дефіцит глобулярного обсягу сягає
341. При важкому ступені крововтрати дефіцит глобулярного обсягу досягає більш наж:
342. Для ОЦК підвищення "індексу шоку" до 1.5 - це втрата обсягу крові, що циркулює на:
343. Гіповолемія - це
344. Олігоцітемічна гіповолемія - це
345. Поліцітемічна гіповолемія - це
346. Дорослий чоловік повинний споживати в рік таку кількість кг овочів і фруктів:
347. У дорослого населення України відзначається дефіцит споживання овочів і фруктів на кг:
348. Розведення (концентрація) речовини, що складає мільярдну частину грама позначається як:
349. Розведення (концентрація) речовини, що складає більйонну частину грама позначається як:
350. При підвищенні температури тіла на кожний 1о понад 37оС потреба в калоріях збільшується на:
351. При підвищенні температури тіла на кожний 1о понад 37оС потреба у білках збільшується на:
352. Маса 1 моль натрію (Nа+) дорівнює мг:
353. Маса 1 моль калію (К+)дорівнює мг:
354. 1 літр введеного 10% розчину інтраліпіду забезпечує хворому калорій%
355. Інтенсивну терапію профузної кровотечі рекомендується починати з введення:
356. При терапії профузної кровотечі для нейтралізації цітрату натрію на кожні 50 мл крові треба вводити:
357. Обсяг крові, що циркулює, (ОЦК) у дорослої здорової людини в середньому дорівнює від маси тіла%
358. У артеріях дорослої здорової людини циркулює
359. У капілярах дорослої здорової людини циркулює
360. У паренхіматозних органах дорослої здорової людини циркулює крові:
361. При зниженні пульсового тиску вдвічі ударний обсяг серця зменшиться на
362. Підвищення ЦВТ вище 150 мм водяного стовпа свідчить про:
363. Місце укола голки при підключичному доступі до підключичної вени повинно бути:
364. Введення 1 літра ізотонічного розчину NаСl збільшує обсяг плазми на:
365. Введення 1 літра ізотонічного розчину NаСl збільшує обсяг інтерстиціальної рідини на
366. На другу добу перелитого поліглюкину зберігається в крові:
367. Розвиток гіпокоагуляції можливо при обсязі інфузії поліглюкину:
368. З метою стабілізації аутокрові на кожні зібрані її 500 мл варто додати одиниць гепарину:
369. Стосовно обсягу крововтрати обсяг введення кристалоїдів повинен становити відношення:
370. У хворого з клінікою циркуляторного шоку при ЦВД 8 - 14 см вод.ст. кожні 10 хвилин рекомендується вводити мл рідини:
371. Під час інфузії у хворого з клінікою циркуляторного шоку ЦВД за 10 хвилин збільшилося більш, ніж на 5 см вод. ст. Інфузію слід:
372. Після усунення гіповолемії у хворого в стані шоку, найбільш показаним для усунення серцевої недостатності є введення:
373. Основні катіони внутрішньоклітинної рідини:
374. У дорослої здорової людини білки шкіри, гемоглобін, білки м'язів обмінюються через:
375. У травний канал за добу надходить обсяг рідини:
376. Найбільш активна ресорбція натрію відбувається:
377. Загальна доза введеного за добу 96% етілового спирту парентерально не повинна перевищувати мл/кг маси тіла:
378. Синдром Оверлюдінга при парентеральному введенні жирів складається:
379. Центр осморегуляції закладений
380. Артеріальний тиск у нормі у дорослого, виражений в кПа дорівнює:
381. Лікування метаболічного ацидозу успішно здійснюється 3,66% розчином:
382. Якщо введення маніту не сприяє збільшенню діурезу, то варто припустити:
383. Найбільш високої концетрації антибіотиків у тканинах можна досягти при введенні:
384. Разова доза внутрішньовенного введення гепарину при легеневій емболії дорівнює одиниць:
385. Анурія рахується при добовому діурезі, що становить не більше мл:
386. До розширених відносяться операції
387. До паліативних відносяться операції
388. Обсяг секреції жовчі за добу в здорової дорослої людини складає мл:
389. Обсяг секреції тонкої кишки за добу в здорової дорослої людини складає
390. Підйом центрального венозного тиску вище 180-200 мм.рт.ст. свідчить про:
391. Компенсаторним механізмом циркуляторного гомеостазу на початку профузних кровотеч є:
392. "Індекс шоку" у дорослої людини дорівнює:
393. Для перекладу венозного гематокритного числа в гематокритне число тіла необхідно:
394. При легкому ступені крововтрати хворий гемотрансфузії:
395. Термін гіперволемія означає:
396. Термін поліцітемічна гіперволемія означає
397. Термін олігоцітемічна гіперволемія означає
398. Ізотоп заліза, що цілком включається в еритроцити при введенні паціенту, при визначенні обсягу еритроцитів не використовується через
399. Основні принципи трансфузійної терапії складаються з
400. Добова потреба дорослої здорової людини у хлорі (Сl-) у мекв
401. За добу в дорослої здорової людини через шкіру виділяється такий обсяг мл води:
402. 1 літр 10% р-ру глюкози дасть при введенні хворому ккалорій:
403. Поліглюкін має такі лікувальні властивості, КРІМ:
404. Серцевий викид здорової дорослої людини дорівнює (в одну хвилину) літрів крові:
405. Картина геморрагічного шоку виникає при втраті обсягу ОЦК на:
406. Зниження до якого показника ЦВД гіповолемії є показанням до початку інфузйної терапії?
407. Шоковий індекс Альговера складає:
408. Середня молекулярна маса поліглюкіна складає
409. Введення поліглюкину посилює кровоток у капілярах, що обумовлено:
410. Введення еритроцитарноі маси переважно показанно з метою
411. Нормальний коллоїдно-осмотічний тиск плазми становить мл рт.стовпа:
412. Кров хворого не звертається при утриманні фібріногену менше Гр/л:
413. Період піврозпаду введеного альбуміну складає:
414. Всі позитивно заряджені катіони приведені в одній з таких груп:
415. Основним катіоном позаклітинної рідини являється іон
416. 1 ммоль магнію дорівнює мг:
417. У нормі за добу в дорослої здорової людини синтезується і катаболізується приблизно грам білка:
418. Нижньою межею норми для альбумінів сироватки крові у дорослого є Гр/л:
419. При обезводнювані і підвищені концентрації натрію в крові більше 147 ммоль/л загальна кількість рідини (5% р-ру глюкози) розраховується по формулі
420. 1 мл 96% етілового спирту, введений парентерально забезпечує ккал:
421. Основним показанням до введення гемодезу є:
422. Тривале парентеральне введення манніту може визвати
423. Якщо перитоніт викликаний синегнійною паличкою, то найбільш показаний для внутрішньом'язевого введння:
424. При лікуванні легеневої емболії разова лікувальна доза фібрінолізину складає:
425. Концентрація натрію (Nа+) у плазмі крові здорової дорослої людини дорівнює ммоль/літр:
426. Концентрація хлору (Сl+) у плазмі крові здорової дорослої людини дорівнює ммоль/літр:
427. Оперативні втручання, виконувані з приводу злоякісних новоутворів розділяються на основні групи:
428. Обсяг секреції шлункового соку за добу в здорової дорослох людини дорівнює мл:
429. Формула Лоренца для визначення належної маси тіла хворого (ДМТХ)
430. Про легкий ступінь крововтрати свідчить значення гематокриту на рівні:
431. Термін проста нормоволемія означає:
432. Середнє забезпечення у калоріях у день на душу населення світу повинно складати ккал:
433. На один кілограм маси тіла дорослої людини припадає обсяг крові:
434. Один нанограмм по відношенню до граму дорівняє:
435. Добова потреба дорослої здорової людини у воді дорівнює мл:
436. Добова потреба дорослої здорової людини у вуглеводах, у розрахунку на 1 кг маси тіла (у грамах) скдає:
437. За добу організм дорослої людини виділяє мілілітрів води:
438. 1.0 г жирів еквівалентний ккалоріям
439. Реополіглюкін має молекулярну масу в дальтонах:
440. Втрата такої частини ОЦК у дорослої здорової людини не призводить до виражених змін гемодинаміки:
441. Така частина втрати ОЦК розцінюється як масивна крововтрата
442. Про зниження ниркового кровотоку свідчить зниження годинного діурезу в мл/час:
443. Основні переваги катетерізації верхньої порожнистої вени через підключичну вену в порівнянні з пункцією вен ліктьової ямки
444. Фільтрацію аутокрові варто проводити після її збору і стабілізаціі через таке число прошарків марлі
445. Загальну кількість гемоглобіну, що циркулює, (ОЦГ) можна визначити по такій формулі
446. У жінок вода складає приблизно % маси тіла
447. Головним резервом калію в організмі людини являється
448. Протипоказанням до проведення операції є утримання в плазмі крові дорослої людини загального білка нижче Гр/л:
449. Показанням до парентерального харчування в предопераційному періоді є втрата маси тіла більше:
450. Добова потреба дорослого у білках в грамах у розрахунку на 1 кг маси тіла складає:
451. Пульсовий тиск у нормі у дорослого дорівнює мм рт.стовпа:
452. Життєва ємність легень у здорової дорослої людини дорівнює мл:
453. З метою усунення гіперкаліємії парентарально рекомендується ввести:
454. Активне придушення секреторної активності клітин підшлункової залози крім трасилолу і контрикалу здійснюють
455. При лікуванні розлитого перитоніту рекомендується вводити канамицин у черевну порожнину через кожні 12 годин у дозі
456. Активність плазменних чинників гіперкоагуляції крові в післяопераційному періоді істотно знижуе призначення феніліну (у дозах на добу)


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів