Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

3. "Розділ ІІІ. Сучасні методи діагностики злоякісних пухлин"


268. Для оцінки значимості пухлинного маркеру використовуються всі перераховані критерії, КРІМ
269. Критерії значимості пухлинних маркерів встановлені
270. Діагностична ефективність пухлинного маркеру - це спроможність тесту
271. Період розпаду альфа-фетопротеїну складає
272. Підвищення утримання в крові РЕА відзначається в хворих раком підшлункової залози в
273. Визначення концентрації РЕА в сироватці крові хворих раком молочної залози доцільно, оскільки показник коррелює із:
274. У діагностиці раку легень найбільш інформативно визначення маркерів
275. Динаміка церуллоплазміну в сироватці крові хворих злоякісними новоутворами коррелює із:
276. Діапазон утримання в крові здорових дорослих осіб простатичного специфічного антигену ПСА складає (нг/мл)
277. Визначення в крові концентрації ліпідно-зв'язаних сіалових кислот (ЛССК) має діагностичне значення при всіх перерахованих захворюваннях, КРІМ
278. По своій структурі маркер раку підшлункової залози СА-19-9 являється
279. Діагностичний антиген СА-125 для діагностики раку яєчників отриманий із клітинних ліній раку яєчника
280. У діагностиці меланобластоми найбільш інформативним із групи сіалірованих глікосфінголіпідів (гангліозідів) пухлинним маркером є:
281. Нейроендокринні пухлини синтезують усі перераховані пухлинні маркери, КРІМ
282. Підвищене утримання паратгормону в сироватці крові відзначається при всіх перерахованих злоякісних новоутворах, КРІМ
283. З ферментів енергетичного обміну в якості пухлинного маркеру може враховуватися
284. Ізофермент Касахара є пухлинним маркером у сироватці крові хворих перерахованими нижче локалізаціями раку, КРІМ
285. Пухлинним маркером новоутворів, що розвиваються з зародкових зачатків є ізофермент Регана і Нагао, що являє собою
286. КТГ сечового міхура здійснюється при дотриманні такої умови
287. Коефіцієнт абсорбції (КА) по шкалі Хоунсфілда для повітря при КТГ прийнятий за
288. Діагностика злоякісних лімфом найбільш ефективна при позитивній сцинтіграфії
289. У якості радіоіндикатора новоутворів наднирників найбільш ефективно застосування
290. Концентрація пухлинних маркерів у крові коррелює із усіма перерахованими показниками, КРІМ
291. Мінімальний рівень концентрації пухлинного маркера в 1 мл сироватки крові, доступний індикації, складає
292. Факт високого росту концентрації в крові альфа-фетопротеїну при розвитку трансплантованої гематоми встановлений
293. Факт високого росту концентрації в крові альфа-фетопротеїну при розвитку гепатоцеллюлярного раку встановлений
294. Основним місцем синтезу РЕА є об'екти, КРІМ
295. Найбільш високе утримання РЕА відзначається в хворих раком товстої кишки
296. Частота підвищення концентрації РЕА відзначається у хворих раком підшлункової залози складає:
297. Частота підвищення утримання РЕА в сироватці крові відзначається у хворих раком шлунка дорівнює:
298. В усіх випадках підвищення в крові рівня хоріонічного гонадотропіну спостерігається в хворих пухлинами:
299. Хоріонічний гонадотропін відноситься до групи пухлинних маркерів:
300. У хворих раком передміхурової залози рівень простатичного специфічного антигену (ПСА) перевищує (нг/мл):
301. Динаміка утримання в крові хворих раком яєчника антигену А-125 коррелює із усіма перерахованими чинниками, КРІМ
302. Динаміка СА-19-9 у сироватці крові хворих на рак підшлункової залози коррелює із усіма перерахованими показниками, КРІМ
303. У діагностиці злоякісних новоутворів ЖКТ найбільш інформативним із групи сіалірованих глікосфінголіпідів (гангліозідів) пухлинним маркером є
304. Вивчення утримання кальцетоніну в сироватці крові як пухлинного маркеру має значення при раку
305. Гіперкальціємія у хворих злоякісними пухлинами без метастазів у кістки спостерігається в результаті секреції таких речовин, що присутні у крові, КРІМ
306. Підвищення активності кислої фосфатази в крові хворих раком молочної залози і раком передміхурової залози спостерігається раніше рентгенологічних ознак на:
307. Визначення в крові хворих раком передміхурової залози простатичної кислої фосфатази як маркеру НЕ ПРИДАТНЕ для:
308. Використання комп'ютерів у діагностичній радіології дозволило впровадити в лікувальну практику всі перераховані методи дослідження, КРІМ
309. Контрастування кишечника при КТГ досягається
310. Коефіцієнт абсорбції (КА) по шкалі Хоунсфілда для води при КТГ прийнятий за:
311. Прицільна пункційна біопсія органів черевної порожнини під контролем КТГ виконується надтонкими голками
312. Остеосцинтіграфія найбільш ефективна
313. До пухлинних маркерів відносяться всі перераховані речовини, КРІМ
314. Норма утримання альфа-фетопротеїну в крові здорової дорослої людини (нг/мл)
315. Підвищене утримання в крові альфа-фетопротеїну можливо при таких захворюваннях, КРІМ
316. Наявність рецидиву раку товстої кишки можна припустити при збільшенні утримання РЕА в сироватці крові більш (нг/л):
317. Основним місцем метаболізму РЕА в організмі є:
318. Визначення утримання РЕА в шлунковому вмісті доцільно у всіх перерахованих випадках, КРІМ
319. Тканинний поліпептідний антиген (ТПА) відноситься до групи пухлинних маркерів
320. У туберкульозному ексудаті утримання РЕА не перевищує (нг/мл)
321. Специфічними маркерами злоякісних новоутворів є всі перераховані, КРІМ
322. Визначення в крові утримання антигену СА-125 розглядається як моніторинг
323. Частота виявлення підвищеного утримання в сироватці крові маркеру СА-19-9 при раку підшлункової залози складає
324. Підвищене утримання поліамінів в сечі спостерігається у хворих
325. Діагностичне значення має динаміка всіх перерахованих поліамінів, КРІМ
326. Визначення поліамінів у хворих злоякісними новоутворами відрізняється
327. Визначення в сироватці крові утримання альфа-глутамілтрансферази як пухлинного маркеру найбільш доцільно в діагностиці
328. Найбільш дошкульним маркером раку шлунка і підшлункової залози є:
329. Найбільш дошкульним маркером первинного раку печінки є:
330. Засіб УЗД молочної залози в режимі "С" - це сканування
331. Засіб УЗД молочної залози в режимі "У" - це сканування
332. Хоріонічний гонадотропін визначається в 100% випадків у хворих
333. У "оцтовій пробі" для цитологічного дослідження при кольпоскопії застосовується розчин оцтової кислоти


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів