Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

2. "Розділ ІІ. Основи теоретичної онкології"


195. Цитокіни забезпечують:
196. Дія цитокінів здійснюється:
197. Інтерлейкін-2 відкрив у 1976 році
198. LАК-клітини належать
199. Блокуючий чинник сироватки крові відкритий
200. Комплекс пропердін-зімозан активує:
201. Відсотковий вміст БГЛ у формулі крові здорових осіб у середньому складає:
202. Абсолютна кількість БГЛ у формулі крові здорових осіб у середньому складає:
203. У Європі вірус Епстайн-Бара етіологічний чинник
204. Фермент, що забезпечує можливість синтезу ДНК на матриці РНК ретровірусів відкрив:
205. Ген "рvl" кодує у вірусі
206. Ген "gаg" кодує у вірусі
207. Під альтерацією антигену припускається процес:
208. Секвестрирований антиген це антиген:
209. Онкоген це:
210. Протоонкоген це:
211. Кількість пар хромосом у групі Д кариотину людини
212. Хвороба Дауна це трисомія у парі хромосом:
213. Клітини, що перебороли поріг Хайфліка становляться
214. Аденовіруси містять лінійну ДНК, що складається з тисяч пар нуклеотидів
215. Віруси групи папілом найбільш часто визначаються в пухлинах:
216. Серед захворілих раком чоловіків хвороби, обумовлені вірусною інфекцією складають:
217. Транслокація протоонкогену це:
218. Ампліфікація протоонкогену це:
219. Втрата обох гомологічних хромосом у хромосомному наборі це:
220. Цитоксини продуціруються:
221. Лімфоїдна інфільтрація пухлини це:
222. Ризик розвитку пухлини при трансплантації органів збільшується у:
223. Лейкіни виділяються при розпаді:
224. Плакіни виділяються при розпаді:
225. Маса ДНК соматичної клітини складає кількість грамів помножене на 10 у -12 ступені:
226. Правило Чаргофа передбачає:
227. Закон комплементарності передбачає:
228. Филадельфійска хромосома це:
229. Хворобу Бернета викликає вірус:
230. У будівлі імуноглобулінів розрізняють такі ланцюги:
231. Гетерогенні антигени це:
232. У загальній масі імуноглобулінів імуноглобуліни М складають:
233. Три нуклеотіди, розташовані послідовно в хромосомі кодують:
234. Кількість пар хромосом у групі А каріотипу людини
235. Кількість пар хромосом у групі С каріотипу людини
236. Зникнення з клітини антигенів це анаплазія:
237. Гетерогенність клітинної популяції пухлини означає
238. Стадія промоції це:
239. Теорія Міллерів у хімічному канцерогенезі пояснює роль у цьому процесі
240. Вірусна природа лейкозів у тварин
241. Основною мішенню дії вірусу HТLVІ являються
242. Заміна скількох нуклеотидів у протоонкогенах може викликати їхнє функціонування як онкогенів
243. Термін гіпоплоідія означає:
244. По своій цитологічній сутності цитокини це:
245. Маса лімфатичної тканини у дорослого у грамах складає:
246. Реалізацію гуморальных чинників протиопухлинного імунітету здійснює кількість антитіл 10 у ступені:
247. Інтерферон продукується
248. Рекомбінантний інтерферон це інтерферон
249. До центральних органів імунітету відносять
250. Відкриття нуклеінових кислот належить
251. По складу спадкової інформації клітини організму людини розділяються на
252. Кількість аутосом соматичної клітини в нормі складає пар:
253. Статевий хроматин відкритий
254. Спроможність сучасних електронних мікроскопів визначається в одиницях:
255. Метаболична теорія канцерогенеза Варбурга передбачала:
256. Основна функція Т-кіллера
257. У периферичній крові людини Т-лімфоцити складають у дорослого відсотків:
258. Вперше термін "передрак" був введений
259. Вірус саркоми курей відомий як вірус
260. Вперше в експерименті успішну внутрішньовидову трансплантацію пухлини здійснив
261. З радянських вчених теорію вірусного канцерогенезу розвивав найбільш активно
262. Статева клітина людини містить хромосом
263. Афлатоксіни це
264. Відповідно до теорії Баренблюма канцерогенез поданий як процес
265. Кількість онкогенів, виділених у геномі ретровірусів складає:
266. Поліплоїдія це
267. Некратна зміна числа гаплоїдного набору хромосом об'єднується терміном


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів