Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

15. "Розділ ХV. Хіміотерапія злоякісних пухлин"


957. Між разовою та сумарною дозою хіміопрепарату і терапевтичним ефектом існує залежність:
958. Підвищення дози цитостатика обмежується:
959. Поверхня тіла хворого вимірюється згідно:
960. Поверхня тіла дорослого приблизно дорівнює м кв.:
961. До дії хіміопрепарату найбільш чутливі пухлини що мають темп росту:
962. Чутливість пухлин та метастазів до хіміотерапії:
963. Неад'ювантна монохіміотерапія передбачає введення цитостатика
964. Ад'ювантна монохіміотерапія передбачає введення цитостатика
965. Часткова регресія пухлини під впливом хіміотерапії передбачає:
966. Стабілізація процесу під впливом хіміотерапії передбачає:
967. У визначенні комбінацій цитостаиків враховується їх дія на пухлину
968. Статус хворого при проведені хіміотерапії визначається на кількості етапів:
969. Кількість ступенів у оцінці статусу хворого, що отримує цитостатичну терапію дорівнює:
970. Безпосередніми вважаються побічні дії хіміотерапії, що виникають:
971. Ембіхін відноситься до групи:
972. Лейкеран (хлорбутін) це:
973. Циклофосфан (ендоксан) відноситься до групи:
974. Ембіхін призначається виключно:
975. Циклофосфан розфасований у флакони, кожний з яких вміщує мг препарату:
976. Кожна таблетка циклофосфану містить мг препарату:
977. Тіофосфамід належить до групи:
978. Флакони тіофосфаміду вміщує мг препарату:
979. Кількість мг нітрозометілсечовини у флаконах дорівнює:
980. Нитрозометилсечовина призначається виключно:
981. При враженні раком внутрішніх органів нітрозометилсечовина найбільш ефективна при лікуванні:
982. Ломустин може призначатися при лікуванні раку:
983. Загальна доза ломустину на курс лікування складає мг:
984. Кожна таблетка метотрексату вміщує мг препарату:
985. Курс лікування 5-фторурацилом триває тижнів:
986. Кожна ампула 5-фторурацилу містить розчин препарату:
987. Добова доза Натулану (прокорбазіну) для дорослого становить, мг:
988. Натулан (прокорбазін) призначається%
989. Хлодитан призначається з метою лікування раку
990. Таблетка Хлодитану вміщує мг препарату:
991. Дибунол призначається:
992. Дибунол призначається:
993. Капсула гідроксисечовини (гідреа) містить мг препарату:
994. Флакон Цисплатину містить мг препарату:
995. Введення Цисплатину призначається виключно:
996. Для зменшення токсичності при лікуванні Цисплатином призначається:
997. Брунеоміцин відноситься до групи:
998. Мітоміцин С відноситься до групи:
999. Мітоміцин С призначається:
1000. Адріаміцин призначається виключно:
1001. Кожний флакон Адріаміцину містить у собі мг препарату:
1002. Рубоміцин відноситься до групи:
1003. Фарморубіцин призначається виключно:
1004. Карміноміцин призначається виключно:
1005. Ампула Фарморубіцину вміщує мг препарату:
1006. Блеоміцин відноситься до групи:
1007. Вінбластин відноситься до групи:
1008. Вінбластин призначається виключно:
1009. Вінбластин призначається:
1010. При поліхіміотерапії Вінбластин доцільно використовувати при лікуванні раку:
1011. Ампула Вінкристіну містит мг препарату:
1012. При злоякісних пухлинах шкіри Вінкристін призначається при лікуванні:
1013. Препарати Колхаміну призначаються:
1014. Концентрація Вепезіду у ампулі дорівнює (%):
1015. Аспарагіназа застосовується з метою лікування:
1016. Кожний флакон Токсотера (доцетаксела) містить мг препарату:
1017. Кампто (ірінотекан) найбільш ефективний при лікуванні раку:
1018. Карбоплатін не призначається хворим, що мають:
1019. Мінімальна кількість Карбоплатіну в фалаконі (мг):
1020. Максимальна кількість Карбоплатіну в фалаконі (мг):
1021. Мітоксантрон призначається при лікуванні:
1022. При застосуванні Мітоксантрону алопеція:
1023. При застосуванні Мітоміцину "С" алопеція:
1024. Мустарген містить у флаконі (мг) препарату:
1025. Стрептозотоцин застосовується з метою лікування раку:
1026. Тіогуганін застосовується з метою лікування:
1027. Ампула фторафуру мість (мг) препарату:
1028. Кожна ректальна свічка Фторафуру містить (мг) препарату:
1029. Левамізол, це -
1030. Тімалін призначається виключно:
1031. Трансфузія Аредіє повинна тривати, годин:
1032. Аредія призначається виключно:
1033. Аредія призначається при лікуванні:
1034. Таблетка Мамоміту (орімітену) вміщує мг препарату:
1035. Бонефос застосовується з метою лікування метастазів у:
1036. Сандостатін використовується з метою лікування:
1037. Попередження нудоти здійснюється призначенням:
1038. Діарею легкого ступеню зупиняє призначення:
1039. Вінбластин, це препарат що отриманий:
1040. Лейковикін це антидот:
1041. Кардіотоксичний вплив присутній при призначенні:
1042. Дерматоксичність метатрексату обумовлює виникнення:
1043. Після олопеції колір волосся що відновлюється:
1044. Методом вибору при лікуванні плоскоклітинного раку стравоходу є:
1045. При лікуванні мезотеліоми найбільш ефективне введення цитостатиків:
1046. При лікуванні бізіліоми шкіри хіміотерапія:
1047. При лікуванні саркоми Капоші слід враховувати, що ведучим у хворих цієї групи є:
1048. При лікуванні раку піхви найбільш ефективне застосування місцево мазі, що містить:
1049. При лікуванні раку нирки найбільш доцільне застосування:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів