Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

14. "Розділ ХІV. Рак молочної залози"


890. Радикальну мастектомію Холстед запропонував у
891. Вперше адреналектомію при поширеному раку молочної залози виконав
892. Після операції по Пейті-Діссону рану пахвової впадини найбільш раціонально
893. При операції Холстеда-Майєра попередня перев'язка вен молочної залози, що впадають у підключичну вену
894. Радикальна мастектомія показана після повного курсу променевої терапії
895. При локалізації пухлини у внутрішніх квадрантах молочної залози метастази в парастернальних лімфатичних вузлах визначаються в
896. Цикл розвитку клітин аденокарциномі молочної залози
897. Естрогеннегативні (ЕР-) і прогестеронпозитивні (Пр+) раки молочної залози зустрічаються у
898. Утримання рецепторів прогестерону в здоровій тканині молочної залози складає фмоль/мг:
899. Серед хворих раком молочної залози кількість спостережень, у яких підвищена концентрація РЕА (раково-ембріонального антігену) складає
900. При метастазах раку молочної залози в головний мозок найбйльш ефективним е ендолюмбальне введення
901. Максимальні дози фарестону (торіміфену) при лікуванні поширених форм раку молочної залози не повинні перевищувати
902. Максимальна концентрація рецепторів естрогенів у тканинах раку молочної залози не перевищує фмоль/мг:
903. Серед хворих раком молочної залози високий рівень пухлинного маркера СА 15-3 відзначається в кількості спостережень, що складають
904. У тканині раку молочної залози відзначається високе утримання
905. У системі ТNМ додавання символу "а" до символу "Т4" означає для хворих раком молочної залози
906. Розширену радикальну мастектомію з включенням у видалений препарат підключичних і парастернальних лімфатичних вузлів запропонував
907. Після гіпофізектомії у хворих із поширеним раком молочної залози об'ектне поліпшення стану спостерігається у кількості випадків що складають:
908. Вільна пересадка соска й ареоли у хворих раком молочної залози
909. При ІІа стадії раку молочної залози рекомендується
910. При двосторонньому раку молочної залози І і ІІа стадій рекомендується розтин
911. Хірургічне лікування раку І-ІІа стадії дозволяє прожити 5 років без рецидиву захворювання
912. Трепан-біопсія нодозного раку молочної залози ІІ"б" стадії
913. При інфільтративних формах раку молочної залози лікування рекомендується починати з
914. Естроген-негативні і прогестерон-негативні раки молочної залози спостерігаються у
915. Серед краін світу найбільш низька захворюваність раком молочної залози відмічається у
916. Захворюваність раком молочної залози у жінок в залежності від віку:
917. При лікуванні множинних метастазів раку молочної залози в кістки найбільш ефективний з ізотопів вважається:
918. Наявність набряку верхньої кінцівки після мастектомії по Холстеду-Майеру із синюшним відтінком шкіри - це результат
919. Лікування хвороби Мінца:
920. Анеуплоідний характер розподілу ядерної ДНК серед хворих на рак молочної залози, мають хворі, що складають:
921. У крові хворих раком молочної залози зустрічаються ехіноціти
922. Утримання кальмодуліну в ракових пухлинах молочної залози
923. При радикальній мастектомії розтин тканин повинен проходити від краю пухлини що пальпується пухлина на відстані:
924. При хірургічному лікуванні раку молочної залози Н-образний розтин шкіри відомий як розтин по
925. При виконанні радикальної мастектомії по Холстеду-Майєру на шкірі бажано лишати прошарок клітковини не більше см:
926. При обмеженому рецидиві раку молочної залози в області післяопераційного рубця електровисічення рецидиву
927. При наявності великої сероми у пахвовій ямці рекомендується:
928. Пухлини, розташовані в субмамарній складці справа метастазують переважно в
929. Відповідно до клініко-морфологічноЇ класифікації стадія раку молочноЇ залози за Холдіним С.А. ІІв передбачає:
930. Після радикального лікування раку молочної залози десять років живуть
931. Географічно збільшення захворюваності на рак молочної залози спостерігається в напрямку
932. Тільця Барра і Бертрана складаються з
933. Стан жінки, найбільш небезпечний з погляду активації плину раку молочної залози це:
934. Лікування метастатичних плевритів раку молочної залози найбільш ефективне при введенні в плевральну порожнину
935. Ризик розвитку раку у другій молочній залозї збільшується в
936. Хвороба Мінца виявляється
937. Рецептори інсуліну визначаються в раках молочної залози
938. Ризик розвитку раку молочної залози у жінок, що мали перші роди до 20 років
939. З метою визначення ступеню враження метастазами лімфатичних залоз у пахвовій ямці визначають кількість рівнів:
940. Лімфатичні залози третього рівня розташовані у пахвовій ямці:
941. Від медіальних квадрантів молочної залози лімфа прямує у лімфатичні вузли:
942. Ризик злоякісного перетворення фіброаденоми молочної залози становить:
943. Серед раку молочної залози не метастазуючі карциноми становлять:
944. Серед хворих групи ризику раку молочної залози контрольна мамографія повинна виконуватися:
945. Серед хворих, що мають внутріньопротоковий рак та долькову карциному І-ІІ стадії 5-ть років спостереження переживає:
946. Операція Пейті передбачає:
947. Післяопераціне опромінення повинно призначатися при максимальному розмірі пухлини:
948. Операція Мадена при лікуванні раку молочної залози передбачає:
949. При раках молочної залози розміром 3-4 см десятирічний термін переживають:
950. Набряк молочної залози це критерій:
951. При розмірах раку молочної залози до 1 см 5-ть років спостереження переживають:
952. Доля папілярного раку молочної залози становить серед усіх форм захворювання:
953. Серед усіх форм захворювання на рак молочної залози доля інфільтруючого протокового скіррозного раку складає:
954. Т4 системи ТNМ визначає у хворих на рак молочної залози:
955. При відсутності метастазів раку молочної залози у лімфатичні залози пахвовоі ямки рецидив захворювання на протязі 10 років спостерігається у:
956. При враженнях метастазами раку молочної залози більш як 4 лімфатичних залоз, рівень 10-річного простеження знижуеться до:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів