Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

12. "Розділ ХІІ. Рак шкіри, меланобластома"


804. Захворюваність на рак шкіри в Україні у 1999 р. серед чоловіків склала в розрахунку на 100 000 населення
805. Захворюваність на рак шкіри в Україні в 1999 р. серед жінок склала в розрахунку на 100 000 населення
806. При ІІІ ступеню дисоціації (по Бродерсу) диференційованих клітин в пухлину становить:
807. Рівень інвазії по Кларку, котрому частіше всього відповідають екземоподібні пухлини шкіри дорівнює:
808. Загальне правило шкірної пластики при раку шкіри:
809. Загальні правила місцевої шкірноі пластики віддаленого раку шкіри
810. Запорукою успіху місцевої пластики при раку шкіри є всі перераховані, КРІМ
811. Пластика вільним шкірним трансплатантом у лікуванні злоякісних пухлин шкіри
812. Транзитні рецедиви злоякісної меланобластоми - це метастази
813. Інфільтрація меланобластомою тільки папілярного прошарку дерми по Кларку становить рівень інвазії:
814. При комбінованому лікуванні злоякісної меланобластоми шкіри І-ІІ стадії сумарна доза передопераційної близькофокусної терапії складає (Грей)
815. До факультативних преканцерозів у широкому розумінні слова (основні захворювання) відносяться
816. Базаліома по клінічній картині має основні форми:
817. При ІІ ступені диференціації раку шкіри за Бродерсом диференційованих клітин
818. Плоскоклітинний рак шкіри, що роговіє, розвивається в більшості випадків
819. Хірургічний метод лікування плоскоклітинного раку шкіри являється методом вибору при
820. При використанні кріодеструкції пухлини при раку шкіри необхідно знати, що
821. При кріодеструкції раку шкіри лінія льодоутворення повинна
822. До групи пігментних поразок шкіри відносяться всі перераховані нижче, КРІМ
823. Акральна лентігомеланома - це пухлина, що локалізується
824. При злоякісній меланомі шкіри, що відноситься до першої стадії захворювання (Т1) межа висічення пухлини повинна проходити не менше (см) від пухлини
825. Злоякісні пухлини шкіри в структурі онкозахворюваності в Україні в 1999 р. займали
826. Серед ракових захворювань шкіри базаліоми зустрічаються
827. Базаліома шкіри розташована:
828. Метод вибору в лікуванні І стадії раку шкіри
829. При лікуванні множинних, особливо поверхневих базаліом найбільш доцільно
830. Частота рецидивів після хірургічного висічення раку шкіри обличчя
831. Кріохірургічні операції на пухлинах шкіри виконуються
832. Ювенільна меланома відноситься до пігментних поразок шкіри
833. До першої стадії злоякісної меланобластоми шкіри відносять пухлину
834. Профілактичне видалення регіонарних лімфатичних вузлів при меланобластомі шкіри кінцівок:
835. Класифікація злоякісних меланом по Кларку передбачає поділ пухлини з урахуванням


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів