Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

10. "Розділ Х. Пухлини жіночих статевих органів"


767. Кращий метод виявлення малігнізації слизової шийки матки
768. Основна причина смерті у хворих раком шийки матки -
769. При раку яєчників невеличких розмірів ІІІ стадії лікування починається з
770. Хірургічне лікування хоріонепітеліоми матки показане при
771. Аденокарцинома ендометрія рахується естрогенпозитивною якщо вміст рецепторів перевищує фмоль/мг:
772. Частота поразки піхвової частини шийки матки плоскоклітинним раком складає:
773. Кількість випадків серед хворих раком яєчника, при яких мікрометастази у великому сальнику візуально не визначаються, а гістологічно виявляються, складає
774. Рак шийки матки ІУ стадії включає такі варіанти, КРІМ
775. Клінічний ефект гормонотерапії раку ендометрія виявляється не раніше як після:
776. Найбільш часта причина гіперплазії ендометрія з дисфункційними матковими кровотечами це:
777. При раку шийки матки І"а" стадії у жінок репродуктивного віку лікування передбачає
778. Найбільш ефективний метод лікування раку шийки матки більш І "б" стадії це:
779. У монахинь відзначється різке зниження захворюваності на рак
780. Поліхіміотерапія раку яєчників сприяє розвитку
781. Найбільша захворюваність раком тіла і шийки матки відзначається в області України
782. Радикальна операція з приводу раку яєчника передбачає виконання таких етапів, КРІМ
783. Внутрішньочеревна максимальна одноразова доза тіофосфаміду при лікуванні раку яєчників складає, мг
784. Ендометріоз НЕ уражає
785. Аденокарцинома ендометрія найбільш часто розвивається на підставі
786. При І"б" стадії раку тіла матки пухлина
787. Монохіміотерапія хоріонепітеліоми матки можлива, якщо її розвиток не перевищує тижнів вагітності:
788. Визначення динаміки пухлинних маркерів у хворих раком шийки матки доцільно для
789. Найменша захворюваність раком шийки матки в Україні відзначається в областях
790. При І"а" і І"в" стадіях раку яєчника найбільш ефективна монохіміотерапія
791. При монохіміотерапії раку яєчників І"а" - І"в" стадій щоденна доза внутрім'язевого введення циклофосфану при введенні його п'ять разів на тиждень складає
792. Оптимальним при лікуванні раку тіла матки І-ІІ стадій є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів