Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


163. Онкохірургія (спеціаліст)

1. "Розділ І. Організація онкологічноі служби. Епідеміологія, статистика захворюваності та смертності від раку"


1. Одна онкологічна лікарня що діє в Україні розташована у місті:
2. В Україні у 1997 році функціонувало онкологічних диспансерів:
3. Оглядових кабінетів в Україні у 1999 році функціонувало:
4. В Україні у 1997 році функціонувало онкологічних кабінетів:
5. Кількість онкологічних ліжок у закладах системи МОЗ України становить у 1999 році:
6. В Україні у 1997 році функціонувало ендоскопічних кабінетів:
7. Найбільш суттєвий дефіцит в Україні онкологічних ліжок у області:
8. Кількість радіологічних ліжок у лікувальних закладах системи МОЗ України:
9. В системі онкологічноі служби України працює лікарів онкологів:
10. Серед лікарів онкологів України першу та вищу категорію мають:
11. Онкологічні установи України мають ендоскопічних апаратів:
12. Кількість фіброгастроскопів в онкологічних установах України становить:
13. Кількість цітологічних лабораторій що працюють в Україні становить:
14. В онкологічних установах України фібробронхоскопів:
15. Область, що має найбільшу кількість онкологічних диспансерів:
16. В онкологічних установах України діють фіброколоноскопів:
17. Кількість лікарів онкологів в Україні, що мають першу кваліфікаційну категорію дорівнює:
18. В Україні найбільша кількість ліжок в онкологічних диспансерах в області:
19. У 1999 році в Україні зареєстровано нових випадків раку:
20. Найменша кількість ліжок в онкологічних диспансерах серед областей України у:
21. В структурі захворюваності чоловічого населення України перше місце займають хворі на рак:
22. Найбільша чисельність лікарів онкологів працює в області:
23. В структурі захворюваності чоловічого населення України друге місце займають хворі на рак:
24. Кількість лікарів онкологів в Україні, що мають другу кваліфікаційну категорію становить:
25. Серед чоловічого населення України третє місце у структурі захворюваності займають хворі на рак:
26. У структурі захворюваності серед жіночого населення України третє місце займають хворі на рак:
27. Серед жіночого населення України перше місце у структурі захворюваності займають хворі на рак:
28. У структурі захворюваності жіночого населення України злоякісними пухлинами хворі на рак шлунка займають місце:
29. Серед жіночого населення України друге місце у структурі захворюваності займають хворі на рак:
30. У 1997 році кількість випадків онкозахворюваності у дітей в Україні склала:
31. Кількість випадків захворюваності на рак легені в Україні у 1997 році склала:
32. У 1997 році найбільш висока захворюваность злоякісними новоутвореннями в Україні зареєстрована в області:
33. Кількість захворювань з виявлених вперше на рак шкіри в Україні у 1997 році склала:
34. У 1997 році захворюваність на рак легені (на 100 тис.нас.) в Україні склала:
35. Захворіло на рак ободової кишки в Україні у 1997 році осіб:
36. Захворюваність на рак шкіри (на 100 тис.нас.) в Україні у 1997 році склала:
37. Кількість випадків захворювання раком прямої кишки в Україні у 1997 році становила:
38. Захворюваність на рак ободової кишки (на 100 тис.нас.) в Україні у 1997 році склала:
39. Кількість випадків захворювання раком молочної залози в Україні у 1997 році становила:
40. Захворюваність на рак прмяої кишки (на 100 тис.нас.) в Україні у 1997 році склала:
41. Кількість випадків захворювання на рак стравоходу в Україні у 1997 році становила:
42. Захворюваність на рак стравоходу (на 100 тис.нас.) в Україні у 1997 році склала:
43. Кількість випадків захворювання на рак шлунка в Україні у 1997 році становила:
44. Захворюваність на рак шлунка (на 100 тис.нас.) в Україні у 1997 році склала:
45. Кількість хворих на рак сечового міхура в Україні у 1997 році склала:
46. Захворюваність на рак сечового міхура в Україні у 1997 році (на 100 тис.нас.) становила:
47. Область України, де найбільша захворюваність на рак молочної залози:
48. Захворюваність на рак передміхурвої залози в Україні у 1997 році (на 100 тис.нас.) становила:
49. Кількість вперше виявлени хворих на рак передміхурвої залози в Україні у 1997 році становила:
50. Область України, де найбільша захворюваність на рак шлунка у 1997 році:
51. Найменша захворюваність на рак шлунка (на 100 тис.нас. України) у 1997 році дорівнювала:
52. Область України, де найменша захворюваність на рак ободової кишки:
53. Серед міст України найвища захворюваність на рак ободової кишки у місті:
54. Область України, де найбільша захворюваність на рак прямої кишки:
55. Найвища захворюваність на рак ободової кишки в Україні у розрахунку на 100 тис.нас. дорівнює:
56. У розрахунку на 100 тис.нас. захворюваність населення України на рак легені у 1997 році склала:
57. Найвища захворюваність на рак легені у розрахунку на 100 тис.нас. України у 1997 році дорівнювала:
58. Найбільша захворюваність на рак легені у 1997 році спостерігалась у області:
59. Серед міст України найбільша захворюваність на рак легені у 1997 році спостерігалась у місті:
60. Серед областей України найменша захворюваність на рак легені у 1997 році спостерігалась у області:
61. В України найменша захворюваність на рак молочнох залози у 1997 році спостерігалась у області:
62. Серед областей України найбільша захворюваність на рак молочної залози у 1997 році спостерігалась у області:
63. Середня захворюваність на рак шийки матки в Україні у 1997 році дорівнювала у розрахунку на 100 тис.нас.:
64. Серед областей України найбільш високий рівень захворюваності на рак яєчника у 1997 році спостерігався у області:
65. У розрахунку на 100 тис.нас. України у 1997 році самий високий рівень захворюваності на рак яєчника склав:
66. Середня захворюваність на рак яєчника у 1997 році у розрахунку на 100 тис.нас.України склала:
67. Серед областей України найменший рівень захворюваності на рак яєчника спостерігався в області:
68. Серед областей України найбільш високий рівень захворюваності на рак передміхурової залози в 1997 році спостерігався у області:
69. На Україні у 1997 році у розрахунку на 100 тис.нас. найбільш висока захворюваність на рак щитовидної залози дорівнювала:
70. Серед областей України найменший рівень захворюваності на рак передміхурової залози в 1997 році був в області:
71. У 1997 році найбільш високий рівень захворюваності на рак щитовидної залози спостерігався в області:
72. У 1997 році кількість випадків захворівших на рак щитовидної залози в Україні становила:
73. В України у 1997 році кількість випадків захворівших новоутворами лімфатичної та кровотворної тканини склала:
74. У розрахунку на 100 тис.нас. у 1997 році найбільш високий показник захворювання злоякісними пухлинами серед чоловіків дорівнював:
75. В України у 1997 році серед чоловіків найвищий показник захворювваності злоякісними пухлинами мав місце у віці:
76. У 1997 році абсолютне число дітей, котрі захворіли злоякісними новоутворами в Україні дорівнювало:
77. Абсолютне число дітей хворих на злоякісні новоутворення лімфатичної та кровотворної тканини склало у 1997 році в Україні:
78. Абсолютне число хворих дітей на рак щитовидної залози в Україні у 1997 році дорівнювало:
79. Серед областей України у 1997 році найбільша кількість дітей, що захворіли на рак щитовидної залози зареєстрована в області:
80. У 1997 році в Україні при профоглядах показник виявлення онкологічних хворих дорівнює:
81. Показник виявлення в Україні у 1997 році при профоглядах хворих на рак шийки матки склав:
82. У 1997 році показник онкологічної летальності до року в Україні склав відсотків:
83. Питома вага онкохворих на рак шлунка, виявлених при профоглядах в Україні у 1997 році дорівнює:
84. Питома вага онкохворих на рак молочної залози, виявлених у 1997 році в Україні при профоглядах становить:
85. Питома вага онкохворих на рак легені, виявлених при профоглядах в Україні у 1997 році дорівнює:
86. Показник летальності від раку шлунка до одного року серед вперше захворівших у 1997 році в Україні склав:
87. Показник летальності від раку стравоходу до одного року серед вперше захворівших в Україні у 1997 році склав:
88. Показник летальності до одного року серед вперше захворівших на рак ободової кишки у 1997 році в Україні склав:
89. Показник летальності до року серед вперше захворівших на рак прямої кишки в Україні у 1997 році склав:
90. Показник летальності до року серед вперше захворівших на рак молочної залози у 1997 році в Україні склав:
91. Показник летальності до року серед вперше захворівших на рак шийки матки в Україні у 1997 році склав:
92. Показник летальності до року серед вперше захворівших на рак тіла матки в Україні у 1997 році склав:
93. Питома вага первинних хворих, що отримали тільки хірургічне лікування у 1997 році в Україні становила:
94. Питома вага первинних ворих, що отримали комбіноване лікування в Україні у 1997 році становила:
95. Питома вага серед вперше захворівших на рак шлунка, охоплених спеціальним лікуванням у 1997 році в Україні становила:
96. Питома вага серед вперше захворівших на рак прямої кишки, охоплених спеціальним лікуванням в Україні у 1997 році становила:
97. Питома вага серед вперше захворівших на рак легені, охоплених спеціальним лікуванням у 1997 році в Україні становила:
98. Питома вага серед вперше захворівших на рак молочної залози, охоплених спеціальним лікуванням в Україні у 1997 році становила:
99. Питома вага серед вперше захворівших на рак тіла матки, охоплених спеціальним лікуванням у 1997 році в Україні становила:
100. Питома вага серед вперше захворівших на рак яєчника, охоплених спеціальним лікуванням в Україні у 1997 році становила:
101. У 1997 році в Україні на обліку в онкологічних закладах перебувало хворих:
102. Найвищий рівень ураженості населення злоякісними новоутвореннями серед міст України у 1997 році спостерігався у місті:
103. Область в Україні, що має найбільший контингент онкологічних хворих:
104. Кількість хворих злоякісними новоутвореннями, що знаходяться на обліку більше 5 років в Україні в 1997 році становить:
105. Абсолютне число випадків сметрі від злоякісних новоутворень на Україні у 1997 році становило:
106. В структурі онкологічноі смертності в Україні перше місце посідає рак:
107. Абсолютна кількість хворих на рак стравоходу, що померли в Україні у 1997 році дорівнює:
108. Абсолютна кількість хворих на рак шлунка, що померли в Україні у 1997 році дорівнює:
109. Абсолютна кількість хворих на рак прямої кишки, що померли в Україні у 1997 році дорівнює:
110. Абсолютна кількість хворих на рак ободової кишки, що померли в Україні у 1997 році дорівнює:
111. Абсолютна кількість хворих на рак молочної залози, що померла в Україні у 1997 році дорівнює:
112. Абсолютна кількість хворих на рак сечових органів, що померли в Україні у 1997 році дорівнює:
113. Абсолютна кількість чоловіків, що померли від злоякісних пухлин в Україні у 1997 році становить:
114. Абсолютна кількість жінок, що померли від злоякісних пухлин в Україні у 1997 році становить:
115. Найбільша кількість чоловіків, що померли від злоякісних пухлин в Україні у 1997 році зареєстрована в області:
116. Серед чоловіків найменша смертність від злоякісних пухлин в Україні у 1997 році зареєстрована в області:
117. Міжнародна протиракова Спілка була створена у році:
118. Міжнародне агенство по вивченню раку (МАІР) організоване в Ліоні (Франція) у році:
119. Міжнародні протиракові конгреси організує
120. Перший Міжнародний онкологічний конгрес був проведений у
121. Епідеміології злоякісних новотворів властиві такі основні напрямки
122. Сторазове розходження захворюваності в Китаї в порівнянні з арабськими державами і державою Ізраіль є при такій локалізації пухлини
123. Захворюваність злоякісними новоутворами у жінок за останні 20 років зросла в основному за рахунок росту
124. За даними ВОЗ фахові шкідливості є причиною розвитку злоякісних новоутворів у % випадків:
125. Найбільш повні дані про захворюваність злоякісними новоутворами в країнах світу публікуються МАІР у виданні
126. Захворюваність населення Києва щорічно складає (тисяч) нових випадків злоякісних пухлин:
127. Екстенсивний показник - це
128. Символ Тіs у системі ТNМ означає
129. Символ Nх у системі ТNМ позначає, що
130. "Рівень надійності" і чинник "С" у системі ТNМ - це:
131. У системі ТNМ символ С4 означаЄ
132. В Україні число хворих з вперше в житті встановленим діагнозом рак прямої кишки у 1999 р. склала
133. В Україні число хворих з вперше в житті встановленим діагнозом рак прямої кишки в розрахунку на 100 тис.населення у 1999 р
134. У структурі онкологічних захворювань населення України у 1999 р друге місце займає
135. У структурі онкологічної захворюваності населення України у 1999 р рак легень складав
136. В Укрїіні число хворих з вперше в житті встановленим діагнозом рак легень в розрахунку на 100 тис.населення у 1999 р склало
137. У структурі захворюваності злоякісними новоутворами у чоловіків в Україні в 1999 р трете місце займав
138. Число онкологічних відділень на Україні у 1999 р
139. Щорічно в Україні раком молочної залози (1999 р) занедужує тисяч жінок:
140. У розрахунку на 100 тис.населення України число померлих від злоякісних новотворів складає
141. Смертність населення Украіни в розрахунку на 100 тис.жителів у 1999 р від раку легень складае
142. Диспансерне спостереження хворих, що перенесли радикальне лікування, у перший рік здійснюється з інтервалом
143. Диспансерне спостереження хворих, що перенесли радикальне лікування, на другий рік здійснюється з інтервалом
144. Щорічний "Звіт про хворих злоякісними новоутворами" - це вкладка-звіт-вкладиш N
145. "Звіт про хворих злоякісними новоутворами"- ( звіт - вкладиш N 6) складається на підставі форми
146. На хворих із клінічною групою І"б" повідомлення N 090/у
147. Контрольна карта диспансерного спостереження (онко) Ф N 030-6/у заповнюється
148. Інструкція з формування і спостереження груп підвищеного ризику захворювання злоякісними новоутворами діє в Україні з 1986 р. згідно з наказом МЗ України
149. Для всіх локалізацій, вік як чинник ризику захворювання злоякісними новотворами в чоловіків, складає понад
150. Міжнародні протиракові конгреси організовуються раз:
151. Перший Міжнародний протираковий конгрес був проведений у:
152. Дискриптивний напрямок в епідеміології злоякісних новотворів являє собою
153. Аналітична епідеміологія являє собою
154. Основу профілактики злоякісних новотворів складають:
155. Основу вторинноі профілактики злоякісних новоутворів складає:
156. Атрибутивний ризик - це
157. Найбільша захворюваність злоякісними новоутворами в розрахунку на 100 тис. населення відзначена в 1999 р в Україні в областях
158. Найменша захворюваність раком стравоходу в розрахунку на 100 тис. населення в 1999 р відзначена в Україні в області
159. Найбільша захворюваність раком стравоходу в розрахунку на 100 тис. населення в 1999 р відзначена в Україні в областях
160. Найбільша захворюваність раком прямої кишки в розрахунку на 100 тис. населення в 1999 р відзначена в Україні в областях
161. Найбільша захворюваність раком легень в розрахунку на 100 тис. населення в 1999 р відзначена в Україні в областях
162. Найбільша захворюваність раком молочної залози в розрахунку на 100 тис. населення в 1999 р відзначена в Україні в областях
163. Найбільша кількість хворих злоякісними захворюваннями знаходиться на обліку в Україні в області
164. До клінічної групи 1а відносяться хворі
165. До клінічної групи ІІІ відносяться хворі
166. Інтенсивний показник - це
167. Символ ТО в системі ТNМ означає
168. Для визначення диференціювання пухлини в системі ТNМ використовується кількість символів
169. У системі ТNМ високий ступінь диференціювання пухлини позначаються символом:
170. В Україні у 1999 р вперше занедужали злоякісними новоутворами тис.хворих:
171. Ліжковий фонд онкологічних диспансерів України у 1999 р складав ліжок:
172. Число оглядових кабінетів в Україні в 1999 р дорівнювало:
173. Результати масових профілактичних оглядів населення в Україні дозволили встановити, що вони
174. У структурі захворюваності онкологічними захворюваннями в Україні у 1999 р перше місце займає
175. У структурі захворюваності онкологічними захворюваннями у чоловіків в Україні в 1999 р друге місце займав
176. У структурі захворюваності онкологічними захворюваннями у жінок в Україні в 1999 р перше місце займав
177. У структурі захворюваності онкологічними захворюваннями у жінок в Україні в 1999 р трете місце займав
178. П'ятилітній термін спостереження з моменту встановлення діагнозу онкологічного захворювання переживає хворих:
179. Число хворих із вперше встановленим діагнозом на рак стравоходу у 1999 р в Україні складало:
180. До другої (ІІ) клінічної групи відносять хворих:
181. Регістрація вперше захворілих злоякісними новоутворами здійснюеться за формою N
182. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого зі злоякісним новоутвором - це форма N
183. "Протокол на випадок виявлення в хворого з поширеною формою злоякісного новоутвору" - це форма
184. На хворих клінічних груп І"а" і І"б" заповнюється форма
185. Огляди на виявлення онкологічних захворювань рекомендується проводити у жінок в віці понад:
186. Виявлені на профілактичних оглядах хворі злоякісними новоутворами повинні бути госпіталізовані для лікування протягом
187. Перший з'їзд онкологів України відбувся в
188. У структурі захворюваності злоякісними новоутворами на Україні хворі раком легень складають
189. Нових випадків раку, що реєструеться у світі щорічно складає млн. спостережень:
190. Приклад двухсотразового розходження захворюваності злоякісним новоутвором у Північно-Східній Азії в порівнянні з Європою це:
191. За останні 20 років захворюваність злоякісними новоутворами у чоловіків збільшилась на:
192. Щорічно у світі від злоякісних новоутворів помирає мільйонів хворих:
193. До групи високого онкологічного ризику відносять осіб у віці понад:
194. Серед хворих раком стравоходу хворі у віці старше 50 років складають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів