Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

8. "Клінічна фізіологія центральної та периферичної нервової системи та клінічна фізіологія терморегуляції"


858. При вираженій гіпоксії мозку на моніторі біоелектричної активності головного мозку будуть спостерігатись наступні зміни:
859. Утворення тепла в організмі зменшується при:
860. Центр, що регулює температуру, знаходиться в:
861. Цереброспинальна рідина:
862. Абсорбція цереброспинальної рідини відбувається через:
863. Структурою, що зв'язує дві півкулі моку, є:
864. Ділянка мозку, яка пов'язана зі слуховим сприйняттям - це:
865. Інтенційний тремор може бути ознакою ушкодження або патології в ділянці:
866. Первинно мозочок пов'язаний:
867. Отвір Монро з'єднує:
868. Електроенцефалографічні хвилі частотою від 8 до 10 герц пов'язані з:
869. До медіаторів, що пригнічують ЦНС, відносяться:
870. Розчини 5% глюкози не повинні застосовуватися у хворих:
871. Типова нервова клітина має:
872. Медіаторами ЦНС є:
873. Температура тіла у хворого під наркозом:
874. Регуляція температури тіла включає:
875. Мінімальна зміна температури крові, що притікає, на яку починають реагувати нейрони "термостата" складає:
876. Інтраопераційне зниження температури тіла частіше спостерігається в тих дітей грудного віку, яким:
877. При яких станах спостерігається зростання градієнту між ректальною температурою і температурою шкіри?
878. Чим досягається вегетативна блокада, необхідна при проведенні гіпотермії?
879. За 1,5 години від початку інфузії 5% глюкози у хворого розвився озноб з підвищенням температури тіла до 39°С, яка нормалізувалася через годину. Зазначте вірні для даної ситуації твердження:
880. За 1,5 години від початку інфузії 5% глюкози у хворого розвився озноб з підвищенням температури тіла до 39°С,що нормалізувалася через годину. Зазначте вірні для даної ситуації твердження:
881. За 1,5 години від початку інфузії 5% глюкози у хворого розвився озноб з підвищенням температури тіла до 39°С, що нормалізувалася через годину. Зазначте вірні для даної ситуації твердження:
882. За 1,5 години від початку інфузії 5% глюкози у хворого розвився озноб з підвищенням температури тіла до 39°С що нормалізувалася через годину. Зазначте вірні для даної ситуації твердження:
883. Переохолодження у дитини під час наркозу проявляється:
884. Злоякісна гіпертермія, що розвивається, може проявлятися:
885. Ймовірність розвитку злоякісної гіпертермії при плановому наркозі вище у дитини з:
886. Найбільш ранньою ознакою злоякісної гіпертермії у дитини під наркозом є:
887. До невідкладних заходів при розвитку злоякісної гіпертермії відносяться:
888. У дітей із високим ризиком розвитку злоякісної гіпертермії найбільше безпечно застосування:
889. У дітей з високим ризиком розвитку злоякісної гіпертермії найбільш безпечне застосування:
890. Зазначте ознаки недостатньої вегетативної блокади при проведенні гіпотермії:
891. Керована гіпотермія викликає:
892. При отруєнні атропіном або його препаратами, часто відзначаються розлади терморегуляції з розвитком гіпертермії. Який чинник має вирішальну роль у механізмі гіпертермії?
893. Чи безпечні для хворого із злоякісною гіпертермією в анамнезі
894. З багатьох чинників, що впливають на кровообіг у мозку, який із наступних описаний правильно?
895. Тіло дитини під наркозом втрачає тепло всіма зазначеними шляхами, крім:
896. Єдиною ранньою ознакою злоякісної гіпертермії у дитини під наркозом є:
897. У нормальних суб'єктів мозковий кровообіг зростає при:
898. Порушення свідомості за типом сопора характеризуються:
899. Порушення свідомості за типом коми характеризується:
900. Кома середнього ступеня характеризується:
901. Глибока кома характеризується:
902. Виберіть метод терапії, що оптимально впливає на кисневий і енергетичний баланс нейронів головного мозку в початковому періоді постасистолічного синдрому:
903. Виберіть метод терапії, що оптимально впливає на кисневий і енергетичний баланс нейронів головного мозку в початковому періоді постасистолічного синдрому:
904. Виберіть метод терапії, що оптимально впливає на кисневий і енергетичний баланс нейронів головного мозку в початковому періоді постасистолічного синдрому:
905. Виберіть метод терапії, що оптимально впливає на кисневий і енергетичний баланс нейронів головного мозку в початковому періоді постасистолічного синдрому:
906. Виберіть метод терапії, що оптимально впливає на кисневий і енергетичний баланс нейронів головного мозку в початковому періоді постасистолічного синдрому:
907. Злоякісна гіпертермія, що розвивається, може виявлятися:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів