Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

6. "Клінічна фізіологія порушень кислотно-основного стану та водно- електролітного обміну"


690. При метаболічному алкалозі
691. Найбільш спроможною буферною системою організму є
692. Яка сама оперативна буферна система в позаклітинній рідині?
693. Кетонові тіла виводяться нирками у вигляд з'єднань:
694. Накопичення кетонових тіл у крові хворого цукровим діабетом пов'язано переважно з порушенням обміну:
695. Яку частину загальної буферної ємності крові складає гідрокарбонатний буфер плазми?
696. Судоми,що виникають при алкалозі можуть бути обумовлені
697. Виникаючі при алкалозі судоми можуть бути обумовлені:
698. При якому з перерахованих нижче станів можливий розвиток метаболічного ацидозу?
699. При якому з перерахованих нижче станів можливий розвиток метаболічного ацидозу:
700. У нормі співвідношення концентрацій внутрішньоклітинного і позаклітинного калію при неактивному стані клітини складає приблизно:
701. У нормі співвідношення концентрацій внутрішньоклітинного і позаклітинного натрію при неактивному стані клітини складає в середньому:
702. Усунення гіпоальбумінемії в ранній стадії опікової хвороби необхідно в зв'язку з тим, що дефіцит альбуміну сприяє наступним процесам:
703. Збільшення ВЕ крові спостерігається при:
704. Показники КОС:рН=7,20;рСО2=29;ВЕ=(-)14,2 вказують на:
705. Показники КОС:рН=7,55;рСО2=25;ВЕ=(-)2,7 вказують на:
706. При зміні рН із 7,4 до 6,4 концентрація іонів водню:
707. Концентрація іонів натрію найбільша в:
708. Які з наступних тверджень відповідають діагнозу "Гостра ниркова недостатність(ГНН), якщо в хворого є:
709. Осмолярність сироватки 360 мосм/л відповідає:
710. Механізм дії альдостерону полягає в тому.що він:
711. Секреція антидиуретичного гормону (вазопресину):
712. Поліурія може бути пов'язана з:
713. Для підтримки урівноваженого водно- електролітного балансу придатні наступні методи:
714. Яку інформацію дає рівень калію в сироватці крові?
715. У дитини із стенозом пілоричного відділу шлунку найбільш ймовірно спостерігається:
716. Метаболічний ацидоз - стан, при якому спостерігається:
717. Метаболічний ацидоз виникає при:
718. Метаболічний алкалоз виникає при:
719. Вміст позаклітинної рідини:
720. Лікування гіперкаліємії включає:
721. Осмолярність плазми:
722. Показники кислотно-основного стану:рН=7,35;рСО2=55;ВЕ=(+)4,3 указують на:
723. Показники кислотно-основного стана:рН=7,55;рСО2=47;ВЕ=(+)10,5 указують на:
724. В хворого сильна виснажуюча спрага.Сухість язика і слизової рота без сухості і зниження тургору шкіри.Нудоти і блювоти нема.Гемодинаміка стабільна.Яка форма порушення водного обміну має місце?
725. При яких із перерахованих нижче станів можливий розвиток метаболічного ацидозу?
726. При яких із перерахованих нижче станів можливий розвиток метаболічного ацидозу?
727. При яких із перерахованих нижче станів можливий розвиток метаболічного ацидозу?
728. При яких із перерахованих нижче станів можливий розвиток метаболічного ацидозу?
729. Буферні речовини містять:
730. При катаболічному стані і пов'язаною з ним трансмінералізацією у клітині накопичуються:
731. Пасивний транспорт речовин здійснюється за допомогою зазначених механізмів:
732. Калій в організмі бере участь:
733. Кальцій регулює:
734. По якій формулі розраховують дозу бікарбонату при лікуванні метаболічного ацидозу?
735. Осмоляльність плазми переважно забезпечується
736. Осмоляльність внутрішньоклітинної рідини переважно забезпечується
737. Магній
738. Втрати позаклітинної рідини можуть виникати при


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів