Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

4. "Клінічна фармакологія та токсикологія"


480. Для лікування токсичних ефектів дігоксина можуть бути застосовані:
481. При внутрішньовенному введенні манітолу спочатку:
482. Через гематоенцефалічний бар'єр проникає:
483. Через гематоенцефалічний бар'єр проникає:
484. Седативну дію мають:
485. Седативну дію мають:
486. Дія тубокурарину підсилюється при:
487. Гладенькі м"язи кишківника пригнічують:
488. Ліки, що мають бета-адреноблокуючі властивості:
489. Ліки, що мають бета-адреноблокуючі властивості:
490. 2,5%-ний розчин натрію тіопенталу:
491. 2,5%-ний розчин натрію тіопенталу:
492. При застосуванні гіпотензивних засобів, що мають гангліоблокуючу дію:
493. Терапевтична концентрація діазепаму в плазмі крові при внутрішньовенному введенні утримується протягом:
494. Зазначте дозу дитиліну, необхідну для здійснення інтубації трахеї в дітей раннього віку:
495. Релаксація яких м'язів наступає пізніше усього після введення пацієнту тубокурарину?
496. При внутрішньовенному введенні манітолу:
497. Які з перерахованих діуретиків реалізують свою дію за рахунок пригнічення карбоангідрази?
498. До властивостей трисаміна (ТНАМ) відносяться:
499. При важкому отруєнні снодійними порушення оксигенації органів пов"язано з такими причинами:
500. Речовини, що утворюють метгемоглобін, успішно застосовуються при наявності в крові:
501. При яких умовах припустимо промивання шлунка хворому з пероральним отруєнням у коматозному стані 1 ст.?
502. Аналгетичні властивості мають:
503. Аналгетичні властивості мають:
504. Застосування кетаміна показане при
505. Застосування кетаміна показане при
506. Кетамін:
507. Кетамін варто застосовувати:
508. Кетамін спричиняє короткочасний аналгетичний ефект при внутрішньовенному введенні, починаючи з дози:
509. Кетамін лікує висцеральні болі
510. Чи сприяє кетамін централізації кровообігу?
511. Чи може під впливом кетаміну знизитися артеріальний тиск?
512. Кетамін може спричинити зниження артеріального тиску при внутрішньовенному введенні в дозі
513. Кровопостачання серця під дією кетаміна при гіповолемії:
514. Кровопостачання мозку під дією кетаміна при гіповолемії:
515. Кровопостачання печінки під дією кетаміна при гіповолемії:
516. Кровопостачання легень під дією кетаміна при гіповолемії:
517. Кровопостачання кишківника під дією кетаміна при гіповолемії:
518. При застосуванні гіпотензивних засобів, що мають гангліоблокуючу дію:
519. При застосуванні крапель для очей з довгостроково діючими інгібіторами холінестерази:
520. При застосуванні крапель для очей з довгостроково діючими інгібіторами холінестерази:
521. Лідокаїн:
522. Виберіть правильне твердження:
523. Виберіть правильне твердження:
524. Конкурентними антагоністами є:
525. Конкурентними антагоністами є:
526. Простагландін F-2-альфа
527. Простогландін F-2-альфа:
528. Морфін:
529. Норадреналін зменшує частоту серцевих скорочень за допомогою:
530. Аміназин:
531. Роз'єднують окислювальне фосфорилювання:
532. Роз'єднують окислювальне фосфорилювання:
533. Роз'єднують окислювальне фосфорилювання:
534. Метгемоглобінемія може бути обумовлена передозуванням:
535. До метгемоглобіноутворюючих відносяться:
536. Пригнічуючу дію на кістковий мозок мають:
537. Проведення імпульсів по постгангліонарним нервовим волокнам зменшують:
538. Через плаценту добре проникають:
539. При повторних введеннях тих самих лікарських засобів можуть мати місце такі явища:
540. При повторних введеннях тих самих лікарських засобів можуть мати місце такі явища:
541. При повторних введеннях тих самих лікарських засобів можуть мати місце такі явища:
542. При повторних введеннях тих самих лікарських засобів можуть мати місце такі явища:
543. У якому діапазоні доз виявляються побічні ефекти лікарських засобів?
544. Зазначте два основних шляхи виведення лікарських засобів з організму:
545. Що є характерним для дикаїну?
546. Що є характерним для дикаїну?
547. Зазначити побічні ефекти тубокурарину:
548. Які іони впливають на вивільнення ацетилхоліну в нервових закінченнях?
549. Зазначити механізм дії дитиліну:
550. Адреналін застосовують при:
551. Адреналін застосовують при:
552. Зазначити особливості дії метацину як засоба для профілактичної премедикації:
553. Зазначити основні лікувальні заходи при гострому отруєнні морфіном:
554. Зазначити основні лікувальні заходи при гострому отруєнні морфіном
555. Який механізм виникнення блювоти при введенні морфіну?
556. Який засіб застосовують для усунення екстрапірамідних порушень, викликаних нейролептиками?
557. Який засіб застосовують для усунення екстрапірамідних порушень, викликаних нейролептиками?
558. Які препарати протипоказані при зниженому рівні псевдохолінестерази?
559. Які препарати протипоказані при зниженому рівні псевдохолінестерази?
560. При якій із зазначених ситуацій введення кетаміна протипоказано під час операції:
561. Кетамін
562. Кетамін
563. Кетамін
564. Під впливом кетаміна
565. Застосування кетаміна у хворого в астматичному стані абсолютно показане при
566. Яка рекомендована доза кетаміна для внутрішньовенного застосовування при інтубації хворого в астматичному стані?
567. Які з нижченаведених тверджень правильні?
568. Кетамін в дозі 2 мг/кг маси тіла при введенні внутрішньовенно
569. Кетамін в дозі 5 мг/кг маси тіла при внутрішньовенному введенні
570. Кетамін в дозі 2-4 мг/кг маси тіла при внутрішньовенному введенні
571. Опір легеневих судин при внутрішньовенному введенні кетаміну в дозі 2 мг/кг маси тіла
572. Систолічний об'єм правого шлуночка при внутрішньовенному введенні кетаміну в дозі 2 мг/кг маси тіла
573. Дія наркотичних доз кетаміну характеризуется
574. Дія застосовуваних для атаралгезії доз діазепама характеризується:
575. М'язова фібріляція спостерігається після введення:
576. До м"язових релаксантів найчутливішими є:
577. Яка тривалість дії дроперидолу?
578. Дія кетаміну характеризується:
579. Закис азоту непридатна для мононаркозу, тому що для досягнення хірургічної стадії:
580. Галотан
581. Найсильнішим інгаляційним анестетиком є:
582. Поразка нирок, пов'язана з метоксифлюраном,
583. Дія тіопенталу після ін"єкції обмежена таким:
584. рН 2,5% розчину тіопенталу складає:
585. У людей введення тіопенталу супроводжується:
586. Введення хворому із сильними болями 80 мг тіопенталу:
587. Введення тіопенталу в гіпнотичних дозах буде:
588. Ін'єкція тіопенталу приведе до дозозалежного:
589. Хворий отримав ін'єкцію кетаміну в дозі, яка достатня для анестезії. Його очі залишаються відкритими,є слабкий ністагм і рідкі безцільні рухи. Це вказує на те,що:
590. Дроперидол є:
591. Місцеві анестетики діють на:
592. Міоглобін - цк гемопротеїн з низькою молекулярною вагою, який:
593. Після введення хворому під галотановим наркозом d-тубокурарину ви можете очікувати максимальний гіпотензивний ефект за:
594. В утворенні ацетилхоліну бере участь все,крім:
595. Ботулінічний токсин взаємодіє з нервово- м'язовою передачею шляхом:
596. Пропранолол гідрохлорид:
597. Пропранолол корисний для лікування
598. Препарат пентазоцин:
599. Діуретик, що впливає на висхідну частину петлі Генле - це:
600. Взаємодія d-тубокурарину з ацетилхоліном у нервово-м'язовому закінченні - це:
601. Хімічна формула галотана:
602. Хімічна формула діетилового ефіру:
603. Препарат пропофол - це:
604. Препарат кетамін - це:
605. Препарат фентаніл - це:
606. Ліки,що є чистим антагоністом наркотиків - це:
607. Лідокаїн у 1% розчині
608. Бупівакаїн
609. Суфентаніл:
610. Верапаміл - це блокатор кальцієвих каналів,що
611. До хімічних речовин, що викидаються під час анафілактичної реакції,відносяться усі, крім:
612. Нітропрусид натрію використовується для лікування інтраопераційної гіпертензії.Цей препарат:
613. Препарат добутамін:
614. Хворий з гіпертензією лікується клонідіном. Ці ліки
615. Допамін:
616. Ендогенні катехоламіни - це:
617. Ізопротеренол (новодрин) застосовується
618. Провідникова анестезія, яка викликана місцевими анестетиками, обумовлена блокадою потоку
619. Системні ознаки токсичності місцевих анестетиків містять:
620. Амінофілін - це:
621. Галотан сенсибілізує міокард до катехоламінів. Ця сенсибілізація:
622. Продуктом метаболічного розпаду галотану є
623. Дігоксин:
624. Токсичність дигіталісу проявляється:
625. У дитини дезорієнтований стан.Відомо,що вона їла якісь ягоди.Дитина дуже тепла, шкіра почервоніла, зіниці очей розширені.Заходи повинні включати:
626. Дитина протягом року перед операцією приймала стероїдні препарати
627. При внутрішньовенному введенні антибіотика з'явилася напруга грудної клітини,хрипи в легенях,тахікардія, гіпотензія. Лікування повинно включати:
628. Відносні протипоказання до застосування осмотичних діуретиків включають:
629. Препарати, які знижують утворення спинно- мозкової рідини - це:
630. При наркозі кетаміном спостерігаються наступні очні симптоми
631. Міоглобінемія:
632. Ін'єкція сукцинілхоліну в нормі супроводжується
633. Надмірні дози фентанілу можуть спричинити гіпотензію в результаті
634. Судинорозширювальна дія дроперидолу пов'язана з:
635. Введення хворому з враженням клапанного апарату серця великої дози фентанілу /100 мкг/кг/ приведе до:
636. Метгемоглобінемія є результатом зазначених причин, окрім:
637. В ампулі ємністю 2 мл міститься 1% розчин лідокаїну і 5% р-н ефедрину. Скільки мг ефедрину міститься в ампулі?
638. Показниками стресової реакції організму є:
639. Є неправильним,що:
640. Є неправильним, що:
641. Є неправильним,що:
642. Є неправильним,що:
643. При циклооксигеназній деградації арахідонової кислоти утворяться сполуки, за винятком:
644. При ліпооксигеназній деградації арахідонової кислоти утворяться такі сполуки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів