Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

3. "Клінічна фізіологія новонароджених"


351. Тривалість життя еритроцита новонародженого складає у середньому
352. Який внутрішньогрудний тиск при першому вдосі можуть розвити новонароджені?
353. У якому віці у вмісті трахеобронхіального дерева дитини починає з'являтися Іg А?
354. При аналізі крові, взятої із пупкової артерії у новонароджених, в нормі спостерігається:
355. Яка величина ОЦК в мл на кг маси тіла найбільш характерна для новонародженого?
356. Маса крові відносно маси тіла у новонароджених складає в середньому:
357. Повне розправлення легень у новонародженого відбувається
358. Щоб стимулювати дихання у новонародженого, лікар може
359. Дихальний об'єм у новонародженого з вагою 2300 гр. дорівнює в середньому
360. Ацидоз у новонароджених:
361. Насичення артеріальної крові киснем у новонародженого перед першим вдихом дорівнює у середньому
362. При народженні тиск у легеневій артерії дорівнює
363. В'язкість крові у новонародженого вище в'язкості води в:
364. Гематокритне число у новонароджених в перші 2-3 дні дорівнює:
365. У новонародженого концентрація білків у плазмі крові дорівнює:
366. У новонародженого порівняно з дорослим більше:
367. Загальна концентрація амінокислот в крові дітей першого року життя в порівнянні з дорослими:
368. Метаболічний ацидоз у новонародженого найбільш виражений:
369. Стовщення слизової оболонки гортані в новонародженого лише на 1 мм зменшує просвіт гортані на:
370. Якої максимальної довжини може бути в новонародженого ділянка інтубаційної трубки, що знаходиться між верхньою губою і конектором?
371. Ємність білкової буферної системи у новонароджених:
372. При проведенні реанімації новонародженому Ви визначили відсутність самостійного дихання і ЧСС, рівну 80, із тенденцією до прискорення.Ваші дії:
373. При проведенні реанімації новонародженому ви визначили відсутність самостійного дихання і ЧСС, рівну 80, із тенденцією до прискорення. Ваші дії?
374. При проведенні реанімації новонародженому ви визначили появу самостійного дихання і ЧСС 140. Ваші дії?
375. При проведенні реанімації новонародженому ви визначили появу самостійного дихання і ЧСС 140. Ваші дії?
376. Як довго варто проводити ШВЛ мішком і маскою до першого контролю ЧСС?
377. Зазначте основні критерії ефективності реанімації новонароджених:
378. Зазначте місце компресії на груднину новонародженого при проведенні непрямого масажу серця
379. Якою частиною руки проводити стискування грудної клітини при проведенні закритого масажу серця новонародженому?
380. Зазначте, при якій ЧСС слід припинити ШВЛ у процесі реанімації новонародженого?
381. При якій ЧСС слід припинити компресію грудної клітини в процесі реанімації новонародженого?
382. У якому з перерахованих випадків Ви будете застосовувати інтубацію трахеї:
383. У якому з перерахованих випадків Ви будете застосовувати інтубацію трахеї
384. У якому з перерахованих випадків Ви будете застосовувати інтубацію трахеї:
385. В перші години після народження об'єм еритроцита
386. Максимальна швидкість руйнації еритроцитів припадає на:
387. Швидкість фізіологічного гемолізу у дітей стає такою ж, як у дорослих, через
388. Середня тривалість життя еритроцитів у новонародженого 2-3 діб життя становить:
389. У доношених новонароджених фетальний гемоглобін дорівнює
390. У дітей грудного віку концентрація лейкоцитів становить
391. Кількість в крові лімфоцитів і нейтрофілів вирівнюється у новонароджених на
392. Кількість лімфоцитів в крові досягає максимуму (60-63%), а нейтрофілів - мінімуму (25-27%) до
393. У періоді новонародженості та у немовлят кількість тромбоцитів крові, порівняно з дорослими,
394. Час зсідання крові у новонароджених і немовлят, порівняно з дорослими,
395. Тривалість систоли шлуночків серця у новонароджених і дітей, відносно діастоли,
396. Рефлекс Ашнера в новонародженого
397. Найбільш інтенсивно процес диференціації міокарда виражений
398. Гідродинамічний опір судин малого кола кровообігу після народження знижується:
399. Функціональне закриття "боталової протоки" відбувається
400. У дитини при народженні констатована асфіксія, виявлені наступні показники КОС:рН=7,02; ВЕ=(-)20; рСО2=34 мм рт.ст. Який ступінь асфіксії має місце?
401. Потрібно здійснити замінне переливання одногрупної Rh-негативної крові немовляті з жовтянично-анемічною формою гемолітичної хвороби.У якій кількості варто здійснювати переливання?
402. У новонародженого внаслідок втрат рідини і неадекватного надходження в організм води має місце дегідратація з дефіцитом маси, рівним 5%.Який ступінь дегідратації?
403. Для корекції метаболічного ацидозу у дорослих використовують NаHСО3, лактат натрію і трисамін.Яка з перерахованих речовин вважається оптимальною для використання у новонароджених?
404. Який загальний вміст води в організмі новонароджених відносно маси тіла?
405. Якою,найімовірніше, повинна бути концентрація глюкози в плазмі крові через добу після народження у дитини, народженої від матері, що страждає цукровим діабетом?
406. Який характер порушень КОС має місце у новонароджених в перші години життя при наявності у них природженої гемолітичної хвороби
407. У дитини відразу після народження отримані наступні дані:рН=7,28;ВЕ=(-)11 ммоль/л; Рарт.СО2=34 мм рт.ст. Охарактеризуйте дані аналізу
408. Яка тривалість періоду новонародженості?
409. Яке найчастіше КОС крові в перші години життя?
410. Який діурез у переношених дітей в перший тиждень життя порівняно з дітьми, що народилися у термін?
411. Як протікає процес втрати маси тіла у недоношених новонароджених порівняно з таким у дітей, що народилися в термін?
412. Які рівні залишкового азоту і сечовини у недоношених дітей в перші дні життя?
413. Яка повинна бути добова потреба рідини у новонародженого старше 10 днів при розрахунку на 1 кг маси тіла?
414. У новонародженого має місце гіперкапнія при SаО2=94.Яка найбільш ймовірна причина розвитку дихальної недостатності з описаними проявами?
415. Який чинник є головним у механізмі порушення діяльності дихального центру дитини при народженні?
416. У дітей, що народилися в стані важкої асфіксії, відзначається гіперкатаболізм з кетозом.Яке інфузійне середовище найбільш показане немовлятам з метою лікування названих порушень обміну?
417. У новонародженого підвищена концентрація натрію в сироватці крові й у сечі, збільшений гематокрит і концентрація білку сироватки.Який вид порушень водно-електролітного обміну має місце?
418. Який вміст калію є найвірогіднішим у плазмі крові новонародженого, що переніс в родах важку асфіксію, в перші години його життя?
419. Якою найвірогідніше повинна бути концентрація білка через три доби після народження у дитини, народженої від матері, що страждає діабетом?
420. Який вміст білірубіна в сироватці крові у більшості недоношених дітей в перші 2-3 тижні життя?
421. Чому атрезія хоан для новонародженого є фатальною ситуацією?
422. Висока концентрація кисню в крові найбільш небезпечна для новонародженого через
423. У доношеного новонародженого після 3-х днів життя критичною гіпоглікемією вважається вміст в крові глюкози нижче
424. При який ЧСС у новонародженого при наявності самостійного дихання можна припинити ШВЛ:
425. Який максимальний газоток можливий при реанімації новонародженого і проведенні ШВЛ за допомогою стандартних мішка і маски?
426. Який максимальний час припустимо витратити для проведення інтубації трахеї у новонародженого в процесі реанімації?
427. Адреналін немовляті в процесі реанімації треба вводити:
428. Як часто вводиться адреналін немовляті в процесі реанімації?
429. В яких ситуаціях під час реанімації немовляті призначають розчин гідрокарбонату натрію?
430. Після народження дитини резерв глікогену без його поповнення:
431. Основним джерелом енергії у новонародженого є:
432. Концентрація жирних кислот у новонародженого досягає максимальної:
433. Максимальний рівень вільних кислих радикалів у дитини зберігається:
434. У новонародженого до органів із надлишковими енерговитратами відносяться:
435. При окислюванні 1 молекули глюкози і 1 молекули пальмітінової кислоти відповідно утворюється:
436. Кетоацидоз у новонародженого обумовлений:
437. Розпад білків для енергозабезпечення дитини і дорослого відповідно складають:
438. Калоричний коефіцієнт у дитини у віці від 0 до 1 року складає:
439. Легеневий кровообіг відразу після народження:
440. Який із зазначених прийомів застосовується для тактильної стимуляції дихання?
441. Які з зазначених прийомів застосовуються для тактильної стимуляції дихання у новонародженого?
442. Зазначте ситуації, коли здійснюється оральна вентиляція легень:
443. Зазначте ситуацію, коли немовляті необхідно почати ШВЛ мішком і маскою:
444. Якою є ЧСС, якщо за 6 секунд Ви визначили 7 ударів?
445. На який час припиняється ШВЛ для визначення ЧСС за 1 хвилину в новонародженого?
446. Післяопераційне апное у новонародженого може бути пов'язане з:
447. Для новонароджених є характерним:
448. Морфологія нефрона новонародженого і дитини раннього віку характеризується таким:
449. Правильно підібраний розмір маски для новонародженого повинний закривати:
450. З якою частотою необхідно проводити ШВЛ у новонародженого?
451. Зазначте ситуації, коли здійснюється оральна вентиляція легень:
452. Основним чинником закриття існуючої в новонародженого відкритої артеріальної протоки /ВАП/,є:
453. У новонародженого спинний мозок досягає:
454. Площа поверхні тіла новонародженого складає від поверхні тіла дорослого:
455. Кількість мішочків і примітивних альвеол у доношеного новонародженого порівняно з дорослим:
456. До класичних симптомів природженої діафрагмальної грижі відноситься все наступне, крім:
457. Легеневий судинний опір у новонародженого знижується через:
458. Ретінопатія недоношених:
459. Дія ліків у новонароджених відрізняється через відмінності в:
460. Немовлятам менше потрібно м'язових релаксантів через усі зазначені чинники, крім:
461. Введення протягом 2-х хвилин бікарбоната натрію немовляті з оцінкою 2 бала по шкалі Апгар:
462. Робота дихання у новонародженої дитини містить всі зазначені чинники, крім:
463. Систолічний артеріальний тиск у новонародженого
464. Метаболічна активність організму дитини:
465. Дихальні шляхи новонародженого порівняно з дорослими мають:
466. Недоношене немовля, якому потрібна операція:
467. Для проведення закритого масажу серця до дитини грудного віку рекомендується підходити з боку голови. Це пояснюється:
468. При диханні "із рота в рот" немовляті - той, що робить дихання, не повинен робити глибокий вдих, тому що:
469. Який відсоток розчину гідрокарбоната натрію застосовується для немовлят:
470. Яку кількість бікарбоната натрію у вигляді 4,2% розчину треба ввести немовляті в процесі реанімації, якщо він важить 3.800 г:
471. Як швидко вводиться гідрокарбонат натрію новонародженому?
472. Налоксон застосовується новонародженому, якщо:
473. Доза налоксону для новонародженого складає:
474. Дитина народилася в 10-45.Мати одержала морфін у 7-30. Вага дитини 3500 г. Яка необхідна доза налоксону?
475. У першу чергу після народження необхідно провести аспірацію слизу з:
476. При якій природженій патології в післяопераційному періоді у новонароджених буде потрібна подовжена ШВЛ?
477. При якій природженій патології в післяопераційному періоді у новонароджених буде потрібна продовжена ШВЛ?
478. Дія петльових діуретиків (лазікс, фуросемід, етакринова кислота) у новонароджених відрізняється від їхньої дії у дітей старшого віку тим, що:
479. Дія петльових діуретиків (лазікс, фуросемід, етакринова кислота) у новонароджених відрізняється від їхньої дії у дітей старшого віку тим, що:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів