Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


15. Дитяча алергологія

1. "Дитяча алергологія."


1. Індекс здоров'я - це:
2. Загальна захворюваність - це:
3. Поширеність захворювань серед дітей по окремих вікових групах - це:
4. Дитяча смертність - це відношення числа дітей:
5. Яке з положень не характеризує поняття "здоров'я":
6. Яке з положень не є критерієм стану здоров'я:
7. Для визначення групи здоров'я необхідні наступні розділи роботи, крім:
8. Виділяють наступні групи здоров'я, крім:
9. Основна відмінність I групи здоров'я від групи II-А наступна:
10. Основним у диференціації I, II груп здоров'я від III, IV, V груп є:
11. До II-Б групи здоров'я відносяться діти:
12. II групу здоров'я від III відрізняє:
13. III, IV, V групи здоров'я відрізняються між собою по:
14. Які критерії характеризують стан здоров'я :
15. Резистентність організму дітей визначається по:
16. Середня резистентність організму дітей молодшого віку визначається наступною частотою перенесених ГРЗ за рік:
17. Контроль за нервово-психічним розвитком здорової дитини здійснює:
18. Типи дистрофій у дітей раннього віку наступні, крім:
19. Причини дистрофій у дітей раннього віку наступні, крім:
20. Розвиток ендогенної дистрофії обумовлений наступними факторами, крім:
21. При зниженні маси тіла при нормальній довжині тіла діагностується:
22. "При рівномірному зниженні маси і довжини тіла діагностується:
23. Гіпотрофія I ступеня характеризується дефіцитом маси:
24. Гіпотрофія 2-го ступеня характеризується дефіцитом маси:
25. Внутрішньоутробна гіпотрофія 2-го ступеня доношеної дитини характеризується наступним масово-ростовим коефіцієнтом:
26. Фактори ризику розвитку паратрофії наступні, крім:
27. Розрахунок обсягу харчування при гіпотрофії проводиться на:
28. Розрахунок харчування при паратрофії проводиться на:
29. Медикаментозна терапія гіпотрофії I ступеня включає наступне, крім:
30. Легка /I/ ступінь рахіту характеризується наступним, крім:
31. Важкий рахіт /3 ступінь/ характеризується наступним, крім:
32. Залишкові явища рахіту характеризуються наступним, крім:
33. Принципи специфічної постнатальної профілактики рахіту:
34. Що не відноситься до переваги вигодовування грудним молоком порівняно з коров'ячим:
35. У раціон здорової дитини сир вводиться:
36. У раціон здорової доношеної дитини кисломолочні продукти вводяться:
37. Адаптовані суміші такі, крім:
38. При залізодефіцитній анемії доцільно використовувати в їжу наступні продукти, крім:
39. Обсяг збалансованої суміші при переведенні дитини на штучне вигодовування в перші дні складає:
40. Олія в раціон дитини вводиться:
41. Здорову доношену дитину варто прикласти до грудей:
42. Наступні положення є правильними, крім:
43. Для оцінки ефективності вигодовування враховують:
44. Про неадекватне харчування дитини перших місяців життя може свідчити:
45. Розвитку вторинної гіпогалактії сприяє все перераховане, крім:
46. Доцільна суміш при істинній непереносимості коров'ячого молока:
47. До аномалій статевих хромосом відносяться наступні прояви, крім:
48. Проявами хвороби Дауна є наступні ознаки, за винятком:
49. Визначення статевого хроматину дає інформацію про:
50. Які методи дослідження дозволяють вчасно діагностувати фенілкетонурію?
51. До вад полігенного успадкування відносяться наступні, за винятком:
52. Які методи допомагають діагностиці аномалії статевих хромосом?
53. Які методи використовуються для діагностики молекулярної патології?
54. Який вид лікування необхідний при фенілкетонурії?
55. Причини дисбіозу у дітей наступні, крім:
56. Клінічні форми дисбіозу у дітей наступні, крім:
57. Дисбактеріоз кишечнику характеризується наступним, крім:
58. При дисбактеріозі кишківник призначають наступні препарати, крім:
59. У діагностиці якого стану новонародженого використовується масо-ростовий показник?
60. Яке положення щодо оцінки немовляти за шкалою Апгар є невірним?
61. Розвитку пренатальнії гіпотрофії сприяє все нижче перераховане, крім:
62. Який ступінь внутрішньоутробної гіпотрофії у дитини, яка народилась доношеною, з масою тіла 2700,0, довжиною 52 см / масово-ростовий показник 51,8/:
63. Яке твердження щодо внутрішньоутробних інфекцій є невірним?
64. Яке захворювання шкіри немовляти є неінфекційним?
65. Який показник крові є основним для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резус - чи груповім несумісності?
66. Для лікування жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених застосовується все, крім:
67. Яке захворювання, що перебігає з гіпербілірубінеміею, може призвести до ураження ЦНС?
68. Укажіть найбільш характерні зміни периферійної крові при гемолітичній хворобі новонароджених:
69. При якому захворюванні спостерігається непряма гіпербілірубінемія?
70. Укажіть захворювання, при якому в крові підвищується рівень прямого білірубіна:
71. Які із лабораторних показників характерні для вродженого гепатиту?
72. Яке положення щодо атрезії жовчних шляхів є невірним?
73. Який препарат є індуктором ферментів печінки?
74. Яке положення відносно фізіологічної жовтяниці немовлят є невірним?
75. Для якого захворювання характерна поява жовтяниці в першу добу життя?
76. Факторами, які призводять до розвитку сепсису немовляти, є всі нижче перераховані, крім:
77. Назвіть найбільш часте первинне вогнище при сепсисі у немовлят:
78. Укажіть, з чим найбільш часто приходиться диференціювати гнійний мастит немовлят?
79. Основними клінічними ознаками остеомієліту у немовлят є всі перераховані, крім:
80. Яка Ваша тактика ведення хворого з флегмоною новонароджених?
81. Яка флора частіше висівається зі спинно-мозкової рідини при гнійному менінгіті немовлят?
82. Що не характерно для некротичної флегмони немовлят?
83. Укажіть, що не входить у рекомендації з профілактики гнійно-запальних захворювань новонароджених дітей?
84. Що з нижче перерахованого не належить до факторів ризику ураження ЦНС у новонароджених дітей?
85. Що з перерахованого не може бути причиною зригування і блювоти у новонароджених дітей?
86. Яке дослідження необхідне як першочергове при синдромі блювоти в періоді новонародженості?
87. При якому з перерахованих захворювань характерна домішка жовчі в блювотних масах?
88. Яке захворювання варто запідозрити у дівчинки періоду новонародженості із синдромом блювоти та ексикозу, у якої збільшений клітор і великі статеві губи?
89. Причинами судом у немовлят може бути наступна патологія, крім:
90. Для якого захворювання характерний симптом "метелика"?
91. Які зміни з боку лейкоцитарної формули характерні для дифузних захворювань сполучної тканини?
92. Які показники ШОЕ характеризують II ступінь активності ревматичного процесу?
93. Які антибактеріальні препарати є препаратами вибору при загостренні вогнища стрептококової інфекції?
94. Які антибіотики варто застосовувати для вторинної профілактики ревматизму?
95. При якому з перерахованих захворювань розвивається "пташине" обличчя?
96. Для якого з перерахованих захворювань найбільш характерний розвиток остеопорозу?
97. При якому з перерахованих захворювань можуть формуватися мікрогрануломи в тканині головного мозку?
98. При якому з перерахованих захворювань може швидко розвиватися судинна пневмонія?
99. При якому з перерахованих захворювань рано приєднується коронарна недостатність?
100. При якому з перерахованих захворювань можлива кишкова кровотеча?
101. Провідне значення для діагнозу нодозного поліартеріїту мають такі синдроми, крім:
102. Укажіть дозу (в одиницях) біциліну-5 при вторинній профілактиці ревматизму для школярів?
103. При якому з перерахованих захворювань частіше розвивається стійке ураження суглобів?
104. Для якої з перерахованих нозологічних форм найбільш характерний розвиток анемії?
105. При якому захворюванні виявляється позитивний симптом Черні?
106. Для якого захворювання характерно зниження м'язового тонусу?
107. Для якого захворювання найбільш характерні підйоми температури без ознобу?
108. При якому захворюванні частіше розвивається стоматит?
109. Для наступних захворювань з дифузним ураженням сполучної тканини характерний розвиток кахексії, крім:
110. Для якого захворювання характерні церебральні судинні кризи?
111. При якому захворюванні частіше розвивається дистальна гангрена?
112. Для якого захворювання характерне формування "пташиної лапки"?
113. При якому захворюванні виникає симптом Гордона?
114. При якому з перерахованих захворювань може розвитися синдром бронхіальної астми?
115. При якому захворюванні може розвитися поліневрит?
116. Диференційний діагноз нодозного поліартеріїту проводиться з такими захворюваннями, крім:
117. Для якого захворювання з групи дифузних хвороб сполучної тканини найбільш характерне ураження очей?
118. До числа нестероїдних протизапальних препаратів відносяться такі, крім:
119. До числа цитостатичних імунодепресивних препаратів при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту відносяться такі, крім:
120. При якому з наведених захворювань найчастіше розвивається куляста дефігурація колінних суглобів?
121. Патогенетична медикаментозна терапія ювенільного ревматоїдного артриту включає такі препарати, крім:
122. У етіології ревматизму провідне значення належить одному з наступних факторів:
123. При якому з перерахованих захворювань формується веретеноподібна дефігурація суглобів?
124. При якому з перерахованих захворювань формується паннус?
125. При якому з захворювань відбувається руйнування суглобового хряща?
126. Для якого з перерахованих захворювань найбільш характерний остеопороз?
127. Для якого із захворювань найбільш характерно ураження шийного відділу хребта
128. При якому захворюванні може виникати гемартроз?
129. Для якого захворювання з групи дифузних хвороб сполучної тканини характерна ранкова скутість суглобів?
130. При якому захворюванні в крові частіше виявляється ревматоїдний фактор?
131. У групу "базисних" препаратів при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту входять наступні, крім:
132. Найбільш часто занедужують на ревматоїдний артрит діти у віці:
133. При якій патології найбільш часто виявляються вовчакові клітини в крові?
134. При якій патології частіше розвивається катаракта?
135. При якій патології частіше виникають некрози м'яких тканин?
136. При якій патології розвивається різка м'язова слабкість?
137. При якій патології розвиваються ущільнення м'язів тістуватої консистенції ?
138. При якій патології може розвитися кальциноз м'язів?
139. При якому з дифузних захворювань сполучної тканини найбільш часто розвивається синдром Рейно?
140. До числа великих діагностичних критеріїв ревматоїдного артриту у дітей відносяться наступні, крім:
141. Для якого захворювання характерне формування типових Ашоф-Талалаєвських гранулом?
142. Для якого з захворювань характерне підвищення титрів антистрептолізину-О, антистрептогіалуронідази, антистрептокінази?
143. При якому захворюванні відзначається порушення координації рухів?
144. Для якого захворювання характерно раннє ураження клапанного апарату серця?
145. При якому захворюванні суглобовий синдром нагадує ревматичний поліартрит?
146. При якій патології найбільше часто уражається кульшовий суглоб?
147. Якому з нестероїдних протизапальних препаратів варто віддати перевагу при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту?
148. Хворим в активній фазі ревматизму при непереносимості препаратів пеніцилінового ряду доцільно призначати наступні препарати, крім:
149. Укажіть дозу преднізолону для комплексної терапії ревматизму III ступеня активності процесу:
150. Формуванню "легеневого" серця сприяє ряд захворювань, крім одного з перерахованих:
151. "Спортивне серце" включає ряд ознак, крім :
152. Для тетради Фалло характерні наступні ознаки, крім:
153. Яка тактика дільничного педіатра до ведення хворого з підозрою на уроджену ваду розвитку серця?
154. Укажіть місце найкращого вислуховування систолічного шуму при дефекті міжпередсердної перетинки:
155. Яке дослідження допомагає уточнити діагноз фіброеластозу ендокарду?
156. Для фіброеластозу ендокарду характерні наступні клінічні прояви, за винятком:
157. Яка тактика ведення хворого з гострим перебігом фіброеластозу в умовах поліклініки?
158. До додаткових діагностичних ознак ревматизму Киселя-Джонса-Нестерова відносяться наступні, крім:
159. Недостатність мітрального клапану характеризують наступні ознаки, крім:
160. Для мітрального стенозу характерні наступні ознаки, крім:
161. Для аортальної недостатності характерні наступні ознаки, крім:
162. Диференційна діагностика вегетативної дисфункції проводиться поміж таких захворювань, крім:
163. До заходів первинної профілактики ревматизму відносяться наступні, крім:
164. "Основні клінічні прояви системного червоного вовчака наступні, крім:
165. Для ревматоїдного артриту характерні наступні клінічні прояви, за винятком:
166. Укажіть захворювання, що найбільш часто передує початку ревматичного процесу:
167. Які антибактеріальні препарати показані в початковому періоді ревматичного процесу?
168. Який із серцевих глікозидів кращий у клініці раннього віку для швидкої дігіталізації?
169. При якій ваді серця виникає "ритм перепела"?
170. Для "легеневого" серця характерні наступні ознаки, крім:
171. Для функціональних кардіопатій характерні наступні ознаки, за винятком:
172. При шлуночкових екстрасистоліях показані наступні препарати, крім :
173. Для гострої лівошлуночкової недостатності характерні наступні симптоми, крім:
174. При гострій серцевій недостатності застосовується ряд препаратів, за винятком:
175. Ряд уроджених вад серця проходить з ціанозом, крім:
176. До симптомів насичення серцевими глікозидами відносяться наступні, за винятком:
177. Для хореї характерні наступні симптоми, за винятком:
178. Синдром "легеневого" серця розвивається при наступних захворюваннях, за винятком:
179. Гіпертрофія міокарду лівого шлуночка розвивається при наступних патологічних станах, за винятком:
180. Яким показником ЕКГ характеризується скорочувальна здатність міокарда:
181. До зниження вольтажу зубців ЕКГ ведуть наступні захворювання, крім:
182. Які процеси реєструються за допомогою ЕКГ?
183. Укажіть нормальні величини інтервалу P-Q для дітей шкільного віку:
184. Зміни якого інтервалу відображають дихальну аритмію?
185. Про гіпертрофію якого відділу серця свідчить підвищення вольтажу зубця Р на ЕКГ?
186. Які показники гемоглобіну є нормальними у доношених дітей перших 2 днів життя:
187. Які показники еритроцитів є нормальними для доношених дітей перших 2 днів життя?
188. Нормальні величини максимальної осмотичної стійкості еритроцитів:
189. Нормальні величини мінімальної осмотичної стійкості еритроцитів:
190. Які величини гематокриту є нормальними у дітей від 1 року до 15 років?
191. Яка кількість нейтрофілів у периферійній крові у дитини 1,5 років відповідає віковим нормативам?
192. Що дозволяє визначити пряма проба Кумбса?
193. Яка відносна кількість лімфоцитів у периферійній крові у дитини 5 років відповідає віковим нормативам?
194. Нормальні величини вмісту тромбоцитів у периферійній крові у дітей:
195. Нижня межа нормального вмісту гемоглобіну у крові у дітей старше 5 років:
196. Нормальні величини вмісту ретикулоцитів у периферійній крові дітей:
197. Нижня межа нормального вмісту еритроцитів у дітей 5 років і більше:
198. Терміни II фізіологічного перехрестя відсоткового вмісту лімфоцитів і нейтрофілів у крові дитини:
199. Нижня межа нормального вмісту еритроцитів у крові дітей до 5 років:
200. Нижня межа нормальних величин гемоглобіну в крові дітей до 5 років:
201. Які анемії супроводжуються мегалобластним типом кровотворення?
202. Наступні симптоми можуть супроводжувати залізодефіцитну анемію у дітей, крім:
203. Загальна тривалість лікування пероральними препаратами заліза при залізодефіцитній анемії коливається від:
204. Які показники сироваткового заліза відповідають встановленим нормам?
205. Яка з перерахованих нижче анемій за механізмом розвитку найбільш часто зустрічається у дітей?
206. Аліментарна анемія може бути результатом дефіциту кожного з наступних речовин, крім:
207. Стосовно залізодефіцитної анемії кожне з наступних положень вірне, крім:
208. Який з показників гемограми не є ознакою залізодефіцитної анемії?
209. Наступні продукти містять залізо у високій концентрації, крім:
210. У якому віці варто очікувати розвиток набутої фолієво-дефіцитної анемії у недоношених дітей?
211. Найважливішим заходом щодо профілактики залізодефіцитної анемії у дітей є:
212. Для хворого гострою гемолітичною анемією характерні наступні ознаки, крім:
213. Яка ознака є головним діагностичним критерієм залізодефіцитної анемії: 2131,25"Зниження рівню гемоглобіну в одиниці об'єму крові
214. Дані, які характерні для хворого з вродженою гемолітичною анемією, такі, крім:
215. Наступні лікарські препарати можуть викликати гемоліз еритроцитів, які мають дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, крім:
216. Яка Ваша тактика ведення хворого гемолітичною анемією в амбулаторних умовах?
217. Наступні клінічні ознаки характеризують гемолітичну анемію в період кризу, крім:
218. Яка анемія супроводжується високим ретикулоцитозом:
219. Можливі наступні варіанти лейкемоїдних реакцій, крім:
220. Приклади лейкемоїдної реакції моноцитарного типу, крім:
221. Максимальна тривалість лейкемоїдних реакцій при гострих респіраторних вірусних інфекціях:
222. Такі ознаки дозволяють запідозрити гострий лейкоз, крім:
223. В остаточному діагнозі лейкозу вирішальне значення має у мієлограмі: 2231,10"Наявність атипових клітин кісткового мозку
224. Головний критерій гострого лейкозу за даними гемограми:
225. Ураження яких груп лімфовузлів раніше і частіше зустрічаються у дітей при лімфогрануломатозі?
226. Для локалізованої стадії лімфогрануломатоза характерні наступні симптоми:
227. Яким методом можна діагностувати у дитини лімфогрануломатоз?
228. Який вид геморагічного діатезу часто ускладнюється нефритом?
229. Для яких захворювань характерна поява гемартрозів?
230. Для якого захворювання системи згортання крові характерні поліхромність, поліморфність, несиметричність і спонтанність виникнення геморагічного висипу?
231. Які з перерахованих ознак характерні для хворих на гемофілію?
232. Що характеризує "вологу" тробмоцитопенічну пурпуру?
233. Який препарат недоцільно використовувати при невідкладній терапії кровотечі, обумовленої тромбоцитопатією?
234. Наступні засоби можна використовувати місцево для зупинки кровотечі, крім:
235. Наступні препарати підвищують коагуляційний потенціал плазми крові, крім:
236. Укажіть препарат, який має антиагрегуючу дію:
237. Препаратом вибору при лікуванні I стадії ДВЗ-синдрому є:
238. Препаратом вибору при лікуванні II стадії ДВЗ-синдрому є:
239. Які з перерахованих методів лікування слід застосовувати при виявленні гіперплазії лімфовузлів?
240. Який з перерахованих ознак найбільш характерний для хворого на геморагічний васкуліт?
241. Який з лікарських комплексів є терапією вибору при геморагічному васкуліті?
242. Такі твердження, що стосуються геморагічного васкуліту, є правильними, крім:
243. Показаннями для призначення гепарину при геморагічному васкуліті є наступні:
244. Типи хронічних гепатитів у дітей такі, крім:
245. Етіологія хронічних гепатитів у дітей:
246. Вірусна етіологія хронічних гепатитів обумовлена:
247. Шляхи інфікування вірусом гепатиту В у дітей наступні, крім:
248. Тривалість захворювання вірусним гепатитом, що є критерієм для постановки діагнозу "хронічний гепатит":
249. Аутоімунний гепатит характеризується наступними морфологічними критеріями, крім:
250. Хронічний вірусний гепатит характеризується наступними морфологічними критеріями:
251. Синдром холестазу характеризується наступними показниками:
252. Показниками печінково-клітинної недостатності є:
253. Індикаторами синдрому цитолізу є:
254. Жовтяниця обов'язкова при таких захворюваннях у гострому періоді, крім:
255. Хронічний вірусний гепатит характеризується такими лабораторними показниками, крім:
256. Аутоімунний гепатит характеризується такими ознаками, крім:
257. Необхідне лабораторне обстеження хворого з хронічним гепатитом є таким, крім:
258. Обов'язковими ознаками аутоiмунного гепатиту є такі, крім:
259. Характерні клінічні прояви хронічного вірусного гепатиту В:
260. Вихід гострого вірусного гепатиту такий , крім:
261. Показники, що характеризують трансформацію в печінкову кому, такі, крім:
262. Яке лікування доцільно призначити при хронічному вірусному гепатиті С?
263. Препаратом вибору при аутоімунному гепатиті є:
264. Вихід гострого вірусного гепатиту наступний, крім:
265. Ускладнення вірусного гепатиту:
266. Вихід гострого вірусного гепатиту С є наступний, крім:
267. Основним етіологічним фактором легких форм вірусного гепатиту є:
268. Основним етіологічним фактором фульмінантних форм вірусних гепатитів є:
269. Дельта-інфекція характеризується:
270. Провідна гастроентерологічна патологія у дітей:
271. Морфологічні форми гастродуоденіта у дітей наступні, крім:
272. Біль при ізольованому гастриті характеризуються:
273. Біль при ізольованій поразці 12-ти - палої кишки характеризуються:
274. Найбільш часта локалізація виразкової хвороби в дітей:
275. У розвитку хвороби 12-ти - палої кишки важлива роль приділяється наступним збудникам:
276. Ускладнення виразкової хвороби 12-ти - палої кишки у дітей наступні, крім:
277. Найбільш часте ускладнення виразкової хвороби у дітей:
278. Висока кислотоутворююча функція шлунка характеризується:
279. Низька кислотоутворююча функція шлунка характеризується наступним, крім:
280. Найбільш частим ускладненням гастродуоденіту є:
281. Рефлюкс-езофагіт характеризується наступним, крім:
282. Препарати, що мають репаративні властивості, наступні, крім:
283. При гастритах використовуються наступні антацидні препарати, крім:
284. При виразковій хворобі у дітей найбільш часто використовують:
285. Для мототерапії при виразковій хворобі використовуються:
286. Провідним етіологічним фактором панкреатиту у дітей є:
287. Розвитку первинного панкреатиту в дітей сприяє усе перераховане нижче, крім:
288. Вторинний панкреатит обумовлений такими причинами, крім:
289. Найбільш частий варіант ураження підшлункової залози у дітей:
290. Больовий синдром при панкреатиті характеризується:
291. Диспептичний синдром при панкреатиті характеризується наступним, крім:
292. Клінічні прояви гострого панкреатиту такі, крім:
293. Достовірними критеріями хронічного панкреатиту є такі, крім:
294. Найбільш частий патологічний симптом при панкреатиті:
295. Найбільш інформативним критерієм при хронічному панкреатиті є:
296. Скринінгові методи визначення функціонального стану підшлункової залози наступні, крім:
297. При панкреатиті із супутньою холепатією призначають наступні препарати:
298. Необов'язковим компонентом терапії гострого панкреатиту є:
299. Методи визначення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози наступні, крім:
300. Основні ланки патогенезу холепатій наступні, крім:
301. Органічні захворювання жовчовивідних шляхів такі, крім:
302. Больовий синдром при холепатіях характеризується:
303. Дискинезії жовчовивідних шляхів і жовчного міхура характеризуються наступним, крім:
304. Лабораторні показники, що підтверджують діагноз холецистохолангіта:
305. Препарат, що має холеретичний ефект:
306. Препарат,який має холекінетичний ефект:
307. Методи лікування гіпотонічної форми дискінезії жовчного міхура наступні, крім:
308. Методи лікування гіпертонічної форми дискінезії жовчного міхура наступні, крім:
309. У розвитку неспецифічного виразкового коліту провідна роль належить:
310. Наявність крові у випорожненнях вимагають проведення диференційного діагнозу з наступними захворюваннями, крім:
311. Основним методом діагностики неспецифічного виразкового ентероколіту є:
312. Характер стільця при неспецифічному виразковому ентероколіті характеризується наступним, крім:
313. Ускладнення при неспецифічному виразковому ентероколіті наступні, крім:
314. Перфорація виразки при неспецифічному виразковому ентероколіті характеризується наступним, крім:
315. Препаратом вибору при неспецифічному виразковому ентероколіті є:
316. Показання до призначення преднізолону при неспецифічному виразковому ентероколіті наступні, крім:
317. Доза преднізолону при неспецифічному виразковому ентероколіті:
318. Показання до призначення антибіотиків при неспецифічному виразковому ентероколіті:
319. При неспецифічному виразковому ентероколіті протипоказані наступні молочні продукти, крім:
320. Хворим при неспецифічному виразковому ентероколіті забороняють такі фрукти, крім:
321. Який ступінь бактеріурії є патологічним у дітей старше 1 року?
322. Які циліндри /поодинокі в препараті/ можуть зустрічатися в сечі здорових дітей?
323. Причинами гематурії можуть бути наступні захворювання нирок, крім:
324. Причинами гематурії можуть бути наступні урологічні захворювання, крім:
325. Співвідношення величини нічного діурезу до денного в нормі складає:
326. Стан азотовидільної функції нирок оцінюється за наступними показниками крові, за винятком:
327. Основними показаннями до екскреторної урографії у дітей є все , крім:
328. Лейкоцитурія є характерною ознакою таких захворювань, крім:
329. Комплексне дослідження при рецидивуючій дизурії включає все перераховане, крім:
330. Гіпертензійний синдром характерний для наступних ниркових захворювань, крім:
331. Якщо визначається пухлинне утворення в позаочеревинному просторі, варто провести диференційний діагноз між наступними захворюваннями, крім:
332. Після яких інфекцій, може виникати гострий гломерулонефрит?
333. Основним фактором генезу набутого гломерулонефриту є:
334. Для гострого пострептококового гломерулонефриту правильні наступні положення, крім:
335. Клінічними ознаками гострого гломерулонефриту можуть бути всі зазначені, крім:
336. Яке ускладнення гострого періоду гломерулонефриту супроводжується судомним синдромом?
337. Активність гломерулонефрита підтверджується наступними лабораторними показниками, крім:
338. Що не входить у базисну терапію гострого гломерулонефриту?
339. У дієтотерапії гострого періоду гломерулонефриту не обмежують:
340. До засобів симптоматичної терапії гострого гломерулонефриту відноситься все , крім:
341. Характерними ознаками нефротичного синдрому є все перераховане, крім:
342. Для нефротичного синдрому характерна добова протеїнурія:
343. Яке положення щодо хронічного гломерулонефриту (ХГН) є невірним?
344. Окремі форми хронічного гломерулонефриту у дітей є всі перераховані, крім:
345. Що серед перерахованих ознак не характерно для нефротичної форми хронічного гломерулонефриту?
346. Що з нижчепереліченого не характерно для гематуричної форми хронічного гломерулонефриту ?
347. При гематуричній формі хронічного гломерулонефриту не призначаються:
348. При нефротичному синдромі преднізолон призначається в дозі:
349. При курсовому лікуванні нефротичного синдрому глюкокортикостероїдами можливі такі побічні дії, крім:
350. Протипоказаннями до призначення гормональної терапії у хворих з гломерулонефритом є все перераховане, крім:
351. Який з варіантів терапії найбільш доцільний при змішаній формі хронічного гломерулонефриту ?
352. Для поліпшення мікроциркуляції при гломерулонефриті використовуються такі препарати, крім:
353. Основним шляхом інфікування при пієлонефриті у дітей є:
354. Що з перерахованого не зустрічається при пієлонефриті?
355. Яке дослідження варто застосовувати як скринінг-метод для виявлення органічної патології сечової системи при пієлонефриті?
356. Пієлонефрит від циститу відрізняє:
357. У лікуванні пієлонефрита застосовується все перераховане, крім:
358. критерії дихальної недостатності такі
359. Ознаками циститу є все , крім:
360. Причинами розвитку гострої ниркової недостатності можуть бути всі зазначені патологічні стани, крім:
361. Для гострої ниркової недостатності характерні наступні розлади гомеостазу, крім:
362. Етіологічними факторами, що передують розвитку гемолітико-уремічного синдрому, можуть бути всі перераховані, крім:
363. Гемолітико-уремічний синдром розвивається найчастіше:
364. Для гемолітико-уремічного синдрому характерно все зазначене, крім:
365. Для продромального періоду гемолітико-уремічного синдрому характерно все зазначене, крім:
366. Що є вирішальним в успіху лікування гемолітико-уремічного синдрому ?
367. Укажіть діапазон коливань питомої ваги в пробі Зимницького, що вказує на ниркову недостатність:
368. Консервативна терапія хронічного пієлонефриту передбачає все зазначене, крім:
369. Для спадкового фосфат-діабету характерно все зазначене, крім:
370. Яке твердження відносно уратних нефропатій є невірним?
371. Основними дієтичними рекомендаціями при уратній нефропатії є все зазначене, крім:
372. Основними принципами дієтотерапії гіпероксалурії є все зазначене, крім:
373. При гіпероксалурії варто рекомендувати наступні продукти, крім:
374. Клінічні симптоми дегідратації I ступеня такі, крім:
375. Клінічні прояви дегідратації такі, крім:
376. Найбільш фізіологічний метод регідратації є:
377. Найбільш доцільний розчин для оральної регідратації є:
378. Показаннями для оральної регідратації є наступні, крім:
379. Правильна тактика при відсутності позитивної динаміки на тлі оральної регідратації є:
380. Розчини для проведення інфузійної терапії з метою заміщення обсягу плазми такі, крім:
381. З метою поліпшення мікроциркуляції варто використовувати:
382. Сольові розчини для проведення інфузійної терапії є такі, крім:
383. При гiповолемічному шоці для інфузійної терапії негайно використовують такі розчини, крім:
384. Найбільш доцільна частота крапель у хвилину при інфузійній терапії на тлі дегідратації:
385. Клінічні прояви калійпенічного синдрому такі, крім:
386. Найбільш доцільні антибактеріальні препарати для лікування важкої інфекційної діареї в ранньому віці такі, крім:
387. Які із перерахованих препаратів не використовуються при лікуванні кишкової інфекції:
388. Генералізовані форми сальмонельозом інфекції є такі, крім:
389. Який вірус може бути причиною діареї?
390. Основні форми екстремальних станів при отруєннях такі, крім:
391. Для неврологічних розладів, які спостерігаються у хворих з гострими отруєннями, не характерно:
392. Більшість отрут, що потрапили в організм, піддається перетворенням в одному з зазначених органів:
393. Основний шлях виведення отрути з організму:
394. "Терапія психоневрологічних розладів при гострих отруєннях включає наступне, крім:
395. Розрізняють наступні типи протиотрут, крім:
396. Летальний кінець при отруєнні блідою поганкою настає від:
397. Характерні ознаки алкогольного отруєння наступні, крім:
398. Дія на організм неорганічних кислот характеризується наступним, крім:
399. Дія на організм органічних кислот характеризується наступним, крім:
400. Основними синдромами, які призводять до розвитку термінального стану при отруєнні фосфорорганічними сполуками, є наступні, крім:
401. Основний прояв отруєння летючими наркотиками:
402. У клінічній картині гострого отруєння барбітуратами виділено 4 основні синдроми, крім:
403. У клініці отруєння саліцилатами відзначаються наступні симптоми, крім:
404. Симптоми отруєння серцевими глікозидами наступні, крім:
405. Тепловий удар можливий у наступних ситуаціях, крім:
406. Клінічні симптоми, обумовлені перегріванням, наступні, крім:
407. Лікувальні заходи при гіпертермічному синдромі наступні, крім:
408. Основними факторами, які обумовлюють ступінь опіку, є наступні, крім:
409. Основним проявом важкості опіку є:
410. Перша догоспітальна допомога при опіку:
411. У комплекс лікувальних заходів при опіках включається наступне, крім:
412. Розрізняють наступні травми головного мозку, крім:
413. Основним симптомом у клініці струсу мозку є:
414. При забитті мозку основним симптомом у клініці є:
415. Провідим в терапії травм черепа є наступне:
416. Антибіотики широкого спектра антимікробної дії такі, крім:
417. Антибактеріальні препарати, ефективні в лікуванні мікоплазменної інфекції, такі, крім:
418. Антибіотики з вираженою протистафілококовою дією такі, крім:
419. Препарати, доцільні до використання при синьогнійній інфекції такі, крім:
420. Стартовий антибіотик для лікування "домашніх" пневмоній:
421. Який з названих антибіотиків доцільніше призначити при наявності алергійної реакції на пеніцилін:
422. Препарати з токсичною дією на слуховий нерв наступні, крім:
423. Яким бактерицидним антибіотикам при лікуванні важких форм бактеріальних інфекцій слід надати перевагу:
424. Антибіотики з нефротоксичною дією такі, крім:
425. Укажіть найбільш доцільну комбінацію одночасного застосування серед представлених антибіотиків:
426. Правильна тактика при шкірній алергійній реакції на введення пеніциліну:
427. Найчастіше перші елементи висипки при коревій інфекції з'являються:
428. Що не характерно для коревого висипу?
429. Вкажіть найменший термін, через який хворий на кір стає безпечним для навколишніх:
430. Дитина може бути допущена у дитячий колектив після перенесеного неускладненого кору:
431. Ранній круп при коревій інфекції найчастіше розвивається:
432. Для лікування коревої пневмонії варто призначити:
433. Профілактика кору у вогнищі інфекції включає наступні заходи, крім:
434. Тактика лікування хворого з неускладненою формою кору:
435. У якому періоді вагітності вірус краснухи найбільше пошкоджує плід?
436. Для висипань при вітряній віспі нехарактерно:
437. Лікування неускладненої форми епідемічного паротиту включає:
438. Для менінгіту паротитної етіології характерно:
439. Нехарактерним для локалізованої форми дифтерії зіву є:
440. Для токсичної форми дифтерії характерно:
441. Який симптом не характерний для паратонзилярного абсцесу ?
442. Чутливість до дифтерії найбільш висока:
443. Найбільше часто дифтерійний міокардит розвивається:
444. Ваша тактика ведення хворого при проведення диференційного діагнозу між дифтерією зіву і паратонзилярним абсцесом:
445. При якій формі дифтерії найчастіше розвивається міокардит?
446. Яка клінічна ознака завжди спостерігається при дифтерійному полірадикулоневриті?
447. Для скарлатинозного висипу не характерне розташування:
448. Через який декретований термін дитина, яка хворіла скарлатиною, може бути допущена у дитячий садок?
449. Який термін ізоляції другої дитини в родині, якщо перша дитина хвора на скарлатину?
450. Які антибактерійні препарати доцільно призначити хворому на скарлатину?
451. Яке ускладнення не характерне для скарлатини на другому тижні захворювання?
452. До якого з перерахованих інфекційних захворювань діти перших місяців життя високо чутливі?
453. Ваша тактика при апное, яке розвинулося в період кашлевого нападу у дитини з кашлюком?
454. Який антибіотик доцільно застосовувати у дитини 1-го року життя, хворої на кашлюк ?
455. Яке лікування доцільно призначити при паракашлюці ?
456. На який термін ізолюють хворого кашлюком ?
457. Що не характерно для інфекційного мононуклеозу?
458. Що з перерахованого не характерно для ентеровірусного захворювання?
459. Що характерно для менінгококової висипу ?
460. Який антибіотик застосовують при менінгококцемії, ускладненій інфекційно-токсичним шоком?
461. Для синдрому Уотерхауза-Фрідериксена характерно все перераховане, крім:
462. Які діти не входять у групу підвищеного ризику по захворюванню на туберкульоз?
463. Що з перерахованого не характерно для поствакцинальної алергії після БЦЖ-вакцинації ?
464. Що з перерахованого не характерно для інфекційної туберкульозної алергії?
465. Що не характерно для туберкульозної інтоксикації?
466. У структурі захворюваності на туберкульоз легень у дітей провідне місце займає:
467. Нормальними проявами місцевої реакції при вакцинації БЦЖ-вакцинації є все перераховане, крім:
468. Можливими ускладненнями вакцинації БЦЖ-вакцинації є все зазначене, крім:
469. Типовим розташуванням поствакцинального /БЦЖ/ лімфаденіту є:
470. Яка ознака не характерна для туберкульозного менінгіту?
471. Що не характерно для спинно-мозкової рідини при туберкульозному менінгіті?
472. До неспецифічних реакцій центральної нервової системи можна віднести все перераховане, крім:
473. Укажіть найбільш часту форму енцефалічних реакцій у дітей раннього віку:
474. Для енцефалічної реакції характерно все перераховане, крім:
475. Результатом важкої енцефалічної реакції може бути все перераховане, крім:
476. Який препарат має найбільш виражений пригноблюючий вплив на дихальний центр?
477. Найчастіше хворіють на гнійний менінгіт діти віком:
478. Для менінгеального синдрому характерно все перераховане, крім:
479. Що з перерахованого не характерно для гнійного менінгіту у дітей першого року життя?
480. Найбільш частим збудником гнійного менінгіту є:
481. Який шлях поширення інфекції не характерний для первинного гнійного менінгіту?
482. Яке ускладнення найбільш характерне для гнійного менінгіту стафілококової етіології?
483. Який нерв найчастіше уражається при менінгококовому менінгіті?
484. Менінгіт якої етіології має тенденцію до рецидивування:
485. Укажіть добову дозу пеніциліну для лікування менінгококового менінгіту у дітей перших 3 місяців життя:
486. Добовою дозою пеніциліну для лікування менінгококового менінгіту у дітей після 6 місяців життя є:
487. Укажіть кратність введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінгіту менінгококової етіології у дітей старшого віку:
488. Коли при лікуванні гнійного менінгіту неменінгококової етіології можна відмінити призначення антибіотикiв?
489. Який антибіотик цефалоспоринового ряду найменш ефективний при лікуванні гнійних менінгітів?
490. Для туберкульозного менінгіту характерно все перераховане, крім:
491. Для продромального періоду при туберкульозному менінгіті характерні всі перераховані симптоми, крім:
492. Укажіть типовий термін розвитку енцефаліту при кору:
493. Клінічні симптоми енцефаліту при вітряній віспі можуть з'явитися:
494. Нормальний рівень глікемії натщесерце складає /ортотолуідіновий метод/:
495. Ризик захворювання діабетом дитини, у якої обидва батьки хворі на діабет складає:
496. Провакувати розвиток цукрового діабету можуть усі перераховані фактори, крім:
497. Для цукрового діабету нехарактерно:
498. У дітей частіше зустрічається:
499. Гіперглікемія характерна при всіх перерахованих ендокринних захворюваннях, крім:
500. Лікування цукрового діабету включає все перераховане, крім:
501. Ускладненнями цукрового діабету є всі перераховане, крім:
502. Для гіперкетонемічної коми нехарактерно:
503. Ускладненнями інсулінотерапії є все перераховане, крім:
504. Причиною розвитку вродженого гіпотиреозу може бути все перераховане, крім:
505. До ранніх проявів гіпотиреозу не відноситься:
506. Що з перерахованого нехарактерно для гіпотиреозу?
507. Для тиреотоксикозу у дітей нехарактерно:
508. Для функціональної недостатності кори наднирників нехарактерно:
509. Серед форм адрено-генітального синдрому найчастіше у дівчаток зустрічається:
510. Немовля з набряками кистей і стоп викликають підозру на:
511. Для гіпофізарного нанізму характерно все перераховане, крім:
512. У клініці хвороби Іценка-Кушинга нехарактерно:
513. Для другого ступеня ожиріння надлишок ваги складає:
514. Для якого захворювання артеріальна гіпертензія є основним симптомом?
515. Основним лабораторним методом діагностики феохромоцитоми є:
516. При якому захворюванні підвищене виділення із сечею 17-оксикортикостероїдів?
517. Перераховані функції макрофага вірні, за винятком:
518. Серед імунокомпетентних клітин відзначте зрілий імуноцит:
519. Відзначте імунологічні тести II рівня ( тобто диференціації ушкодженої ланки, оцінки функціональної активності ):
520. Серед імунологічних тестів відзначте тести першого рівня:
521. Вірні положення такі, за винятком:
522. Наступні положення вірні, за винятком:
523. Оцінка скарифікаційних алергійних проб негайного типу вірна, за винятком:
524. Показанням до призначення преднізолону при бронхіальній астмі є все перераховане, за винятком:
525. Оцінка внутрішньошкірних проб сповільненого типу вірна, за винятком:
526. Оцінка внутрішньошкірних проб негайного типу вірна, за винятком:
527. Наступні положення вірні, за винятком:
528. Шляхом зараження легеневим аспергільозом є:
529. Клінічно алергійний риносинусит як правило проявляється:
530. Характерним для важкого приступу бронхіальної астми у дітей є все перераховане, крім:
531. Муковісцидоз діагностується у немовлят при наявності таких симптомів, крім:
532. Для муковісцидоза вірні наступні положення, крім:
533. Показанням до призначення преднізолону при бронхіальній астмі у дітей ,як правило, є все перераховане, за винятком:
534. Гострий обструктивний бронхіт у дітей грудного віку характеризується зазначеними симптомами, крім:
535. Рентгенологічними ознаками бронхіоліта є такі, крім:
536. Для клінічної картини бронхіоліту характерно:
537. Показаннями до призначення антибіотиків при бронхіоліті є все наведене , крім:
538. У приступному періоді бронхіальної астми в периферійній крові відзначається:
539. Синдром задишки у дітей першого року життя потребує диференційного діагнозу з :
540. Інтал при бронхіальній астмі у дітей призначається за таких умов:
541. Характерною рисою бронхіальної астми у дітей раннього віку є:
542. Критерії дихальної недостатності такі:
543. Для бронхіальної астми в періоді загострення характерні наступні рентгенологічні зміни:
544. До провідних патогенетичних механізмів бронхіальної астми належить все зазначене, за винятком:
545. Рентгенологічні ознаки сегментарного ателектазу такі, крім:
546. Астматична триада розвивається в наслідок:
547. У хворих, що мають ІgЕ-опосредковану алергію на саліцилати, основними симптомами є наступні, за винятком:
548. Ознаками атопії є все зазначене, крім:
549. Для астматичної триади характерно наступне, за винятком:
550. Специфічна гіпосенсибілізація викликає:
551. Назвіть терапевтично значущі добові дози еуфіліну у дітей раннього віку:
552. Основні ознаки легеневого серця такі:
553. Відзначте кліренс теофіліну у дітей раннього віку:
554. Найбільш частою причиною харчової алергії у дітей першого року життя є:
555. Імунологічні показники, що характеризують імунопатологічну реакцію негайного типу:
556. Коробковий відтінок перкуторного звуку виявляється в таких випадках, крім:
557. Який параметр функції зовнішнього дихання є найбільш інформативним при бронхіальній астмі тяжкого перебігу в періоді ремісії ?
558. На клітинний імунітет впливають наступні препарати, за винятком:
559. Укажіть нормальну кількість клітин десквамованого епітелію на 100 полів зору у хворих, що не мають інфекційного бронхолегеневого процесу:
560. Який наркоз протипоказаний у хворих на бронхіальну астму в разі потреби операції і при відсутності індивідуальної непереносності?
561. Відзначте серед названих бронхолітиків тільки інгібітори фосфодіестерази:
562. Найбільш інформативними симптомами обструктивного бронхіту є такі, крім:
563. Критеріями рецидивуючого бронхіту є такі, крім
564. Причиною ателектазу легені може бути::
565. Серед різних комбінацій бронхолітиків відзначте тільки симпатоміметики селективної дії:
566. Для дітей раннього віку найбільш характерні:
567. Який з перерахованих антигістамінних препаратів не спричиняє нейроплегійної дії?
568. Препарати, що стимулюють кортикостероїдну функцію надниркових залоз є:
569. Наявність прихованого бронхоспазму дозволяє установити фармакологічний тест із наступними препаратами:
570. Механізмами розвитку неімунної бронхіальної астми є:
571. Абсолютними показаннями для діагностичної бронхоскопії є :
572. Які прояви алергії найчастіші при токсокарозі?
573. Діагноз муковісцидозу підтверджують наступні показники, за винятком:
574. Для поліпшення реологічних властивостей крові і мікроциркуляції при лікуванні гострої пневмонії доцільно використовувати наступні препарати, за винятком:
575. Можливі ускладнення пневмонії з боку серцево-судинної системи наступні, за винятком:
576. Який з перерахованих вірусів може викликати облітеруючий бронхіоліт?
577. Що не притаманно для муковісцидозу?
578. Найбільш частими збудниками гострого обструктивного бронхіту у дітей є:
579. Для муковісцидозу не є характерним:
580. Основними формами пневмонії є наступні, за винятком:
581. Найбільш характерні синдроми для грипу наступні, за винятком:
582. Для парагрипу найбільш характерні наступні синдроми:
583. Для сегментарної пневмонії характерні наступні симптоми, за винятком:
584. Для яких вірусних інфекцій характерна гіпертермія?
585. Який вірус є збудником бронхіоліта?
586. Ефект інтала залежить від:
587. При астматичній тріаді не потрібно вживати наступні препарати, за винятком:
588. Механізм дії інталу наступний, за винятком:
589. Симпатоміметики селективної і короткої дії наступні, за винятком:
590. Для бронхіальної астми характерні наступні симптоми, за винятком:
591. Правильне лікування при спадковому ангіоневротичному набряку наступне:
592. Легкий перебіг алергічної реакції на ужалення комахами має такі прояви, за винятком:
593. Характерними ознаками хвороби Брутона є наступні, за винятком:
594. Для лімфатико-гіпопластичного діатезу характерні наступні ознаки, за винятком:
595. Для лімфатико-гіпопластичного діатезу характерні наступні клінічні риси, за винятком:
596. Для лімфатико-гіпопластичному діатезу характерні все перераховане, за винятком:
597. Для синдрому Луї-Бар характерні такі ознаки, за винятком:
598. Основні захисні механізми бронхів наступні, за винятком:
599. Неспецифічні фактори захисту бронхолегеневого апарату наступні, за винятком:
600. Основні імунологічні порушення при ексудативно-катаральному діатезі наступні:
601. Для нервово-артритичного діатезу характерні наступні клінічні синдроми, за винятком:
602. Для нервово-артритичного діатезу характерні наступні положення, за винятком:
603. При якому захворюванні хворі не підлягають диспансерному спостереженню?
604. Механізмами медикаментозної алергії є все перераховане, крім:
605. Найбільш характерними ознаками аденовірусної інфекції є перераховані, крім:
606. Який тип вентиляційних порушень характерний для муковісцидозу?
607. Найбільш частою причиною бронхообструктивного синдрому у дітей першого року життя є:
608. Диференціальний діагноз задишки у хворого першого року життя включає:
609. Найбільш частий збудник "вуличних" пневмоній?
610. Укорочення перкуторного звуку відзначається при наступних захворюваннях, за винятком:
611. Який характер задишки при пневмонії?
612. Як можна оцінити наступні показники функції зовнішнього дихання у дитини підліткового віку: частота дихання (ЧД) -20, життєва ємкість легень (ЖЄЛ) -87%, об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ 1) -89%, максимальна вентиляція легень (МВЛ) -92%
613. Яка група алергенів має найбільше значення в патогенезі бронхіальної астми у дітей?
614. Який вид ускладнень частіше спостерігається при деструктивній стафілококовій деструкції легень?
615. Найефективнішим методом лікування бронхоектазії є:
616. Який плеврит найменш характерний для пневмококової пневмонії?
617. Для мікоплазменної пневмонії характерні наступні положення, за винятком:
618. Для легіонельозної інфекції характерні наступні симптоми, за винятком:
619. Для грибкової пневмонії характерні наступні положення, за винятком:
620. Для кулеподібної пневмонії характерні наступні симптоми, за винятком:
621. У якому віці спостерігається найбільша захворюваність на гостру пневмонію?
622. Найбільш частий збудник інтерстиціальної пневмонії:
623. Для синдрому Мак-Леода характерно наступне, за винятком:
624. Для алергійного бронхіту характерні наступні положення, за винятком:
625. Для полінозу характерні наступні положення, за винятком:
626. Клінічні і рентгенологічні ознаки ексудативного плевриту наступні, за винятком:
627. Клініко-рентгенологічні ознаки пневмотораксу наступні, за винятком:
628. Для бронхіальної астми в періоді загострення характерні наступні рентгенологічні зміни:
629. Показанням для введення бікарбонату натрію при пневмонії є:
630. Для пневмонії, викликаної Pseudomonas aeruginosa, вірні наступні положення, за винятком:
631. Для синдрому Аерза характерні наступні положення:
632. Визначите класичну тріаду Картагенера:
633. Для синдрому Хаммена-Річа характерні наступні положення, за винятком:
634. Який глюкокортикостероїд найбільше знижує тонус м'язів?
635. Для хронічного бронхіту характерні наступні положення, за винятком:
636. Для ідіопатичного гемосидерозу легень характерні наступні положення, за винятком:
637. При лікуванні анафілактичного шоку призначають наступне, за винятком:
638. Антибіотики при лікуванні грамнегативних пневмоній наступні, за винятком:
639. Інформативні критерії бронхіоліту наступні, за винятком:
640. Наступні антигістамінні засоби мають антисеротоніновий ефект, за винятком:
641. Антибіотики, що впливають на мікоплазму, наступні, за винятком:
642. Характер кашлю при муковісцидозі:
643. Основним механізмом бронхіту є:
644. Тривалість диспансерного спостереження дитини раннього віку, яка перенесла гостру пневмонію:
645. Характернішим симптомом кишкового синдрому у новонароджених з міковісцидозом є:
646. Рентгенологічні ознаки вогнищевої пневмонії наступні:
647. Єдино правильна тактика ведення хворого на гнійний плеврит полягає в:
648. Частота дихання у дітей 5 років /за 1 хв./:
649. Імунопатологічною реакцією якого типу за Gell і Coombs є анафілактичний шок?
650. Який тип імунопатологічної реакції за Gell і Coombs характерний для контактного дерматиту?
651. Неімунологічну де грануляцію мастоцитів викликають наступні агенти, за винятком:
652. Яка симптоматика найчастіше спостерігається при сироватковій хворобі?
653. Характерні риси синдрому Хаммена-Річа такі, за винятком:
654. Характерні риси ідіопатичного гемосидерозу такі, за винятком:
655. Характерні риси муковісцидозу такі, за винятком:
656. Диференційну діагностику сироваткової хвороби проводять з наступними захворюваннями:
657. Для сироваткової хвороби характерні такі зміни лабораторних показників, за винятком:
658. Для набряку Квінке характерні такі ознаки, за винятком:
659. Комплексна терапія сироваткової хвороби включає ряд препаратів , крім:
660. Що з перерахованого може стати причиною помилково-негативних серологічних реакцій при алергійному бронхолегеневому аспергільозі?
661. Основний терапевтичний комплекс при сироватковій хворобі середньої тяжкості включає :
662. Який тип імунопатологічних реакцій за Gell і Coombs частіше зустрічається при гематологічних реакціях медикаментозної алергії?
663. Який тип імунопатологічних реакцій за Gеll і Coombs типовий для сироваткової хвороби?
664. Мастоцити мають рецептори до:
665. Які області легень найчастіше ушкоджуються при алергійному бронхолегеневому аспергільозі:
666. Гостра респіраторна вірусна інфекція вимагає призначення наступних препаратів, за винятком:
667. Відзначте неправильне твердження:
668. Механізми дихальної недостатності при гострій пневмонії наступні:
669. Для асфіктичного синдрому у хворих на бронхіальну астму характерне все наступне, за винятком:
670. При дихальній недостатності III ступеня спостерігається все, крім:
671. Для пневмоній, викликаних грам-негативною флорою, характерні наступні риси, за винятком:
672. Рентгенологічними ознаками порушення бронхіальної прохідності є такі, крім:
673. Для алергійного ринусинусита з перерахованого характерно:
674. Для пароксизмів алергійного трахеїту характерно все перераховане, крім:
675. "Для гострого алергійного ларингіту II ступеня характерно все перераховане, крім:
676. Для екзогенного алергійного альвеоліту характерно:
677. При якому алергійному ураженні легень стан дитини найчастіше залишається задовільним:
678. Для алергійного бронхіту характерно все перераховане, крім:
679. Для алергійних ринусинуситів характерні такі риноскопічні риси, крім:
680. Найбільш ефективним лікуванням полінозу у вигляді алергійного риносинуситу є:
681. Серед яких контингентів дітей відзначається найменший рівень захворюваності на алергійні хвороби?
682. До факторів, що сприяють сенсибілізації плоду, належить все перераховане, крім:
683. Патогенетичні механізми бронхіальної астми включають:
684. Зниження функціональної активності яких адренорецепторів призводить до формування бронхіальної астми?
685. Для клініко-лабораторних критеріїв бронхіальної астми належить:
686. Для приступу бронхіальної астми характерно все, крім:
687. Причинами формування астматичного статусу є все перераховане, крім:
688. Рентгенологічні ознаки гострої емфіземи легень включають:
689. Напрямки лікувальних заходів при астматичному статусі наступні, крім:
690. Вкажіть серед наведених препаратів селективний (2-агоніст з найменшою побічною дією?
691. Який препарат відноситься до М-холінолітиків?
692. Вибіркову дію на бета2-адренорецептори мають усі перераховані препарати, крім:
693. Який головний побічний ефект при тривалому лікуванні антигістамінними препаратами ІІ покоління ?:
694. Показанням до парентерального призначення глюкокортикостероїдів є все перераховане, крім:
695. Поліноз викликається:
696. Для полінозу характерна сезонність:
697. Клінічні ознаки полінозу:
698. Необхідні умови виникнення алергійного захворювання, викликаного пилком такі, за винятком:
699. Специфічна особливість поліноза:
700. Нетипові клінічні варіанти перебігу полінозу такі, за винятком:
701. Головними недоліками антигістамінних препаратів І покоління є такі, за винятком:
702. Критерії діагностики полінозу наступні, крім:
703. У розвитку бронхіальної астми відіграє роль дефект:
704. Основні причини, що обумовлюють зростання захворюваності на бронхіальну астму:
705. Шляхом проникнення астмогенів в організм є:
706. До групи неінфекційних алергенів, що викликають бронхіальну астму, відносять:
707. До інфекційних алергенів, що викликають бронхіальну астму у дітей, відносяться наступні:
708. Причини, що обумовлюють ядуху:
709. У патогенезі бронхіальної астми мають значення:
710. До факторів ризику розвитку бронхіальної астми відносяться наступні:
711. Яке з представлених положень про фізіологію імунної системи невірне?
712. Які клітини периферійної крові здатні до бластної трансформації і розподілу під впливом антигенного стимулу?
713. Відзначте неправильне висловлення про фізичні властивості різних імуноглобулінів:
714. Перераховані гуморальні фактори визначають стан місцевого імунітету, крім:
715. Мінімальний рівень IgG встановлюється:
716. Нижня межа нормальних величин IgM у сироватці крові дітей у віці старше 3 років становить:
717. Нижня межа нормальних величин сироваткового IgА у дітей старше 3 років становить:
718. Нижня межа нормальних величин IgG у сироватці крові дітей старше 3 років:
719. У якому віці синтез секреторного IgА досягає рівня дорослої людини?
720. Відзначте невірне положення:
721. Відзначте правильне висловлення:
722. Відзначте неправильне висловлення:
723. Відзначте неправильне висловлення:
724. Антитілам притаманні наступні властивості, крім:
725. Відзначте найбільш правильне і повне визначення алергії:
726. Яка група серед наведених медикаментів належить до антигістамінних препаратів ІІІ покоління:
727. Що із наведеного не характерно для синдрому Джоба :
728. Відзначте неправильне твердження щодо синдрому гіперімуноглобулінемії Е :
729. Який тип імунопатологічних реакцій характерний для контактного дерматиту:
730. Стосовно гіперчутливості імунокомплексного типу характерні наступні твердження, крім:
731. Для реакцій гіперчутливості сповільненого типу (ГСТ) характерно наступне, за винятком:
732. Відзначте неправильне твердження про патогенетичний механізми полінозів:
733. Імунологічні показники, що характеризують імунопатологічну реакцію негайного типу наступні:
734. Характерні риси імунопатологічної реакції цитотоксичного типу наступні, крім:
735. Перераховані ознаки є характерними для первинного клітинного імунодефіциту, крім:
736. Характерними рисами гуморального імунодефіциту є наступні, крім:
737. Перераховані патологічні стани мають в основі комбінований імунодефіцит, крім:
738. Відзначте неправильне висловлення про уроджену агамаглобулінемію:
739. Причини недостатності антитіл наступні, крім:
740. Відзначте неправильне твердження:
741. Ознаки селективного імунодефіциту IgА наступні, крім:
742. Дефіцит секреторного компонента IgА характерний для наступних патологічних станів, крім:
743. Відзначте неправильне висловлення про синдром Незелофа:
744. Про синдром Ді Джорджа усі висловлення справедливі, крім:
745. Яка ознака не характерна для швейцарського типу імунодефіциту?
746. Яка ознака не характерна для синдрому Луї-Бар?
747. Відзначте неправильне твердження про синдром Віскотта-Олдрича:
748. Яка ознака не характерна для синдрому Гуда?
749. Дефекти якої системи лежать в основі спадкового ангіоневротичного набряку?
750. Перераховані патологічні стани мають в основі дефіцит у системі комплементу, крім:
751. Який з перерахованих клітинних елементів крові є мішенню для ВІЛ (вірусу імунодефіциту людини)?
752. Які контингенти дітей не є групою "ризику" по розвитку ВІЛ - інфекції:
753. Найбільш ймовірні шляхи передачі ВІЛ-інфекції у дітей такі, крім:
754. Головні критерії ВІЛ-інфекції такі, крім:
755. Особливості клінічних проявів ВІЛ-інфекції у дітей такі, крім:
756. Відзначте неправильне твердження:
757. Який препарат є препаратом вибору в терапії ВІЛ-інфекції?
758. Який із цитокінів є ключовим у підвищенні синтезу IgE у дітей з атопічною конституцією ?
759. Дози Т-активіну у дітей і шляхи його введення:
760. Дози тималіну з метою імуномодуляції:
761. Дози внутрішньовенних препаратів імуноглобулінів з замісною метою для лікування первинних імунодефіцитів такі:
762. Протипоказанням до призначення ін'єкцій імуноглобулінів є:
763. Дози комерційного імуноглобуліну з метою замісної терапії на етапі насичення:
764. Дози антистафілококового гама-глобуліну при лікуванні важких стафілококових захворювань наступні:
765. "Який із зазначених препаратів є найбільш ефективним у лікуванні спадкового ангіоневротичного набряку:
766. Який препарат є найбільш ефективним при спадковому ангіоневротичному набряку:
767. Який антиген коров'ячого молока має найбільші сенсибілізуючі властивості:
768. Непереносність харчових компонентів пов'язана з механізмами:
769. Який продукт з числа перерахованих найчастіше обумовлює харчову алергію:
770. Алергія до харчових продуктів проявляється найбільш часто ураженням:
771. Про алергійну реакцію на харчовий продукт може свідчити усе нижче перераховане, крім:
772. У диференційному діагнозі істинної харчової алергії і псевдоалергійної реакції на харчові продукти переважне значення має:
773. Факторами ризику сенсибілізації грудних дітей до харчових алергенів є все перераховане, крім:
774. Найбільш термолабільний білок коров'ячого молока:
775. Головнеим в лікуванні харчової алергії є призначення:
776. Найбільш оптимальною дієтою при істинній непереносимості білків коров'ячого молока в ранньому віці є:
777. Доцільною сумішшю при істинній непереносимості коров'ячого молока в харчуванні дітей раннього віку є:
778. Правильне ведення харчового щоденника передбачає все зазначене, крім:
779. Для підтвердження діагнозу харчової алергії має значення:
780. Клінічні прояви ураження шлунково-кишкового тракту при алергії до коров'ячого такі, крім:
781. Ураження шкіри при харчовій алергії такі, крім:
782. Харчові продукти з властивостями неспецифічних подразників наступні, крім:
783. Повернення до харчового раціону дитини раніше виключених продуктів можливе за таких умов, крім:
784. Найменш доцільні продукти з великим вмістом вуглеводів у харчуванні дітей із проявами харчової алергії такі, крім:
785. Найбільш доцільний сік при алергійній патології:
786. Алергія до компонентів яйця обумовлена :
787. М'ясом, яке найменш доцільне в дієті дитини з алергодерматозом, є:
788. Показання до більш пізнього введення прикорму такі, крім:
789. Олія в раціон дитини при ексудативно-катаральному діатезі вводиться у:
790. При складанні дієти дітям старшого віку в гострому періоді харчової алергії доцільно виключити наступні продукти, крім:
791. Дієтотерапію при алергодерматозі доцільно призначати разом з наступними препаратами, крім:
792. Харчовій сенсибілізації сприяють наступні фактори:
793. Наступні положення щодо термінів введення продуктів при проявах харчової алергії є правильними, крім:
794. Перевага жіночого молока перед коров'ячим полягає в наступному, крім:
795. Про неадекватне харчування дитини перших місяців життя може свідчити:
796. Біологічно цінний білок міститься у всіх перерахованих харчових продуктах, крім:
797. Збалансовані суміші такі, крім:
798. Соки, які доцільно призначати при алергійній патології такі, крім:
799. Жирні кислоти, які мають високу біологічну цінність такі, крім:
800. Наступні положення щодо призначення соків є правильними, крім:
801. Припустима доза нітратів у продуктах на 1 літр /чи кг/ за даними ВОЗ:
802. До методів специфічної алергодіагностики належать наступні, крім:
803. Оцінку скарифікаційних шкірних проб з алергеном проводять через:
804. Провокаційні тести алергодіагностики проводять:
805. Для синдрому гіперімуноглобулінемії Е характерні такі імунологічні ознаки, крім:
806. Перед проведенням шкірних алергопроб антигістаминні препарати відміняють:
807. Перед проведенням шкірних алергопроб симпатоміметики відміняють:
808. Реакція Праустниця-Кюстнера це:
809. Обов'язковою методичною умовою проведення специфічної алергодіагностики є:
810. При проведенні інгаляційних провокаційних тестів установлюється позитивна реакція, якщо коефіцієнт бронхоспазму дорівнює:
811. Що таке PNU?
812. Механізмами медикаментозної алергії є такі, крім:
813. Який шлях введення медикаментів найбільш часто і швидко призводить до сенсибілізації?
814. Ураження шкіри, як прояви медикаментозної алергії, частіше виникає у термін:
815. Нозологічні форми, при яких патогенетичний зв'язок з ліками остаточно не доведений, є наступні, крім:
816. Показаннями до застосування діагностичних шкірних проб з медикаментами є наступні, крім:
817. У хворого з контактним алергійним дерматитом на етилендіамін крему можне розвинутися реакції на:
818. До алергійних захворювань респіраторного тракту належать наступні, крім:
819. У залежності від сезону поліноз на території України найбільше часто зустрічається:
820. На відміну від бронхіальної астми, при алергійному бронхіті алергійне запалення локалізується:
821. Найбільш ефективним методом лікування поліноза вважається призначення:
822. Які риноскопічні ознаки характерні для алергійного риніту у дітей?
823. При якому типі алергійних реакцій /за класифікації Джелла і Кумбса/ ефективні блокатори Н1-рецепторів гістаміну?
824. До алергійних захворювань легень відносяться наступні, крім:
825. Про алергійний бронхолегеневий аспергілоьз необхідно думати у випадку:
826. Препаратами вибору при лікуванні бронхолегеневого аспергільозу є такі, крім:
827. До найбільш частих ознак синдрому Леффлера належать наступні, крім:
828. Діагноз гострого алергійного альвеоліту можна поставити на підставі наступних ознак, крім:
829. Який з наведених факторів є провідним у розвитку початкових (після народження дитини) етапів сенсибілізації при формуванні бронхіальної астми у дітей першого року життя ?
830. Укажіть найбільш ефективний і безпечний інгаляційний глюкокортикостероїний препарат, який доцільно використовувати для базисної терапії бронхіальної астми тяжкого перебігу у дітей раннього віку ?
831. Стосовно дозування кетотифену справедливі всі твердження, за винятком :
832. які із перерахованих харчових продуктів володіють найбільшою сенсибілізуючою дією ?
833. У якому віці найчастіше проявляється гастроінтестинальна харчова алергія ?
834. Укажіть найбільш тяжкі прояви гастроінтестинальної харчової алергії у дітей:
835. Які клінічні прояви, як правило, супроводжують симптоми анафілактичного шоку у дітей з гастроінтестинальною харчовою алергією ?
836. З якими захворюваннями із перерахованих слід диференціювати гастроінтестинальну харчову алергію у дітей ?
837. Укажіть оптимальний режим дозування налкрому для превентивного лікування гастроінтестинальної харчової алергії у дітей :
838. Укажіть оптимальний режим дозування задитену для превентивного лікування гастроінтестинальної харчової алергії у дітей віком старше 3-х років :
839. Укажіть оптимальний режим дозування задитену для превентивного лікування гастроінтестинальної харчової алергії у дітей раннього віку :
840. До рентгенологічних ознак загострення бронхіальної астми відносяться наступні, крім:
841. Передозування симпатоміметиків може привести до наступних побічних ефектів, крім:
842. Який мінімальний термін тривалості елімінаційної дієти у дитини з не переносністю білків коров'ячого молока ?:
843. Характерною фізикальною ознакою астматичного статусу є:
844. Протипоказаннями для проведення специфічної імунотерапії (СІТ) є :
845. Анафілактичний шок включає наступні клінічні прояви, за винятком:
846. Шокові реакції можуть розвитися при введенні таких препаратів крім:
847. "Мала симптоматика" у продромальному періоді анафілактичного шоку виявляється такими симптомами, за винятком:
848. Розгорнута клініка анафілактичного шоку включає наступні клінічні прояви, за винятком:
849. Після перенесеного анафілактичного шоку можуть розвитися наступні ускладнення, за винятком:
850. Диференціювати анафілактичний шок необхідно з :
851. Невідкладна терапія анафілактичного шоку включає такі заходи, за винятком:
852. При розгорнутій клініці анафілактичного шоку показане застосування таких препаратів, за винятком:
853. Біологічна дія отрути перетинчастокрилих виявляється в таких видах токсичної дії, крім:
854. II ступінь анафілактичного шоку при інсектній алергії виявляється всіма перерахованими симптомами, крім:
855. Укажіть, чим обумовлюються псевдоалергійні реакції на ужалення:
856. Псевдоалергійні реакції при ужаленні проявляються наступними симптомами, крім:
857. При тяжкій формі інсектної алергії диференційну діагностику варто проводити з такими патологічними станами, крім:
858. Укажіть найбільш часті ускладнення базисної терапії інгаляційними глюкокортикостероїдами:
859. Назвіть найбільш ефективний метод специфічної імунотерапії при інсектній алергії:
860. При анафілактичному шоці після застосування пеніциліну необхідно провести такі заходи, за винятком:
861. Причинами виникнення кропивниці і набряку Квінке можуть бути наступні фактори, за винятком:
862. Кропивниця частіше розвивається при наявності таких факторів, крім:
863. Кропивниця може супроводжуватися такими клінічними симптомами, крім:
864. Комплексна терапія гострої форми кропивниці і набряку Квінке включає такі заходи, крім:
865. При кропивниці, що обумовлена надходженням алергену через шлунково-кишковий тракт призначають все перераховане, крім:
866. У періоді реконвалесценції і ремісії при гострій кропивниці використовуються такі заходи, крім:
867. Здатністю створювати виражену сенсибілізацію володіють наступні загони комах, крім:
868. Який з наведених препаратів доцільно призначити дитині з рецидивним перебігом атопічного дерматиту з полівалентною сенсибілізацією з метою превентивної терапії ?
869. В отрутах перетинчастокрилих знаходяться є такі біологічно активні речовини, крім:
870. При сироватковій хворобі відзначаються такі зміни лабораторних показників за винятком:
871. Які з наведених антигістамінних препаратів недоцільно призначати для профілактики алергійних ускладнень при проведенні імунопрофілактики інфекційних захворювань?
872. Такі алергійні ускладнення можуть розвинутися після введення вакцини проти гепатиту В, крім:
873. Вкажіть основну відмінність анафілактоїдного шоку від класичного анафілактичного:
874. В межах якого максимального терміну можуть розвинутися алергійні ускладнення після введення вакцини проти краснухи ?
875. Наступні параметри належать до числа первинних легеневих об'ємів, за винятком:
876. Про яке захворювання слід подумати при наявності у хворого однобічного закладення носа ?
877. Обструктивні ураження легень характеризуються такими змінами функцій зовнішнього дихання, крім:
878. Життєва ємкість легень знижується при таких станах, крім:
879. Відношення яких параметрів визначає індекс Тиффно ?
880. При інгаляції якої концентрації ацетилхоліну з'являється бронхоспастична реакція у хворих на бронхіальну астму?
881. Яке мінімальне відхилення між результатами вихідного і наступного вимірів показників бронхіальної прохідності (ОФВ1 або ПОШвид) при застосуванні бронходилятаторів є позитивною пробою
882. Яка форма кривої форсованої життєвої ємності легень /ФЖЄЛ/ свідчить про погіршення прохідності дрібних дихальних шляхів і зниження еластичності легень?
883. Механіку дихання представляють наступні показники, за винятком:
884. Зниження резервного об'єму вдиху /РО вд./ відзначається при таких патологічних станів, крім:
885. Основні механізми розвитку псевдоалергійних реакцій наступні, крім:
886. Стадії псевдоалергійних реакцій наступні, крім:
887. Типові риноскопічні ознаки алергійного риніту у дітей наступні:
888. Що таке wheezing ?
889. Базисна терапія бронхіальної астми середньої важкості /2 ступінь/ наступна, крім:
890. Псевдоалергійна реакція характеризується наступними ознаками:
891. Що із перерахованого характерно для псевдоалергійної реакції :
892. Термін використання місцевих судинозвужуючих засобів (деконгестантів) у дітей не повинен перевищувати:
893. Основною причиною розвитку псевдоалергійних реакцій є:
894. Який побічний ефект може розвинутися при тривалому використанні деяких антигістамінних препаратів 11-го покоління ?:
895. Укажіть неправильні синоніми препаратів:
896. До атопічного дерматиту належать такі захворювання, крім:
897. Основними етіологічними факторами атопічного дерматиту є наступні:
898. У патогенезі атопічного дерматиту основна роль належить:
899. Дитяча екзема характеризується наступним, крім:
900. Характерна локалізація атопічного дерматиту у дітей молодшого віку:
901. Ураження шкіри при атопічному дерматиті у дітей молодшого віку характеризується наступним, крім:
902. Які препарати з наведених не бажано застосовувати для лікування алергійного риніту у дітей ?
903. Ураження шкіри при атопічному дерматиті характеризується наступним, крім:
904. Атопічний дерматит характеризується підвищенням у сироватці крові:
905. Діагностичними критеріями атопічного дерматиту є:
906. У терапії атопічного дерматиту основне місце належить:
907. Перед проведенням скарифікаційних шкірних проб на місці проведення слід відмінити топі кальні глюкокортикостероїдні препарати за :
908. Перед проведенням скарифікаційних шкірних проб слід відмінити кетотифен до постановки проб за :
909. Перед проведенням скарифікаційних шкірних проб слід відмінити антигістамінні препарати 11-го покоління до постановки проб за:
910. Злоякісні ексудативні еритродермії характеризуються:
911. 75"Відзначте помилкове твердження:
912. Правильні висловлення про "холодовий ланцюг" такі, крім:
913. Укажіть декретований термін II ревакцинації проти туберкульозу:
914. Одноразова доза БЦЖ - вакцини становить:
915. Укажіть декретований термін I ревакцинації проти туберкульозу:
916. При негативній попередній пробі Манту нормальний перебіг вакцинації БЦЖ-вакцинального процесу такий, за винятком:
917. Стандартною ділянкою для БЦЖ-вакцинації є:
918. Наступні твердження про вакцинацію БЦЖ правильні, крім:
919. До складу якого вакцинального препарату входить убита бактеріальна вакцина?
920. Наступні твердження стосовно ОПВ (оральної поліомієлітної вакцини) вірні, крім:
921. Введення у кишечник вакцини проти поліємієліту викликає створення місцевого імунітету шляхом синтезу антитіл класу:
922. Вкажуть декретований термін вакцинації проти поліємієліту:
923. Можливі ускладнення при АКДП-і АДП-вакцинації такі, за винятком:
924. Краще уникнути призначення вакцинації проти поліомієліту протягом 2 місяців від проведення наступних щеплень, за винятком:
925. Сильна місцева реакція на введення АКДП-вакцин і АДП-анатоксину характеризується такими симптомами, крім:
926. Укажіть декретований термін початку вакцинації проти дифтерії:
927. АКДП-вакцина не призначається дітям старше:
928. Укажіть декретований термін початку вакцинації проти кашлюку:
929. Дози АДП-М-анатоксину для введення дитині 8-ми років життя:
930. Після якої вакцинації можуть виникнути ускладнення з боку центральної нервової системи:
931. У які терміни після АКДП-вакцинації можуть виникнути неврологічні ускладнення у вигляді енцефалопатії?
932. Для загальної поствакцинальної реакції на введення ЖКВ (живої коревої вакцини) характерне все перераховане, крім:
933. Дози коревої вакцини:
934. У який термін після введення коревої вакцини можуть виникнути поствакцинальні ускладнення токсичного характеру?
935. Через який термін після введення ЖПВ (живої паротитної вакцини) можуть виникнути алергійні ускладнення:
936. Через який термін після введення вакцини проти краснухи можуть виникнути алергійні ускладнення:
937. Укажіть декретований термін початку вакцинації проти епідемічного паротиту:
938. Паротитна вакцина вводиться в такий спосіб, крім:
939. Інактивована вакцина проти грипу дає імунітет:
940. Через який термін після введення вакцини проти гепатиту В можуть виникнути алергійні ускладнення?
941. Через який термін після введення ЖКВ (живої коревої вакцини) можуть розвитися алергійні ускладнення?
942. Через який термін після введення АКДП-вакцини або АДП-анатоксину можуть розвитися сильна загальна реакція?
943. Антитіла мають такі властивості, окрім:
944. Які імуноглобуліни проходять через плаценту?
945. Антигени гельмінтів є самими сильними стимуляторами синтезу антитіл класу:
946. Концентрація яких класів сироваткових імуноглобулінів підвищується при гельмінтозах?
947. Яка алергійна патологія з перерахованих вимагає виключення гельмінтозу?
948. Чим найбільше обумовлений синдром бронхообструкції при тимомегалії у дітей перших років життя
949. Стосовно тимічної "астми" справедливі такі висловлювання, за винятком:
950. Який віковий інтервал є найбільш критичним по рівню гуморального імунітету:
951. При якому рівні IgA у сироватці крові можна достовірно стверджувати про наявність імунодефіциту Ig А:
952. Найбільш типовими імунологічними критеріями бронхіальної астми є такі , за винятком:
953. Головним фактором місцевого імунітету є:
954. Початок бронхіальної астми у дітей раннього віку у вигляді нападоподібного епізодичного кашлю найчастіше слід диференціювати з такими захворюваннями, крім:
955. Синдром рецидивного бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку найчастіше слід диференціювати з такими патологічними станами, крім:
956. Ускладнення бронхіальної астми у дітей раннього віку є такі, за винятком
957. Рецидивний бронхообструктивний синдром найчастіше спостерігається у клінічній картині таких варіантів уроджених вад розвитку серцево-судинної системи, крім:
958. Імунопатологічною реакцією якого типу є анафілактичний шок і атопічна форма бронхіальної астми:
959. Імунологічні показники, які характеризують імунопатологічну реакцію негайного типу (ГНТ) такі:
960. Які клінічні прояви найчастіше зустрічаються в дебюті бронхіальної астми у дітей раннього віку ?
961. Що таке гістамінопексія?
962. Які органи і системи найбільш часто пошкоджуються при імунодефіцитних станах?
963. Для пошкодження легень при клітинних первинних імунодефіцитах характерно:
964. Ускладнення бронхіальної астми такі, за винятком :
965. Рецидивний бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку слід диференціювати з такими вродженими вадами розвитку бронхолегеневої системи, крім:
966. Для ушкодження легень при гуморальному імунодефіциті найбільш характерно:
967. Неправильне висловлювання таке:
968. Перед проведенням скарифікаційних шкірних проб слід відмінити антигістамінні препарати 1-го покоління до постановки проб за:
969. Ознаки хронічного слизово-шкірного кандидозу такі, за винятком:
970. Антигени якої рослини є головним фактором провокації розвитку полінозу на півдні України ?
971. Про можливу роль яких рослин у розвитку загострення полінозу у квітні-травні слід подумати, якщо дитина мешкає у лісостеповій зоні України ?
972. Клінічні риси синдрому Чедіака-Хігасі такі, за винятком:
973. Що неправильно сказано про синдром Віскотта-Олдрича?
974. Який побічний ефект можливий при тривалому використанні деяких антигістанінних препаратів 11-го покоління ?
975. У структурі захворюваності при вторинних імунодефіцитних станах у дітей провідне місце займає:
976. Вкажіть найбільш характерні для первинних дефектів фагоцитозу процеси у легенях:
977. Причини недостатності антитіл такі, за винятком:
978. Який з наведених препаратів не має значних обмежень у використанні при лікуванні ринітів у дітей ?
979. Дефіцит секреторного ІgA характерний для таких патологічних станів, за винятком:
980. Переважання яких клітин за даними цитологічного дослідження характерне для алергійного риніту ? :
981. Переважання яких клітин за даними цитологічного дослідження характерне для інфекційного риніту ? :
982. Характерні риси синдрому Ді Джоржа такі, за винятком:
983. Який препарат з наведених найбільш доцільно використовувати для профілактики алергійних поствакцинальних ускладнень:
984. Кожне із перерахованих патологічних станів має в основі комбінований імунодефіцит, за винятком:
985. До комбінованих оральних судинозвужуючих препаратів, до складу яких входять антигістамінні препарати і псевдоефедрин, належать такі , за винятком :
986. Клінічні риси синдрому Луї-Бар такі, за винятком:
987. Який метод імунологічного дослідження є найбільш інформативним у діагностиці алергійного риніту ?
988. Збудниками пневмонії при хронічній грануломатозній хворобі є такі, за винятком:
989. Особливості хронічного грануломатозу такі, за винятком:
990. Вкажіть правильне висловлювання про ВІЛ-інфекцію та СНІД:
991. Через який термін від моменту інфікування ВІЛ людина стає заразною?
992. Інкубаційний період при СНІД становить:
993. Найбільш ефективними препаратами для ліквідації виділень з носу при алергійному риніті є такі, крім :
994. Які з наведених препаратів не ефективні для ліквідації свербежу у носі і чхання при алергійному риніті?
995. Які з наведених препаратів найбільш ефективні для ліквідації закладення носу при алергійному риніті?
996. Найбільш загрозливим проявом ВІЛ-інфекції у дітей є:
997. Найбільш частим проявом легеневої форми СНІД є:
998. До первинних критеріїв діагностики ВІЛ-інфекції у дітей належать такі, за винятком:
999. Показання для призначення з замісною метою ін'єкцій препаратів імуноглобулінів такі, за винятком:
1000. Вкажіть на неправильне твердження щодо правил проведення імунокорекції
1001. Головні критерії ВІЛ-інфекції такі, за винятком:
1002. При якому типі алергійних реакцій (за класифікацією Gell i Coombs) ефективні блокатори Н1-рецепторів гістаміну?
1003. Які з перерахованих медіаторів не забезпечують реакцію гіперчутливості негайного типу (ГЧНТ):
1004. З якого віку можна використовувати фліксоназе для превентивної терапії алергійного риніту у дітей в Україні ?
1005. З якого віку можна використовувати беконазе і алергодил для превентивної терапії алергійного риніту у дітей в Україні ?
1006. Характерні риси синдрому Незелофа такі, за винятком:
1007. При хронічному генералізованому кандидозі провідне місце в клінічній картині займає:
1008. Які з наведених вакцинальних препаратів ніколи не використовуються для вакцинації ВІЛ - інфікованих та хворих на СНІД дітей:
1009. Який максимальний термін застосування топікальних глюкокортикостероїдів при атопічному дерматиті у дітей:
1010. Які з наведених груп препаратів топікальних глюкокортикостероїдів мають у своєму складі протигрибкові і протимікробні препарати:
1011. Який з наведених глюкокортикостероїдних препаратів найбільш доцільно призначати для місцевої терапії атопічного дерматиту у дітей:
1012. На які ділянки шкірних покривів не бажано наносити топікальні глюкокортикостероїди при атопічному дерматиті у дітей:
1013. Яка з наведених дитячих сумішей найбільш доцільна для харчування дітей першого року життя з полівалентною алергією до білків коров'ячого молока, сої( та ін.) у комбінації з синдромом мальабсорбції з тяжкою діареєю:
1014. Укажіть симптомокомплекс, який характерний для ідіопатичного гіпереозинофільного синдрому:
1015. Які величини еозинофілів належать до вираженої еозинофілії (ІІІ ступеню ):
1016. Стосовно апоптозу вірні такі твердження, крім:
1017. До найбільш частих ускладнень при лікуванні внутрішньовенними препаратами імуноглобулінів належать такі, крім:
1018. Діти,які отримують специфічну імунотерапію (СІТ), можуть бути вакциновані за епідпоказаннями після введення чергової дози алергену через:
1019. Причини недостатності антитіл такі, за винятком:
1020. Особливості хронічної грануломатозної хвороби є такі, за винятком:
1021. Який медикамент із перерахованих застосовується для превентивної терапії алергійного кон'юнктивіту і є препаратом кротонового ряду ?
1022. Який медикамент із перерахованих є назальним спреєм, препаратом недокромілу натрію ?
1023. До препаратів кромонового ряду, які застосовуються для превентивної терапії алергійного риніту у дітей у вигляді назальних спре їв, належать такі , крім :
1024. Про можливу роль яких рослин у розвитку загострення полінозу у червні слід подумати, якщо дитина мешкає у лісостеповій зоні України ?
1025. Зазначте найбільш об'єктивні критерії діагностики атопічного ураження шлунково-кишкового тракту у дітей:
1026. Гастроінтестинальна харчова алергія у дітей першого року життя характеризується:
1027. Для ізольованого плевриту характерно все, крім:
1028. Антибіотики якого ряду є препаратом вибору при хламідійній та мікоплазменній інфекції ?
1029. До макролідів нової генерації на належить:
1030. Які форми легенево-плевральних ускладнень спостерігаються при пневмонії?
1031. Який плеврит є найменш характерним для пневмококової пневмонії?
1032. Вкажіть форму пневмонії, при якій клінічний діагноз відповідає етіологічному (Streptococcus pneumonie)
1033. Розрізнюють такі види пневмотораксу, крім:
1034. Якщо у дитини пневмоторакс виник на тлі повного здоров'я ,то треба припустити:
1035. Клініко-рентгенологічні ознаки ексудативного плевриту такі, крім:
1036. Для пневмонії мікоплазменої етіології нехарактерно
1037. Диференційну діагностику напруженого пневмотораксу необхідно провести з такими патологічними станами, крім:
1038. Рентгенологічні ознаки збільшення об'єму долі легені характерні для:
1039. Яке дослідження дозволить достовірно діагностувати інтерлобіт?
1040. Найбільш часто ДВЗ-синдром розвивається при пневмонії, що викликана:
1041. Найбільш характерними збудниками при пневмонії на фоні клінічного імунодефіциту є все перераховане, крім?
1042. У дитини на прямій рентгенограмі органів грудної клітини знайдено збільшення тіні межитиння. Яке дослідження треба провести для підтвердження діагнозу тимомегалії?
1043. Вкажіть нормальну величину кардіо-тиміко-торакального індексу у дітей першого року життя (за даними рентгенограми органів грудної клітини)
1044. Для гострої пневмонії у дітей з гіперплазією загрудинної залози характерно все перераховане, крім:
1045. Які особливі прояви алергії мають місце при анкілостомідозі?
1046. Який гематологічний показник не є характерним для гіперкоагуляції?
1047. Який з перерахованих препаратів збільшує згортання крові?
1048. Який із наведених антибіотиків підвищує коагуляцію крові ?
1049. Що не характерно для хламідійної пневмонії ?
1050. Препаратом вибору при лікуванні усіх стадій ДВЗ-синдрому є:
1051. До адаптогенів рослинного походження відносять все перераховане, крім:
1052. Для муковісцидозу не характерно:
1053. Діагноз муковісцидоза підтверджують такі показники:
1054. Яка зовнішня ознака не характерна для хворого на муковісцидоз?
1055. Який збудник найбільш часто є причиною хронічного запалення у хворих на муковісцидоз?
1056. В якому віці сироваткова хвороба зустрічається частіше?
1057. Через який термін після введення чужорідної сироватки при сироватковій хворобі титр антитіл досягає рівня, що достатнє для реакції з антигеном?
1058. Яка мінімальна тривалість латентного періоду при сироватковій хворобі при первинному введенні гетерологічної сироватки?
1059. З метою профілактики розвитку сироваткової хвороби особам з алергічною конституцією первинне введення сироватки проводять таким чином:
1060. Який з перерахованих препаратів при однаковому засобі введення має більшу сенсибілізуючу дію?
1061. При гемолізі, який індукований пеніциліном, антитілами є:
1062. Які медіатори з перерахованих забезпечують реакцію гіперчутливості негайного типу?
1063. До гетерологічних сироваткових препаратів відносяться такі, за винятком:
1064. При якому способі введення препарату частіше розвивається сироваткова хвороба?
1065. Який препарат частіше викликає розвиток сироваткової хвороби?
1066. Вкажіть групи препаратів, які найчастіше викликають сироваткоподібні реакції?
1067. За час якої фази з'являються перші ознаки сироваткової хвороби?
1068. Яка найбільш часта тривалість латентного періоду сироваткової хвороби при першому введенні гетерологічної сироватки?
1069. В патогенезі сироваткової хвороби провідну роль відіграють:
1070. Найчастішою безпосередньою причиною смерті при сироватковій хворобі є:
1071. Сироваткова хвороба проявляється такими клінічними симптомами, крім:
1072. Шкіряний висип при сироватковій хворобі може проявлятися такими елементами, за винятком:
1073. Які прояви шкірного синдрому при сироватковій хворобі зустрічаються найчастіше?
1074. Комплекс лікувальних заходів при легкій формі сироватковій хворобі включає:
1075. Для якого з перерахованих захворювань характерний епідермоліз?
1076. Розвиток медикаментозної алергії залежить від:
1077. При якому засобі введення пеніциліну найбільш висока небезпечність сенсибілізації?
1078. Сенсибілізуючі властивості імуноглобуліну пов'язані з тим, що:
1079. В патогенезі синдрому Стивенса-Джонсона провідну роль грають:
1080. Основним механізмом розвитку токсикодермії є:
1081. До алергійних дерматитів належать такі захворювання, крім:
1082. Для атопічного дерматиту характерно все перераховане, крім:
1083. Патологічні зміни в шкірі при атопічному дерматиті локалізуються:
1084. До проявів атопічного дерматиту належать такі захворювання, крім:
1085. Ураження шкіри при нейродерміті характеризуються наступним:
1086. Для свербця не характерні:
1087. Що не характерно для псевдоалергійної кропивниці?
1088. У яку групу "ризику" по розвитку поствакцинальних реакцій і ускладнень відносять дітей, у яких на попереднє щеплення відзначалися місцеві або загальні алергійні прояви?
1089. Рентгенологічні ознаки емфіземи легень такі:
1090. У хворих з IgE - обумовленою алергією на саліцилати відмічаються такі прояви, за винятком:
1091. Для астматичної тріади характерні такі ознаки, за винятком:
1092. Для асфіктичного синдрому у хворих на бронхіальну астму характерне наступне, за винятком:
1093. Гіперреактивність бронхів при бронхіальній астмі обумовлена такими механізмами, крім:
1094. Який механізм розвитку гіпоксії при приступі бронхіальної астми?
1095. Характерні ознаки хронічної емфіземи легень такі, крім:
1096. Який коефіцієнт бронхоспазму слід вважати позитивним при проведенні інгаляційних провокаційних тестів?
1097. До поствакцинальних ускладнень системного характеру відносяться наступні, за винятком:
1098. За який термін необхідно відмінити антигістамінні препарати при проведенні шкірних алергологічних проб?
1099. Які препарати з перерахованих протипоказані при астматичному статусі П-Ш ступеня?
1100. Селективну дію на В2-адренорецептори мають всі перераховані препарати, крім:
1101. Які з перерахованих препаратів не застосовують при гострій дихальній недостатності, яка обумовлена бронхообструкцією?
1102. Який з перерахованих антигістамінних препаратів не має нейроплегічної дії?
1103. До селективних стимуляторів В2-адренорецепторів не належить:
1104. Специфічна імунотерапія викликає:
1105. Показаннями до призначення системних глюкокортикостероїдів при бронхіальній астмі є:
1106. Тривале застосування глюкокортикостероїдів викликає такі ефекти:
1107. В період призначення глюкокортикостероїдів можливі такі психотичні розлади:
1108. Який препарат не має М-холінолітичної дії?
1109. Серед наведених бронхолітиків відмітьте лише інгібітори фосфодіестерази:
1110. Який з перерахованих препаратів не належить до антагоністів кальцію?
1111. Які з перерахованих антигістамінних препаратів мають антисеротоніновий ефект?
1112. Селективні (2-агоністи наступні, за винятком:
1113. Показаннями до проведення лікувальної бронхоскопії при бронхіальній астмі є наступні, окрім:
1114. Показаннями до ендотрахеальної інтубації при астматичному статусі є такі, крім:
1115. Характерні ознаки екзогенного алергійного альвеоліту:
1116. Хронічний екзогенний алергійний альвеоліт характеризується такими типами функції зовнішнього дихання:
1117. Основний метод лікування екзогенного алергійного альвеолі ту полягає в призначенні:
1118. Основним симптомом ідіопатичного фіброзуючого альвеолі ту є:
1119. Основним методом лікування ідіопатичного фіброзуючого альвеолі ту є призначення:
1120. Легеневим ускладненням ідіопатичного фіброзуючого альвеолі ту є:
1121. Основним етіологічним фактором токсичного фіброзуючого альвеоліту у дітей є:
1122. Терапією вибору при лікуванні токсичного фіброзуючого альвеолі ту є:
1123. При якому алергійному ураженні легень стан дитини частіше залишається задовільним?
1124. Показанням до постановки шкірних алергологічних проб у хворого на поліноз:
1125. Який результат скарифікаційної алергопроби з неінфекційним алергеном оцінюється як "+"?
1126. Який варіант клінічних проявів є показанням до проведення назального провокаційного тесту при полінозах?
1127. З якої концентрації алергену починають проведення назального провокаційного тесту при полінозному риніті?
1128. Через який мінімальний термін можна проводити наступний інгаляційний провокаційний тест з бактеріальними алергенами при позитивній реакції бронхів на попереднє введення?
1129. Початкова концентрація бактеріального алергена при проведенні провокаційних інгаляційних проб складає:
1130. Який термін до початку цвітіння рослини, яка може бути "винним" алергеном, відводять для обстеження хворих на поліноз ?
1131. В який мінімальний термін до початку цвітіння рослини, яка може бути "винним" алергеном, слід закінчити курс передсезонної специфічної імунотерапії хворому на поліноз?
1132. З якою мінімальною кількістю алергенів можна ставити одночасно скарифікаційні шкірні алергопроби у хворого з підвищеною чутливістю до пилку злакових рослин?
1133. Які з перерахованих провокаційних алергопроб краще застосовувати при алергодерматозах?
1134. Найкращим періодом для проведення провокаційних алергологічних тестів при полінозах є:
1135. Термін зберігання уже відкритого флакону розчину гістаміну перед постановкою алергопроб не повинні перевищувати:
1136. Який результат скарифікаційної алергопроби з неінфекційним алергеном оцінюють як "+"?
1137. Загальна реакція при різко позитивних шкірних пробах з неінфекційними алергенами може проявлятися такими ознаками, крім:
1138. Основними ознаками легеневого серця є:
1139. Для обструктивного типу порушень функції легень характерними є наступні параметри функції зовнішнього дихання:
1140. Зниження резервного об'єму вдиху /РО вд./ відмічається при наступних патологічних станах, за винятком:
1141. Які ефекти не є характерними для сурфактанта?
1142. Головним патогенетичним механізмом розвитку обструктивного бронхіту у дітей раннього віку є:
1143. Основним патогенетичним механізмом розвитку бронхообструктивного синдрому у дітей старшого віку є:
1144. Інформативними ознаками обструктивного бронхіту є наступні, крім:
1145. При диференційному діагнозі вірусного та обструктивного бронхіту слід враховувати:
1146. Бронхіоліт частіше за все розвивається у дітей:
1147. Тяжкість стану при гострому бронхіоліті на початку захворювання перш за все обумовлена:
1148. Основним рентгенологічним синдром бронхіолі ту є:
1149. Показання до бронхоскопії при бронхообструктивному синдромі у дітей наступні, крім:
1150. Ускладнення гострого бронхіоліту наступні, за винятком:
1151. Вкажіть мінімальний термін диспансерного нагляду за дітьми, які перенесли бронхіолі при підозрі на облітеруючий:
1152. Про затяжний перебіг гострого бронхіту свідчить термін захворювання більше:
1153. Вкажіть правильне визначення рецидивуючого бронхіту, згідно з класифікацією захворювань органів дихання:
1154. Кінець рецидивуючого бронхіту може бути наступним, крім:
1155. Синдром Мак-Леода відноситься до:
1156. Дитину з рецидивуючим бронхітом при відсутності загострень можна зняти з диспансерного обліку через:
1157. Для синдрому Мак-Леода характерним є наступне, за винятком:
1158. Укажіть найбільш повний перелік ознак атопії :
1159. Вкажіть невірне твердження про патогенетичні механізми полінозу
1160. Для алергійного риносинуситу характерним є:
1161. Найбільш ефективним лікуванням полінозу у вигляді алергійного риносинуситу є:
1162. Поліноз включає наступні патологічні стани, крім:
1163. Для полінозу характерними є наступні положення, крім:
1164. До очних симптомів ринокон'юнктивального синдрому при полінозі належать наступні, крім:
1165. Для пароксизмів алергійного трахеїту характерним є все перераховане, крім:
1166. Для алергійного бронхіту характерними є наступне , за винятком:
1167. Критерії діагностики полінозу наступні, крім:
1168. Найбільш ефективним методом лікування полінозу вважається призначення:
1169. У якому відсотку випадків перший напад бронхіальної астми розвивається у перші 5 років життя?
1170. Ознаками нападу бронхіальної астми є наступні, крім:
1171. Укажіть найбільш повний перелік патогенетичних механізмів бронхіальної астми :
1172. Для бронхіальної астми характерними є наступні ознаки, крім:
1173. Для бронхіальної астми характерним є все перераховане, крім:
1174. Механізми розвитку астматичної тріади:
1175. При астматичній тріаді із вживання потрібно вилучити наступні препарати, за винятком:
1176. Причинами формування астматичного статусу є все перераховане, крім:
1177. Для бронхіальної астми у періоді загострення характерними є наступні рентгенологічні ознаки:
1178. Злоякісні ексудативні еритродермії характеризуються:
1179. До облігатної флори товстого кишечнику відносять:
1180. Обстеженню на дисбактеріоз підлягають наступні контингенти дітей, крім:
1181. Генералізована форма дисбактеріозу кишківника характеризується:
1182. При проведенні специфічної імунотерапії (СІТ) чергова доза алергену може бути введена після вакцинації за епідпоказаннями через:
1183. Основний механізм псевдоалергійних реакцій на нестероїдні протизапальні препарати обумовлений:
1184. Механізми псевдоалергійних реакцій, пов'язані з порушенням метаболізму арахідонової кислоти обумовлені наступним, крім:
1185. Псевдоалергійні реакції, що є аналогом гіперчутливості ІІ типу, характеризуються:
1186. Механізми розвитку харчової псевдоалергії наступні, крім:
1187. Для псевдоалергійної реакції - аналога ІІІ типу алергійних реакцій - характерно наступне, крім:
1188. Діагностичні критерії псевдоалергійних реакцій наступні:
1189. Після введення вакцинальних препаратів проведення скарифікаційних шкірних проб дозволено через:
1190. Зазначте правильне визначення:
1191. Найбільш частим клінічним проявом псевдоалергійної реакції є аналог:
1192. Основним механізмом розвитку псевдоалергійних реакцій є:
1193. Атопічний фенотип псевдоалергійної реакції характеризується:
1194. Клінічні прояви псевдоалергійних реакцій характеризуються:
1195. Ураження шкіри при псевдоалергії характеризуються:
1196. Псевдоалергійна реакція у дітей старшого віку розвивається на тлі:
1197. Результати спеціальних методів дослідження при псевдоалергії характеризуються:
1198. Основним методом лікування псевдоалергійних реакцій є:
1199. У дітей раннього віку Псевдоалергійні реакції виникають на тлі:
1200. Атопічний дерматит характеризується наступним, крім:
1201. Нормальну клінічну картину протипаротитної вакцинації включає перераховане, крім:
1202. Яка вакцина з перерахованих найбільш часто провокує поствакцинальні реакції алергійного характеру?
1203. Наступні загальні реакції припустимі при нормальному перебігу вакцинального процесу при введенні АКДП-вакцини, крім:
1204. Які алергійні реакції найбільш часто розвиваються при імунізації проти епідемічного паротиту?
1205. Який максимальний термін необхідний для спостереження за хворим із моменту проведення вакцинації у випадку небезпеки розвитку поствакцинальної реакції у вигляді анафілактичного шоку
1206. Зазначте оптимальний для вакцинації сезон року у дітей, у яких в анамнезі є часті бронхообструктивні синдроми на тлі ГРВІ:
1207. Через який мінімальний термін можлива вакцинація проти кору дітей після проведеного курсу специфічної імунотерапії:
1208. Зазначте об'єм терапії при розвитку загальних реакцій із температурою тіла до 380 С при вакцинації проти кору у дитини з алергійним захворюванням:
1209. Яке серйозне ускладнення з боку периферійної крові можливе при вакцинації проти кору
1210. Протягом якого терміна після введення коревої вакцини розвиваються поствакцинальні алергійні реакції
1211. Що викликає основну антигенну стимуляцію при гельмінтозах?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів