Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

9. "Розділ 9. Променева терапія гемобластозів."


965. Які види випромінювання можуть бути використані для проведення радикальної програми променевої терапії лімфогранулематоза?
966. Частота захворюваності злоякісними лімфомами в онкоструктурі України складає:
967. Частота захворюванності на лімфоми і лейкемії населення України (на 100 тис.) складає:
968. Величина поглинутих сумарних доз уражених ЛГМ лімфовузлів при звичайному методі фракціонування у дорослих:
969. Величина сумарних поглинутих доз при опромінюванні зон субклінічного розповсюдження ЛГМ методом звичайного фракціонування:
970. Які апарати придатні для проведення радикальної програми променевого лікування злоякісних лімфом?
971. Допустима величина сумарних поглинутих доз в максимумі іонізації при опромінюванні хворих злоякісними лімфомами:
972. Чи доцільно використовувати субтотальне, напівтотальне і тотальне опромінювання при лікуванні розповсюджених форм ходжкінських і неходжкінських лімфом?
973. Допустима величина променевого навантаження на область шийного відділу спинного мозку при звичайному фракціонуванні дози:
974. Толерантна доза гама-випромінювання для шкіри при опромінюванні методом звичайного фракціонування і середньої величини поля опромінювання:
975. Показання до проведення радикальної програми променевої терапії злоякісних лімфом в неповному об'ємі:
976. Сумарна вогнищева доза в умовах методу дрібного фракціонування на центр опромінюваного об'єму при нейролейкозі складає:
977. Вказати морфологічні варіанти, які відносяться до лімфогрануломатозу:
978. Вказати ознаки інтоксикації у хворих злоякісними лімфомами:
979. Вкажіть етіологію лімфогрануломатозу:
980. Типовим для лімфогрануломатоза виявлення збільшених лімфовузлів, що не болять. У якому відсотку випадків спочатку збільшуються шийні лімфовузли?
981. Від яких з перерахованих симптомів погіршується прогноз лімфогрануломатозу: 1.Втрата ваги, 2.Субфебрільна температура, 3.Нічні поти, 4.Головна біль
982. Які з перерахованих негативних променевих наслідків зустрічаються найчастіше після лікування лімфом?
983. До якої стадії належить ураження лімфовузлів по обидві сторони від діафрагми у хворого на злоякісну лімфому?
984. Коли при біопсії кісткового мозку підтверджується його ураження специфічним процесом, яка стадія лімфоми встановлюється?
985. Які з наступних клінічних ознак найбільше притаманні неходжкінським лімфомам, ніж лімфогрануломатозу: 9851,50 "Більш характерно ураження несуміжних лімфатичних вузлів, більш характерно ураження шлунково-кишкового тракту
986. Які з наступних лікувальних дій виконуються у хворих з неходжкінськими лімфомами шлунка низького ступеню злоякісності: 1.Гастректомія, 2.Абдомінальне опромінення, 3.Тотальне опромінення усього тіла
987. При втягненні в процес селезінки у хворих з лімфогрануломатозом у якому відсотку випадків уражається печінка?
988. Які з перерахованих ознак погіршують прогноз лімфогрануломатоза:1.Ураження парааортальних лімфовузлів, 2.Болі в попереку, 3.Масивне ураження лімфовузлів середостіння, 4.Головні болі, 5.Різке збільшення ШОЕ, 6.Змішано-клітинний варіант
989. Негативні наслідки променевої терапії злоякісних пухлин у дітей відрізняються від тих, що є у дорослих. Вкажіть які з перерахованих радіаційних ефектів притаманні для дитячого віку:
990. Які з перерахованих органів найбільш чутливі до розвитку радіаційно-індукованих пухлин у дітей?
991. Яка із злоякісних пухлин м'яких тканин найчастіше зустрічається у дітей?
992. На якому рівні закінчується спинний мозок?
993. Як зв'язана толерантна доза гама-випромінювання для шкіри з величиною поля опромінювання і режимом фракціонування?
994. Яка частка червоного мозку в грудині (в % по Еллісу)?
995. Яка гранична толерантна доза опромінювання печінки при застосуванні методу звичайного фракціонування (об'єм 200 см3)?
996. Яка частка активного кісткового мозку в кістках тканин голови людини (по Еллісу)?
997. Яка частка активного кісткового мозку в хребцях людини (шийні, грудні, поперекові /по Еллісу/)?
998. Вкажіть разові поглинуті дози на середній план людини, які застосовуються при субтотальному опромінюванні при лікуванні злоякісних лімфом (опромінювання 2-3 рази на тиждень):
999. Вкажіть сумарні поглинуті дози на середній план людини, які використовуються при субтотальному опромінюванні при лікуванні злоякісних лімфом (опромінювання 2-3 рази на тиждень):
1000. Вкажіть разові поглинуті дози на середній план людини, які використовуються при тотальному опромінюванні при лікуванні злоякісних лімфом (опромінювання 2-3 рази на тиждень):
1001. Вкажіть сумарні поглинуті дози на середній план людини, які використовуються при тотальному опромінюванні при лікуванні злоякісних лімфом (опромінювання 2-3 рази на тиждень):
1002. Чи використовується однократне тотальне опромінювання в дозі 10 Гр на середній план людини при лікуванні гострих лейкозів?
1003. Яке із перерахованих тверджень невірне відносно радіаційного мієліту?
1004. Яка найбільш раціональна величина СОД при опромінюванні периферійних лімфатичних вузлів у випадку використання променевої терапії у хворих хронічним лімфолейкозом?
1005. Яка найбільш раціональна величина РОД при опромінюванні периферійних лімфатичних вузлів у випадку використання променевої терапії у хворих хронічним лімфолейкозом?
1006. Величина СОД на збільшені периферійні лімфовузли при променевій терапії хронічного мієлолейкоза складає:
1007. Вкажіть вірогідність зміни глибинних доз при використанні фігурних полів:
1008. Які найбільш віддалені ускладнення успішного грамотного хіміопроменевого лікування лімфогрануломатозу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів