Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

8. "Розділ 8. Променева терапія пухлин малого тазу."


777. Яке місце в структурі онкогінекологічної захворюваності жіночого населення займає рак шийки матки (РШМ)?
778. Яка тенденція захворюваності раком шийки матки в останнє десятиріччя?
779. Які гістологічні форми раку шийки матки?
780. Вкажіть найбільш характерні первинні симптоми раку шийки матки:
781. Які методи променевої терапії використовуються при лікуванні раку шийки матки?
782. Який основний метод лікування раку шийки матки застосовується при І-б стадії, Т1бN0М0?
783. Який основний метод лікування раку шийки матки застосовуіться при ІІ-а стадії, Т2N0М0?
784. Який метод лікування раку шийки матки застосовується при ІІІ стадії?
785. Який метод лікування раку шийки матки застосовується при ІV стадії?
786. Які методи променевої терапії можуть застосовуватися в плані комбінованого лікування при раці шийки матки?
787. Якому варіанту опромінення краще віддати перевагу в плані комбінованого лікування раку шийки матки?
788. Яка вогнищева доза за фракцію при передопераційній ТГТ раку шийки матки методом звичайного фракціонування?
789. Яка сумарна вогнищева доза при передопераційній ТГТ раку шийки матки в умовах звичайного фракціонування?
790. Які сумарні вогнищеві дози при передопераційній ТГТ раку шийки матки в умовах великого фракціонування, доза за фракцію 5-6 Гр?
791. Яка вогнищева доза за фракцію при проведенні післяопераційної ТГТ раку шийки матки?
792. Яка сумарна вогнищева доза при проведенні післяопераційної ТГТ раку шийки матки?
793. Яка вогнищева доза за фракцію при ТГТ раку шийки матки в плані поєднаного променевого лікування?
794. Яка сумарна вогнищева доза (СВД) ТГТ в точці В за курс поєднано-променевого лікування раку шийки матки?
795. Яка СВД в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання за курс поєднаної променевої терапії (ручна методика) при раці шийки матки?
796. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія при раці шийки матки, ритм опромінювання 1 раз на тиждень?
797. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія при раці шийки матки, ритм опромінювання 2 рази на тиждень?
798. Яка СВД в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання за курс поєднаної променевої терапії при раці шийки матки (апаратна гама-терапія АГАТ-ВУ)?
799. При неінвазивному раці шийки матки С-r іп sіtи після органозберігаючої електроконізації променева терапія:
800. Яка сумарна осередкова доза в точці А і в точці В при передопераційній поєднаній променевій терапії (по інтенсивній методиці) рака шийки матки І-Б стадії?
801. Яка сумарна осередкова доза в точці А при раці шийки матки від контактної променевої терапії (АГАТ-В, фракціонування 10 Гр за одну аплікацію, ритм опромінення 1 раз на тиждень)?
802. Яка сумарна осередкова доза в точці А при раці шийки матки від контактної променевої терапії (АГАТ-В, фракціонування 7 Гр за одну аплікацію, ритм опромінення 1 раз в 5 днів)?
803. Основний метод лікування раку шийки матки при С-r іп sіtи:
804. Основний метод лікування раку шийки матки при стадії І-а Т1аN0М0:
805. При яких умовах І, ІІ стадій раку шийки матки методом вибору є комбіноване лікування?
806. Яке місце в структурі онкологічної захворюванності жіночого населення України займає рак тіла матки?
807. До якого патогенетичного варіанту по Бохману Я.В. відносять хворих на рак тіла матки з ознаками гіперестрогенії (морфологічними і клінічними):
808. Який відсоток хворих на рак тіла матки страждає порушенням жирового і білкового обміну?
809. Яке місце в структурі онкологічних захворювань жіночого населення займає рак тіла матки (РТМ)?
810. Яка тенденція захворюваності раком тіла матки?
811. Які гістологічні форми раку тіла матки?
812. Вкажіть найбільш характерні супутні захворювання і клінічні ознаки раку тіла матки:
813. Вкажіть основний метод лікування раку тіла матки при Сr іп sіtи і Т1аN0М0:
814. Вкажіть основний метод лікування раку тіла матки при І, ІІ і ІІІ стадіях:
815. Вкажіть основний метод лікування раку тіла матки ІV стадії захворювання:
816. Які методи променевої терапії можуть застосовуватись при лікуванні раку тіла матки?
817. Якому варіанту опромінювання слід надати перевагу в плані комбінованого лікування при раці тіла матки?
818. Яка вогнищева доза за фракцію при проведенні передопераційної ТГТ раку тіла матки звичайним фракціонуванням 5 раз на тиждень?
819. Яка сумарна вогнищева доза при проведенні передопераційної ТГТ при раці тіла матки в умовах звичайного фракціонування?
820. Які сумарні вогнищеві дози при передопераційній ТГТ при раці тіла матки в умовах збільшення вогнищевої дози за фракцію до 5-6 Гр?
821. Яка вогнищева доза за фракцію при проведенні післяопераційної ТГТ раку тіла матки?
822. Яка сумарна вогнищева доза при проведенні післяопераційної ТГТ раку тіла матки?
823. Яка доза за фракцію при проведенні дистанційної ТГТ в плані поєднаного променевого лікування раку тіла матки?
824. Яка вогнищева доза в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання при раці тіла матки за курс поєднаної променевоі терапії (ручна методика)?
825. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія раку тіла матки, ритм опромінювання 2 рази на тиждень?
826. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія раку тіла матки, ритм опромінювання 1 раз на тиждень?
827. Яка СВД в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання за курс поєднаної променевої терапії раку тіла матки (апаратна гама-терапія АГАТ-ВУ)?
828. Вкажіть в яких випадках при раці тіла матки показано післяопераційне опромінення піхвової трубки з профілактичної ціллю:
829. Чи доцільне застосування статичної дистанційної променевої терапії раку яєчників при дисемінації пухлинного процесу по брюшині?
830. Вкажіть відстань між осями качання при рухомому двоосьовому післяопераційному опромінюванні раку яєчників:
831. Вкажіть, які методи променевого лікування застосовуються при лікуванні раку яєчників:
832. СВД ТГТ при лікуванні рецидивів і метастазів раку яєчників (в умовах звичайного фракціонування) при комбінованому лікуванні:
833. В яких режимах застосовується дистанційна променева терапія при лікуванні раку яєчників?
834. Яка СОД підводиться на серединну фронтальну площину миски при післяопераційній ТГТ раку яєчників?
835. Вкажіть верхню і нижню границі об'єму опромінення (по методиці зміщуваних смужок - strір-tесhпіс) при дисемінації по очеревені раку яєчника?
836. Яка сумарна вогнищева доза ТГТ в точці В за курс поєднано-променевого лікування при раці піхви?
837. Яка СВД на поверхню пухлини від внутрішньопорожнинного лікування за курс поєднаної променевої терапії раку піхви (ручна методика)?
838. Найбільш доцільний і ефективний метод лікування раку піхви локально-регіонарного розповсюдження:
839. Особливості проведення внутрішньопорожнинної променевої терапії раку піхви і об'єм тканин, що підлягають дистанційному опроміненню залежать від:
840. На першому етапі дистанційного опромінення раку в/з і с/з піхви в об'єм опромінення включають:
841. При уражені пухлиною нижньої третини піхви на І етапі дистанційного опромінення в об'єм опромінення включають:
842. Доза, яка підводиться на середину фронтальної площини тазу на І етапі дистанційного опромінення при раці піхви І стадії становить:
843. Доза, яка підводиться на середину фронтальної площини тазу на І етапі дистанційного опромінення при раці піхви ІІ стадії становить:
844. Доза, яка підводиться на середину фронтальної площини тазу на І етапі дистанційного опромінення при раці піхви ІІІ стадії становить:
845. На другому етапі поєднаної променевої терапії раку піхви дистанційним методом проводять опромінення:
846. Внутрішньопорожнинна гама-терапія в/з і с/з раку піхви проводиться:
847. При внутрішньопорожнинній гама-терапії раку піхви циліндричним кольпостатом підволять дозу за сеанс на відстань 0,75 см від поверхні аплікатора:
848. Сумарні вогнищеві дози, які підводяться на зони лімфатичних вузлів при раці піхви від дистанційної променевої терапії становлять:
849. Нижня границя поля опромінення при дистанційній променевій терапії пухлини н/з піхви проходить на:
850. Яка сумарна осередкова доза в точці В від дистанційної променевої терапії при поєднаному променевому лікуванні раку верхньої і середньої третини піхви ІІІ-Б стадії?
851. Вкажіть СОД на первинну пухлину від дістанційної променевої терапії (ДПТ) і контактної променевої терапії (КПТ) при поєднаному променевому лікуванні раку вульви І стадії (Т1N0М0):
852. Вкажіть СОД на первинну пухлину від глибокої рентгенотерапії і аплікаційної гама-терапії при поєднаному променевому лікуванні раку вульви ІІ-А стадії (Т2N0М0):
853. Вкажіть СВД близькофокусної рентген-терапії при лікуванні раку вульви в поєднанні з глибокою рентген-терапією:
854. Вкажіть СВД глибокої рентген-терапії при лікуванні раку вульви в поєднанні з близьковокусною рентген-терапією:
855. Вкажіть СВД при ТГТ раку вульви за радикальною програмою в умовах звичайного фракціонування:
856. Більш злоякісний перебіг пухлинного процесу раку вульви відмічається при:
857. Найбільш агресивним клінічним перебігом характеризуються пухлини, які локалізовані в області:
858. Серед різноманітних гістоструктур злоякісних пухлин вульви найбільш часто зустрічається:
859. До першого етапу метастазування раку вульви відносяться:
860. До другого етапу метастазування раку вульви відносяться:
861. При раці вульви І стадії застосовуються слідуючі методи променевого лікування первинної пухлини:
862. При електронній терапії раку вульви з енергією 8-10 Мев сумарно на пухлину підводиться в залежності від стадії:
863. При раці вульви І стадії Т1N0М0 проводиться опромінення:
864. При метастазах раку вульви в пахові лімфовузли (N1) проводиться дистанційна гама-терапія класичним фракціонуванням (як самостійний метод лікування) у сумарній вогнищевій дозі:
865. При комбінованному лікуванні метастазів раку вульви (N3) проводиться передопераційна дистанційна гама-терапія у сумарній вогнищевій дозі:
866. З якими напрямками наукового пошуку пов'язані нові можливості променевої терапії хворих на рак прямої кишки?
867. Яка частота захворюваності раком прямої кишки в онкоструктурі?
868. Вкажіть які групи лімфовузлів є регіонарними для прямої кишки:
869. Вкажіть три обов(язкові методи дослідження при раці прямої кишки:
870. Який відділ прямої кишки вражається пухлинним процесом найчастіше?
871. Яка стінка прямої кишки вражається пухлинним процесом найчастіше?
872. Вкажіть можливі режими передопераційного опромінення при раці прямої кишки:
873. Які методи лікування застосовуються при раці прямої кишки?
874. Вкажіть показання до призначення променевого лікування хворих раком прямої кишки:
875. Якій послідовності етапів комбінованного лікування краще надати перевагу при раці прямої кишки?
876. Якій послідовності етапів комбінованного лікування краще надати перевагу при І стадії (Т1N0М0) рака прямої кишки?
877. Яка з морфологічних форм пухлин прямої кишки зустрічається найчастіше?
878. Які методи контрастного обстежання застосовуються у хворих на рак прямої кишки до променевого лікування?
879. При яких формах пухлин прямої кишки досягається максимальна ефективність комбінованого лікування?
880. Які сучасні методи опромінення застосовуються при променевому лікуванні хворих на рак прямої кишки?
881. Які діагностичні методи використовуються для планування променевої терапії хворих на рак прямої кишки?
882. Вкажіть противопоказания до променевої терапії хворих на рак прямої кишки:
883. Вкажіть противопоказания до внутрішньопорожнинної променевої терапії хворих на рак прямої кишки:
884. Які чинники визначають розміри полів опромінення при раці прямої кишки?
885. З якими захворюваннями проводиться диференційна діагностика раку прямої кишки?
886. Зазначте можливу разову вогнищеву дозу при самостійній дистанційній гама-терапії раку прямої кишки:
887. Де знаходиться точка розрахунку разовой вогнищевої дози при внутрішньотканинній променевій терапії раку прямої кишки?
888. Разова вогнищева доза при внутрішньопорожнинному опроміненні раку прямої кишки на апараті АГАТ-ВУ (при поєднаній терапії) становить:
889. Яка сумарна вогнищева доза при поєднаному променевому лікуванні раку прямої кишки?
890. Зазначте рівень, що відповідає верхній межі прямої кишки:
891. Які методи лікування є найбільш ефективними при раці прямої кишки ІІІ стадії?
892. Яка доза є гранично толерантною для слизової оболонки прямої кишки при звичайному фракційонуванні?
893. Які хіміопрепарати найбільш ефективні при лікуванні раку прямої кишки?
894. В яких умовах найбільш виражена ушкоджуюча дія гіпертермії при променевому лікуванні раку прямої кишки?
895. Як змінюється стан кровообігу в нормальних тканинах при гіпертермії раку прямої кишки?
896. Який стан кровообігу в пухлинній тканині при гіпертермії раку прямої кишки?
897. Вкажіть найбільш оптимальні режими при гіпертермії раку прямої кишки?
898. Який лікувальний ефект від гіпертермії очікується при променевій терапії раку прямої кишки?
899. Вкажіть найчастішу локалізацію гематогенних метастазів рака прямої кишки:
900. Яка методика опромінення є найбільш оптимальною при раці прямої кишки?
901. Вкажіть найчастішу локалізацію лімфогенних метастазів раку прямої кишки при локалізаціїї пухлини в верхньоампулярному відділі:
902. Вкажіть найчастішу локалізацію лімфогенних метастазів раку прямої кишки при локалізаціїї пухлини в середньоампулярному відділі:
903. Вкажіть найчастішу локалізацію лімфогенних метастазів раку прямої кишки при локалізаціїї пухлини в нижньоампулярному відділі:
904. Вкажіть межу полів опромінення при раці прямої кишки:
905. Який модифікуючий ефект гіпертермії при променевому лікуванні раку прямої кишки?
906. Від яких основних факторів залежить формування полів опромінення при раці сечового міхура?
907. Вкажіть верхню границію переднього поля опромінення раку сечового міхура І стадії (Т1N0М0):
908. Вкажіть верхню границю переднього поля опромінення раку сечового міхура при ІІ-ІІІ стадії (Т2-3N0-1М0):
909. Від якого основного фактору залежить СОД, яка підводиться при радикальному променевому лікуванні раку сечового міхура?
910. Через який строк (після радикальної операції) доцільно проводити з профілактичною ціллю післяопераційний курс променевої терапії з приводу раку сечового міхура?
911. Через який строк (після нерадикальної операції) з приводу раку сечового міхура необхідно провести післяопераційний курс променевої терапії з лікувальною ціллю?
912. Вкажіть СВД при передопераційній ТГТ раку сечового міхура методом звичайного фракціонування (доза за фракцію 2 Гр):
913. Вкажіть СВД при передопераційній променевій терапії раку сечового міхура по інтенсивній методиці ТГТ (доза за фракцію 4-5 Гр):
914. Вкажіть СВД при післяопераційній ТГТ раку сечового міхура методом звичайного фракціонування:
915. Вкажіть СВД при ТГТ раку сечового міхура методом звичайного фракціонування по радикальній програмі:
916. Вкажіть СВД при передопераційній ТГТ раку нирки методом звичайного фракціонування дози:
917. Чи можна проводити передопераційну променеву терапію пухлин нирок по інтенсивній методиці?
918. Вкажіть найбільш оптимальні режими фракціонування передопераційної променевої терапії пухлин нирок по інтенсивній методиці:
919. Через який строк рекомендується виконати операцію після передопераційної променевої терапії по інтенсивній методиці з приводу пухлини нирки?
920. Через який строк рекомендується виконання операції після передопераційної променевої терапії класичним фракціонуванням з приводу пухлини нирки?
921. Визначіть найбільш ефективний варіант комбінованого лікування пухлин нирок:
922. Вкажіть СВД при післяопераційній ТГТ раку нирки методом звичайного фракціонування:
923. Вкажіть СВД при ТГТ раку нирки методом звичайного фракціонування по радикальній програмі:
924. Визначте показники гемограми, які є відносним протипоказанням для проведення променевого лікування пухлин нирок?
925. Вкажіть РОД при передопераційній ТГТ пухлин нирок у дітей у віці до 1 року:
926. СОД при передопераційній ТГТ з приводу раку нирок при диференційованих пухлинах у дітей віком до 1 року становить:
927. СОД при передопераційній ТГТ з приводу пухлин нирок у дітей віком старше 1 року становить:
928. Знайденая у 18-місячної дитини пухлина Вілмса радикально видалена, поверхня та лімфовузли інтактні. Яка наступна лікувальна тактика?
929. Чи необхідна променева терапія 3-х річній дитині після нефректомії з приводу пухлини Вілмса? Пухлина розповсюджилась на параренальну клітковину, у двох парааортальних лімфовузлах віявлені метастази
930. Вкажіть основні методи лікування раку передміхурової залози при І стадії:
931. Вкажіть СВД, які використовуються при передопераційній ТГТ раку передміхурової залози методом звичайного фракціонування:
932. Вкажіть СВД при передопераційній променевій терапії раку передміхурової залози методом збільшення фракціонування:
933. Вкажіть СВД при променевій терапії раку передміхурової залози по радикальній програмі в умовах звичайного фракціонування:
934. Яка тактика променевого лікування раку передміхурової залози (Т2NХМ1) з наяністю метастазів у двох поперекових хребцях?
935. Від яких основних факторів залежить формування розмірів полів опромінення при раці передміхурової залози?
936. Чи показано при комплексному лікуванні генералізованого раку передміхурової залози променеве виключення функції гіпофізу?
937. Які з зазначених методів променевого впливу можна приміняти при лікуванні раку передміхурової залози?
938. Вкажіть методики дистанційної променевої терапії, які застосовуються при лікуванні раку передміхурової залози:
939. Вкажіть препарати, які застосовуються при гормонотерапії раку передміхурової залози:
940. Вкажіть методи лікування раку статевого члену:
941. Вкажіть СВД при проведенні глибокої рентгенотерапії при лікуванні раку статевого члену в поєднанні з близькофокусною рентгенотерапією:
942. Вкажіть СВД при проведенні близькофокусної рентгенотерапії при лікуванні раку статевого члена в плані поєднання з глибокою рентгенотерапією:
943. СОД при проведенні аплікаційного опромінення джерелами низької активності раку статевого члена за 7 днів (ритм опромінення 5-8 годин щоденно) становить:
944. Пухлина при раці статевого члена у переважній більшості випадків локалізується:
945. Найбільш часто зустрічається при раці статевого члена слідуюча морфологічна структура пухлини:
946. При метастазуванні раку статевого члена найбільш часто уражаються:
947. Частота метастазування пухлин статевого члена залежить від:
948. Вибір методу лікування раку статевого члена залежить від таких основних факторів:
949. Об'єм тканин, що підлягають опроміненню при пухлинах статевого члена, залежить від:
950. На ранніх стадіях раку статевого члена при відсутності признаків ураження пахових лімфовузлів метастатичним процесом, тактика по відношенню до них слідуюча:
951. При раці статевого члена Т3N1М0 найбільш ефективним методом лікування є:
952. Дистанційне променеве опромінення пухлин статевого члена проводять:
953. При дистанційному методі променевого лікування раку статевого члена класичним фракціонуванням на первинну пухлину підводиться сумарна доза:
954. При метастазах раку статевого члена в пахові лімфовузли (N1) проводиться дистанційна гама-терапія класичним фракціонуванням (як самостійний метод лікування) у сумарній вогнищевій дозі:
955. В якому віці відмічається найбільш часта захворюванність злоякісними пухлинами яєчка?
956. Найбільш часто із гістологічних форм злоякісних пухлин яєчка зустрічається:
957. При семіномі яєчка і відсутності метастазів в регіонарних лімфовузлах підводиться профілактична СВД на лімфовузли:
958. При семіномі яєчка з наявністю метастазів в регіонарних лімфовузлах на уражені лімфовузли підводиться:
959. Вкажіть нижню межу для переднього поля опромінювання здухвинних лімфовузлів при семіномі яєчка:
960. Визначіть верхню межу для переднього поля опромінювання здухвинних лімфовузлів при семіномі яєчка:
961. Першим етапом метастазування для пухлин правого яєчка є:
962. Першим етапом метастазування для пухлин лівого яєчка є:
963. При семіномі яєчка без виявлених метастазів в регіонарних лімфовузлах:
964. При семіномі яєчка з наяністю метастазів в регіонарних лімфовузлах, опроміненню підлягають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів