Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

7. "Розділ 7. Променева терапія пухлин органів грудної клітини."


671. Питома вага хворих на рак легень чоловіків в загальній структурі онкозахворюванності в Україні складає:
672. Частота захворюванності на рак легенів населення України (на 100 тис.) становить:
673. Перерахуйте обов'язкові методи обстеження при підозрі на діагноз - рак легені:
674. Яка гістологічна форма раку легені знаходиться в прямій залежності від гігієни дихання?
675. При якому раці легені (по клініко-анатомічній формі) у початкових стадіях розвитку найбільш виражена симптоматика захворювання?
676. Які методи діагностики використовуються для визначення первинної пухлини легені?
677. Вказати які групи лімфатичних вузлів є регіонарними при раці легені:
678. Яким симптомом може проявлятися синдром здавлення верхньої порожнистої вени?
679. В яких випадках показана радикальна програма променевого лікування у хворих раком легені?
680. Яке лікування потрюбно призначити хворому з неоперабильною формою раку легені?
681. Яка величина разових поглинутих вогнищевих доз при щоденному опромінюванні 5 раз на тиждень у хворих раком легені?
682. Яка величина сумарних поглинутих вогнищевих доз при променевій терапії раку легені методом звичайного фракціонування?
683. Вказати протипоказання до променевої терапії хворих раком легені:
684. Вказати протипоказання до радикальної програми променевої терапії раку легені:
685. Вказати можливі режими передопераційного опромінювання первинної ділянки при раці легені:
686. Які режими можуть використовуватись при проведенні радикальної програми променевого лікування раку легені?
687. Вказати, які лімфовузли є внутрішньолегеневими:
688. Вказати, які лімфовузли є внутрішньогрудними регіонарними для легені (але не внутрішньолегеневими):
689. Денне фракціонування базується на:
690. Яка гранична величина променевого навантаження на спинний мозок при променевому лікуванні рака легень?
691. Вкажіть протипоказання до променевого лікування рецидивів раку легень?
692. Вкажіть можливі симптоми зв'язані з клінічним проявом раку легень:
693. Яка гранична величина променевого навантаження на здорові ділянки легені при променевому лікуванні раку легень?
694. Показання до проведення післяопераційного опромінення лімфатичних вузлів середостіння у хворих на рак легень:
695. Яка щільність нормальної легеневої тканини?
696. З якими направленнями дослідних пошуків зв'язані нові можливості променевої терапії хворих на рак легень?
697. Вкажіть які лімфовузли відносяться до лімфовузлів середнього середостіння:
698. Вкажіть можливі режими передопераційного опромінення пухлин середостіння:
699. Яка гранична величина променевого навантаження на міокард при променевому лікуванні пухлин середостіння?
700. Вкажіть, які лімфовузли належать до переднього середостіння:
701. Які з наступних тверджень відносно раку легень є справедливі:
702. Які з наступних агентів відіграють значну роль в етіології раку легень:
703. Вкажіть правильну послідовність патологічних змін бронхіального епітелія у розвитку рака легень: 1.Саrсіпоmа іп sіtи, 2.Інвазивна карцинома, 3.Хронічний запальний процес, 4.Метаплазія, 5.Дисплазія
704. При якому гістологічному типі пухлин легень найчастіше виявляються метастази у лімфатичні вузли:
705. Променева терапія призначена хворому з неоперабельною формою плоскоклітинного раку легень. Пухлина розташована в нижньодольовому бронху зправа, відмічається метастатичне ураження лімфовузлів середостіння. Яке твердження нев?рне
706. Який з перерахованих негативних наслідків променевої терапії зустрічається найчастіше у пацієнтів після проведення радикальної програми опромінення з приводу рака легень?
707. Які структури насамперед уражаються внаслідок синдрому радіаційного пневмоніта?
708. Які з перерахованих факторів впливають на частоту та ступінь променевого пневмоніту при лікуванні рака легень:
709. Які з наступних симптомів не розглядаються як показання до паліативної променевої терапії у хворих на рак легень?
710. Які з нижче наведених тверджень невірні по відношенню до хворого на рак Пенкоста?
711. Який з гістологічних типів рака легень має кращий прогноз по відношенню до тривалості життя хворого?
712. Яке з слідуючих тверджень вірно відносно аденокарциноми легень: 1.Частіше зустрічається у жінок, 2.Рідко зустрічається у тих, що не палять, 3.Частота його зростає, 4.Частіше зустрічається у тих, що палять
713. Методи, які використовуються в діагностиці пухлин нежистіння:
714. Які із перерахованих лімфовузлів відносяться до групи переднього нежистіння?
715. Вкажіть клінічні ознаки здавлення верхньої порожнинної вени:
716. Які варіанти просторового розподілу дози можуть бути використані при променевому лікуванні пухлин нежистіння?
717. Яка величина РОД при щоденному опромінюванні хворих пухлинами нежистіння?
718. Яка необхідна величина СВД методом звичайного фракціонування при променевій терапії пухлин нежистіння?
719. Вкажіть які лімфовузли відносяться до лімфовузлів середнього нежистіння:
720. Вкажіть можливі режими передопераційного опромінення пухлин середостіння:
721. Яке граничне променеве навантаження на міокард при променевому лікуванні пухлин середостіння?
722. Вкажіть які лімфовузли відносяться до переднього середостіння:
723. Частота захворюванності на рак стравоходу населення України (на 100 тис.) становить:
724. Які методи променевої терапії можуть бути використані при лікуванні раку стравоходу?
725. В яких регіонах захворюваність раком стра воходу найвища?
726. При який величині ураження пухлиною обводі стравоходу дисфагія є постійною і провідною в клініці раку стравоходу?
727. Яка гранична толерантна доза гама-випромінювання при звичайному фракціонуванні для нормальних тканин стравоходу?
728. Гранична толерантна доза на грудний відділ спинного мозку при променевій терапії раку стравоходу методом звичайного фракціонування:
729. Яка можлива величина разових поглинутих вогнищевих доз при фракціонуванні 5 разів на тиждень (рак стравоходу)?
730. Яка величина сумарних поглинутих вогнищевих доз при опромінюванні стравоходу методом звичайного фракціонування?
731. В яких випадках показана передопераційна променева терапія у хворих раком стравоходу?
732. Вкажіть протипоказання до променевої терапії раку стравоходу:
733. Яка величина разових вогнищевих доз в умовах передопераційної променевої терапії раку стравоходу при щоденному фракціонуванні?
734. Яка величина сумарних вогнищевих доз при передопераційній променевій терапії раку стравоходу методом звичайного фракціонування?
735. Вкажіть можливі режими передопераційного опромінення раку стравоходу:
736. В яких умовах найбільш виражена вражаюча дія гіпертермії при променевому лікуванні раку стравоходу?
737. Який стан кровотоку в нормальних тканинах при гіпертермії раку стравоходу?
738. Який стан кровотоку в пухлинній тканині при гіпертермії раку стравоходу?
739. Який модифікуючий ефект гіпертермії при променевому лікуванні раку стравоходу?
740. Які із наступних етіологічних факторів відіграють значну роль у виникненні раку стравоходу: 1.Зловживання алкоголем, 2.Зловживання тютюном, 3.Підвищений вміст нітратів в їжі, 4.Відсутність овочів у раціоні
741. Як? твердження вірні про рак стравоходу: 1.Найчастішим морфологічним типом пухлин стравоходу є плоскоклітинний рак, 2.Найчастіше рак стравоходу виникає в шийному відділі, 3.Регіонарні лімфовузли часто уражаються метастазами рака
742. Найчастішим ускладненням після променевої терапії у хворих на рак стравоходу є:
743. Який шлях лімфовідтоку від молочної залози є основним?
744. Який метод лікування застосовується найчастіше при раці Педжета?
745. При яких стадіях раку молочної залози застосовується передопераційне однократне опромінення великим фракціонування?
746. Які анатомічні області належать променевому впливу при передопераційному однократному опроміненні хворих раком молочної залози І стадії (Т1N0М0)?
747. Які анатомічні області належать променевому впливу при передопераційному однократному опроміненні хворих раком молочної залози ІІ-А стадії (Т2N0М0)?
748. У хворих раком молочної залози ІІІ-А стадії (Т3N0М0) при передопераційному однократному опроміненні променевому впливу підлягають:
749. Які дози підводяться на молочну залозу і зону лімфовідтоку при передопераційному однократному опроміненні хворих раком молочної залози?
750. При яких стадіях раку молочної залози застосовується інтенсивна методика передопераційної променевої терапії?
751. Яким повинен бути інтервал між закінченням передопераційного опромінювання раку молочної залози за інтенсивною методикою і операціію?
752. При яких стадіях раку молочної залози застосовується передопераційне опромінювання звичайним фракціонуванням?
753. Які дози підводяться до молочної залози при радикальному променевому лікуванні?
754. При променевому лікуванні по радикальній програмі раку молочної залози до зон лімфовідтоку підводиться (крім пахвових лімфовузлів):
755. Який варіант лікування найбільш ефективний при одиночних рецидивах раку молочної залози?
756. При багаточисельних рецидивах і метастазах раку молочної залози по шкірі грудної стінки найбільш ефективні варіанти променевого лікування:
757. Які СВД підводяться на молочну залозу і зони лімфовідтоку при передопераційному опромінюванні хворих раком молочної залози по інтенсивній методиці?
758. На пахвові лімфовузли при передопераційній променевій терапії раку молочної залози методом звичайного фракціонування підводиться:
759. Які дози підводяться на надключичні і парастернальні лімфовузли у хворих раком молочної залози при передопераційній променевій терапії методом звичайного фракціонування?
760. Які дози підводяться при радикальному променевому лікуванні рецидивів раку молочної залози в післяопераційному рубці?
761. Чи є патологічний перелом протипоказанням для проведення променевої терапії раку молочної залози?
762. Який з зазначених лікувальних заходів не показаний при ендокринній терапії розповсюдженого раку молочної залози?
763. Яке з нижче зазначених стверджень відносно раку грудної залози у чоловіків правильне?
764. Який варіант лікування найбільш доцільний при запальних формах раку молочної залози?
765. Вкажіть показання для гормонотерапії при раці молочної залози:
766. Вкажіть показання для проведення профілактичної хіміотерапії при раці молочної залози:
767. Чи доцільно проводити передопераційну променеву терапію по поводу колоїдного раку Т2N0М0 стадії?
768. Чи доцільна передопераційна променева терапія у хворих слизовим раком молочної залози Т2N0М0 стадії?
769. Чи доцільна передопераційна променева терапія хворим слизовим і колоїдним раком молочної залози Т2N0М0 стадії?
770. Визначте тактику лікування хворих раком молочної залози з попередньою резекцією в термін до одного місяця:
771. Яка правильна тактика лікування хворих на рак молочної залози з попередньою секторальною резекцією в строки більше одного місяця?
772. Який варіант лікування найбільш доцільний при інфільтративно-набрякових формах раку молочної залози?
773. Вкажіть показання для проведення променевої терапії на післяопераційний рубець:
774. В яких випадках проводиться післяопераційна променева терапія на надключичні і парастернальні лімфовузли?
775. Які показання для проведення хіміотерапії в комплексному лікуванні раку молочної залози?
776. Яка тактика лікування двостороннього раку молочних залоз?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів