Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

5. "Розділ 5. Методи променевої терапії злоякісних пухлин і передпроменева підготовка."


401. Методи аплікаційної бета-терапії можна лікувати пухлини, які локалізуються на поверхні шкіри чи слизових з інфільтрацією прилягаючих тканин на глибину не більше:
402. Гама-терапія аплікаційним методом джерелами низької активності доцільна при поверхнево розташованих пухлинах з інфільтрацією тканин на глибину не більше:
403. Внутрішньотканинна гама-терапія показана при поверхнево локалізованих пухлинах, розмір яких не перевищує:
404. При внутрішньотканинній гама-терапії з джерелами низької потужності, оптимальна потужність джерела опромінення становить:
405. Внутрішньопорожнинна променева терапія може проводитись:
406. Процес передпроменевої підготовки хворих не включає:
407. Для виготовлення топометричних схем при клінічній топометрії використовують:
408. Таблиці ВТП (відношення тканина/повітря) використовуються при розрахунку доз:
409. Ізодозні діаграми та таблиці відсоткових глибинних доз (ВГД) використовуються при плануванні по способу:
410. При першому способі планування променевої терапії (спосіб А) за основу беруть:
411. При гама-терапії максимум іонізації знаходиться:
412. При рентгенотерапії максимум іонізації знаходиться:
413. При терапії високоенергетичним випромінюванням лінійного прискорювача (ЛП) максимум іонізації знаходиться:
414. При першому способі нормування доз за 100 % дозу приймається значення дози:
415. При другому способі нормування доз за 100 % дозу приймається значення дози:
416. При третьому способі нормування доз за 100 % дозу приймається значення дози:
417. При третьому способі нормування доз фіксуюча точка знаходиться в центрі поля опромінення розміром (см), що знаходиться на відстані джерело-вогнище (см):
418. Таблиці відношень тканина/повітря (ВТП) використовуються:
419. На якій апаратурі проводиться візуалізація кісткової системи?
420. Який із методів раніше виявляє зміни в кістковій тканині?
421. Інтерпретація результатів радіонуклідного методу візуалізації скелету повинна проводитись:
422. При обстеженні онкологічних хворих отримання зображення скелету в передній і задній проекціях повинно проводитись:
423. Для виключення хибнопозитивних заключень при радіодіагностиці кісткових метастазів треба враховувати старі переломи кісток:
424. На якій апаратурі проводиться візуалізація лімфатичної системи?
425. Чи потрібна будь-яка підготовка хворого при обстеженні лімфатичної системи з колоїдами?
426. Найбільш ефективним методом діагностики уражень лімфавузлів тазу є:
427. Найбільш ефективним методом діагностики уражень парастернальних лімфовузлів є:
428. Який критерій злоякісності при обстеженні з 32-фосфором є характерним у хворих з меланомами?
429. Які сцинтіграфічні ознаки раку легені (МАА 99mТс)?
430. Чи може використовуватись сцинтіграфія головного мозку з 99mТс-пертехнетатом як скринінг при підозрі на пухлину мозку?
431. Чи може застосовуватись метод сцинтіграфії для виявлення метастазів пухлин в головний мозок?
432. З якою метою у онкологічних хворих виконують сцинтіграфію печінки з міченими колоїдами?
433. Яку додаткову інформацію з допомогою радіонуклідного методу можна отримати на етапі передпроменевої підготовки хворого з метастатичним ураженням скелету?
434. Який метод лікування застосовується при багаточисельних метастазах раку молочної залози в кістки?
435. Лікувальне застосування радіоактивного фосфату показано при:
436. Який метод лікування необхідно використовувати в поєднанні з радіофосфорною терапіію метастазів рака молочної залози в скелет?
437. Внутрішньопорожнинна терапія колоїдним золотом (198Аи) показана при лікуванні:
438. Ендолімфатична терапія колоїдним золотом (198Аи) показана при лікуванні:
439. Чи використовується метод променевої терапії рідкими радіонуклідами при лікуванні незлоякісних процесів?
440. Для лікування відкритими ізотопами краще користуватись випромінювачами:
441. Чи використовуються чисті гама-випромінювачі для променевої терапії рідкими радіонуклідами?
442. Найбільш ефективна пара нуклідів для лікувального застосування:
443. Які методики найбільш інформативні в діагностиці пухлин нирок?
444. Яка сцинтіграфічна ознака найбільш характерна для кисти нирки?
445. Яка сцинтіграфічна ознака найбільш характерна для злоякісної пухлини нирки?
446. Який радіонуклідний метод найбільш інформативний для оцінки проходження лікворних шляхів спинного мозку?
447. Які методики найбільш інформативні в діагностиці пухлин Вільмса?
448. Чи можна з допомогою радіонуклідних методів диференціювати метастаз в головний мозок від метастазу в кістки черепа?
449. Характерною сканографічною ознакою раку щитовидної залози є:
450. Негативна сцинтіграфія - це:
451. Позитивна сцинтіграфія - це:
452. Який метод лікування застосовується при множинних метастазах раку молочної залози у кістки?
453. Сумарна вогнищева доза 32Р при лікуванні метастазів раку молочної залози в скелет складає:
454. Разова доза 32Р при лікуванні метастазів раку молочної залози в кістки:
455. Разова доза 131-І при лікуванні сірінгомієлії складає:
456. Сумарна доза 131-І при лікуванні сірінгомієлії складає:
457. Сумарна вогнищева доза 32Р при лікуванні багаточисельних метастазів раку передміхурової залози в кістки складає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів