Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

12. "Розділ 12. Реакції та ускладнення при променевій терапії."


1113. Дайте визначення поняттю загальні променеві реакції:
1114. Від яких факторів залежить пригнічення кровотворення:
1115. Який ряд кістковомозкового кровотворення є найбільш радіочутливим?
1116. Які місцеві променеві ураження і ускладнення належать до ранніх?
1117. Які патологічні зміни відносяться до ранніх променевих уражень шкіри?
1118. Які сумарні поглинуті дози шкірою гама-випромінювання звичайним фракціонуванням викливають сухий епідерміт?
1119. Які патологічні зміни відносяться до пізніх променевих ускладнень з боку шкіри?
1120. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для підшкірної жирової клітчатки:
1121. Чи мають специфічні особливості променеві міокардити і перикардити від непроменевих?
1122. Чи є ерозивно-десквамативний променевий езофагіт підставою для відміни подальшого променевого лікування раку стравоходу?
1123. Які із променевих ускладнень кісткової системи відносяться до ранніх?
1124. Які із променевих уражень і ускладнень відносяться до пізніх?
1125. Гранично допустима величина променевого навантаження на грудний відділ спинного мозку при лікуванні пухлин грудної порожнини стандартним фракціонуванням дози:
1126. Чим викликано зменшення кількості в периферійній крові її формених елементів при променевій терапії?
1127. Якими клінічними ознаками відрізняються гостра променева пневмонія (променевий пневмоніт) від гострої неспецифічної пневмонії?
1128. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для товстого кишечника (звичайне фракціонування):
1129. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для сечового міхура (звичайне фракціонування):
1130. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для піхви:
1131. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для вульви:
1132. Якими клінічними признаками відрізняються гостра променева пневмонія (променевий пневмоніт) від гострої неспецифічної пневмонії?
1133. Гранична толерантна доза гама-опромінення для товстого кишечника (звичайне фракціонування) становить:
1134. Гранична толерантна доза гама-опромінення для сечового міхура (звичайне фракціонування) становить:
1135. Гранична толерантна доза гама-опромінення для піхви становить:
1136. Гранична толерантна доза гама-опромінення для вульви становить:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів