Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

11. "Розділ 11. Променева терапія непухлинних захворювань."


1093. Мінімальна кількість лейкоцитів у периферійній крові, допустима для променевої терапії непухлинних захворювань:
1094. В яких стадіях запального процесу може проводитись променева терапія непухлинних захворювань?
1095. Чи є залежність між гостротою процесу, разовою і сумарною вогнищевою дозою?
1096. Чи доцільно поєднання променевої терапії непухлинних захворювань з іншими методами, потенціюючими біологічну дію іонізуючого випромінювання?
1097. Який метод променевої терапії бажаніший при лікуванні непухлинних захворювань?
1098. Бажаніший ритм опромінювання при променевій терапії хронічних дегенеративно-дистрофічних захворювань кістково-суглобової системи:
1099. Вкажіть оптимальну разову вогнищеву дозу при лікуванні гострих запальних захворювань:
1100. Вкажіть оптимальну разову вогнищеву дозу при лікуванні хронічних дегенеративно-дистрофічних захворювань кістково-суглобового апарату:
1101. Вкажіть оптимальну сумарну вогнищеву дозу при лікуванні гострих запальних захворювань:
1102. Вкажіть оптимальну сумарну вогнищеву дозу при лікуванні хронічних дегенеративно-дистрофічних захворювань кістково-суглобового апарату:
1103. В якому режимі дальньодистанційної рентгенотерапії проводиться лікування при тромбофлебіті поверхневих вен гомілки?
1104. В якому режимі дальньодистанційної рентгенотерапії проводиться лікування при тромбофлебіті глибоких вен гомілки?
1105. Що використовується за точку нормування для розрахунку доз при дальньодистанційній рентгенотерапії?
1106. Чи може рентгенотерапія використовуватися у онкохворих для лікування непухлинних захворювань?
1107. В яких варіантах може використовуватися рентгенотерапія при лікуванні запальних захворювань гнійно-хірургічного профілю?
1108. Чи є загострення після першого сеансу підставою для припинення променевого лікування непухлинних захворювань?
1109. Через який період часу можливе проведення повторного курсу рентгенотерапії для лікування непухлинного захворювання?
1110. Коефіцієнт, який використовують для перехіда від експозиційної до поглинутої дози при лікуванні дистрофічних захворювань кістково-суглобової системи:
1111. Чи опромінюють при запаленні тройнічного нерву окремі розгалудження його на лицьовому черепі?
1112. Чи опромінюють при запаленні лицьового нерву окремі розгалудження його на лицьовому черепі?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів