Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

1. "Розділ 1.Організація радіологічної служби."


1. Оптимальна потреба в радіологічних ліжках для проведення променевого лікування онкологічних хворих становить:
2. Кількість ліжок для лікування відкритими радіофармпрепаратами (РФП) складає від загальної кількості радіологічних ліжок:
3. Хворі після закінчення радіотерапії випускаються під нагляд:
4. Нормативним навантаженням на одного променевого терапевта за шостигодинну зміну є:
5. Посада завідувача відділенням променевої терапії встановлюється при наявності структурних підрозділів, передбачених Положенням про відділення променевої терапії і не менше:
6. Диспансерне спостереження за онкохворими після проведеного радикального лікування здійснюється на першому році 1 раз:
7. Диспансерне спостереження за онкохворими після проведеного радикального лікування здійснюється на другому році 1 раз:
8. Диспансерне спостереження за онкохворими після проведеного радикального лікування на третьому році і в подальшому здійснюється 1 раз:
9. Основною ціллю міжнародної класифікації злоякісних пухлин (ТNМ) по розповсюдженості процесу є:
10. Онкологічні хворі, взяті на диспансерний облік, умовно розподілені на клінічні групи з ціллю:
11. Захисні рукавички повинні завжди використовуватись при роботі з радіоактивними матеріалами:
12. Об'єм санітарно-дозиметричного контролю для рентгентерапевтичних кабінетів включає:
13. Об'єм санітарно-дозиметричного контролю для радіонуклідних лабораторій включає:
14. Чи потрібен захист при роботі з 32Р свинцевими екранами?
15. Індивідуальний дозиметричний контроль є обов'язковим, якщо річна ефективна доза може перевищувати:
16. Захисні екрани при роботі з нейтронними джерелами готують із:
17. Захисні екрани при роботі з альфа-випромінювачами:
18. Для захисту від бета-випромінювачів потрібні екрани із:
19. Інкорпорація радіонуклідів в організмі відбувається у зв'язку з:
20. При роботі в лабораторіях ІІІ класу спеціальні вимоги:
21. В закладах, які використовують променеві методи лікування, необхідно передбачити:
22. Променевий терапевт за рік роботи отримав 100 мЗв на підставі індивідуальної дозиметрії. Які наступні дії адміністрації закладу?
23. При роботі в лабораторії ІІ класу спеціальні вимоги:
24. Індивідуальний дозиметричний контроль обов'язковий:
25. При роботі з закритими джерелами більше 200 мг - екв. радію:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів